Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Cấu hình chính sách email được reapplied để cài đặt chuyên biệt không được cấu hình trong môi trường Forefront Threat Management Gateway 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2619992
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây. Bạn đặt cấu hình thiết đặt chính sách email trong Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010. Cấu hình thiết đặt chính sách email trong Microsoft Forefront Protection 2010 cho quản trị viên Exchange Server và các thiết đặt chính sách không được cấu hình trong môi trường TMG 2010. Trong trường hợp này, bạn nhận được một thông báo cho biết "cấu hình chính sách e-mail" reapplied.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2555840 Mô tả về gói bản ghi dịch vụ 2 dành cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2619992 - Xem lại Lần cuối: 03/10/2016 22:14:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1

  • kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2619992 KbMtvi
Phản hồi