Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Bắt đầu máy chủ thời gian có thể mất 20 phút hoặc hơn khi bạn có một chính sách phức tạp có chứa nhiều quy tắc xuất bản trên một máy chủ đang chạy Forefront Threat Management Gateway 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2619990
TRIỆU CHỨNG
Bạn có một chính sách phức tạp trên một máy chủ đang chạy Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010. Khi các chính sách chứa nhiều quy định xuất bản, chẳng hạn như hàng trăm trang web xuất bản quy tắc, các máy chủ có thể mất 20 phút hoặc hơn để bắt đầu.
GIẢI PHÁP
Để cải thiện thời gian bắt đầu của máy chủ, cài đặt các gói dịch vụ được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
2555840Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2619990 - Xem lại Lần cuối: 10/31/2011 03:48:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1

  • kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2619990 KbMtvi
Phản hồi