Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Sử dụng bộ nhớ cao khi bạn chạy sao nhân bản Snapshot đại lý trong SQL Server 2008

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2606301
Microsoft phân phối bản sửa lỗi Microsoft SQL Server 2008 như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật đó được đính kèm với SQL Server 2008 trước phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn chạy sao nhân bản Snapshot đại lý trong Microsoft SQL Server 2008, sử dụng bộ nhớ tăng lên đến độ cao và nhân rộng Snapshot đại lý không. Ngoài ra, các thông báo lỗi sau đây được đăng nhập Nhật ký lỗi SQL Server đại lý:
NgàyGiờ Đại lý nhân rộng đã gặp phải một ngoại lệ.
NgàyGiờ Nguồn: nhân rộng
NgàyGiờ Ngoại lệ loại: Microsoft.SqlServer.Replication.NativeSqlConnectionException
NgàyGiờ Ngoại lệ Message: Thất bại trong việc đọc dữ liệu cột
NgàyGiờ Thông điệp Code: 0

NGUYÊN NHÂN
Đây vấn đề vì sao nhân bản Snapshot đại lý không ghi dữ liệu vào đĩa.

Khi nhân rộng Snapshot đại lý sử dụng bộ nhớ ánh xạ tập tin để xử lý dữ liệu, nhân rộng Snapshot đại lý thường viết dữ liệu vào đĩa. Tuy nhiên, tốc độ truy cập dữ liệu là nhanh hơn tốc độ bằng văn bản. Vì vậy, nhân rộng Snapshot đại lý không ghi dữ liệu vào đĩa và bộ nhớ sử dụng mức tăng lên đến độ cao.
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

Tích lũy gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên phát hành gói tích lũy 6 cho SQL Server 2008 SP2. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2582285 Tích lũy gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành bản cập nhật mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật đó được đính kèm với SQL Server 2008 trước phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng việc phát hành bản cập nhật mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix cho SQL Server 2008 SP2 trên một máy tính có SQL Server 2008 SP2 cài đặt.

Chú ý Tất cả các hotfixes rằng đang có trong một gói dịch vụ SQL Server cũng được bao gồm trong một gói dịch vụ SQL Server sau này.

Cumulative update gói 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1)


Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên phát hành gói tích lũy 16 cho SQL Server 2008 SP1. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2582282 Cumulative update gói 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành bản cập nhật mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật đó được đính kèm với SQL Server 2008 trước phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng việc phát hành bản cập nhật mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đã được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix cho SQL Server 2008 SP1 trên một máy tính có SQL Server 2008 SP1 được cài đặt.

Chú ý Tất cả các hotfixes rằng đang có trong một gói dịch vụ SQL Server cũng được bao gồm trong một gói dịch vụ SQL Server sau này.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2606301 - Xem lại Lần cuối: 09/19/2011 17:28:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2606301 KbMtvi
Phản hồi