Khắc phục: Me.Value được đánh giá không chính xác khi nó được sử dụng để truy cập vào các tài sản giá trị của một hộp văn bản trong một báo cáo SSRS 2008 nếu báo cáo có một...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2608108
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) bản sửa lỗi như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 SP2 phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn có một báo cáo Microsoft SQL Server 2008 báo cáo Services (SSRS 2008) có một hộp văn bản. Báo cáo này có một tiêu đề trang hay chân trang.
  • Bạn sử dụng Me.value để truy cập các Giá trị bất động sản của hộp văn bản.

    Ví dụ, bạn đặt mẹo công cụ biểu hiện của hộp văn bản = IIF (IsNothing(Me.Value), 'Sự thật', 'Giả').
  • Bạn chạy các báo cáo.
Trong trường hợp này, Me.value có thể được đánh giá không chính xác một giá trị NULL.
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

Tích lũy gói 6 cho SQL Server 2008 SP2

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên phát hành gói tích lũy 6. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2008 SP2, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2582285 Tích lũy gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành bản cập nhật mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 SP2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng việc phát hành bản cập nhật mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 được phát hành
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Thay thế Me.value với TextboxName.Value trong các biểu hiện.
  • Loại bỏ tất cả các tiêu đề trang và cuối trang trang trong báo cáo.

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2608108 - Xem lại Lần cuối: 09/19/2011 18:09:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2608108 KbMtvi
Phản hồi