Thông báo lỗi trong Windows "Thiếu Bootmgr Nhấn Ctrl+Alt+Del để khởi động lại"


Thông báo này cho biết rằng cung khởi động bị hỏng hoặc bị lỗi.

Sử dụng phương pháp sau để khắc phục lỗi Khởi động Windows này.
Giải pháp

Chú ý Để hoàn thành các bước này, bạn phải có đĩa cài đặt Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista. Nếu bạn không có đĩa, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn hoặc Bộ phận hỗ trợ của Microsoft để có một đĩa. Nếu bạn không có đĩa cài đặt và Sửa lỗi Khởi động là tuỳ chọn khôi phục được cài đặt trước trên máy tính của bạn, hãy thử phương pháp 4.

Phương pháp 1: Chạy Sửa lỗi Khởi động từ Môi trường Khôi phục Windows (WinRE)

Để chạy Sửa lỗi Khởi động từ Môi trường Khôi phục Windows (WinRE), hãy làm theo các bước sau:
 1. Chèn đĩa cài đặt Windows vào ổ đĩa, rồi khởi động máy tính.
 2. Nhấn một phím khi thông báo Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ CD hoặc DVD xuất hiện.
  Nếu PC của bạn không tự động phát hiện phương tiện
  1. Trong quá trình khởi động, hãy đọc hướng dẫn trên màn hình giải thích cách ngắt quãng quá trình khởi động bình thường và vào tiện ích thiết lập hệ thống đầu vào/đầu ra (BIOS) cơ bản. Hầu hết PC sử dụng phím F2, F10, ESC hoặc DEL để bắt đầu Thiết lập BIOS.
  2. Tìm kiếm tab trong Tiện ích Thiết lập BIOS được dán nhãn Thứ tự Khởi động, Tuỳ chọn Khởi động hoặc Khởi động. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình, sử dụng các phím mũi tên để đi tới Thứ tự Khởi động, rồi nhấn Enter.
  3. Định vị ổ đĩa flash CD, DVD hoặc USB (đây có thể được gọi là Thiết bị Di động) trong danh sách Khởi động. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ổ đĩa lên để nó xuất hiện đầu tiên trong danh sách Khởi động. Nhấn Enter. Thứ tự khởi động bây giờ được thay đổi để khởi động từ ổ đĩa CD, DVD hoặc flash USB.
  4. Nhấn F10 để lưu các thay đổi và để thoát khỏi Tiện ích Thiết lập BIOS. Chọn  trong cửa sổ xác nhận. PC sẽ khởi động lại.
 3. Chọn ngôn ngữ, thời gian và tiền tệ, bàn phím hoặc phương thức nhập, rồi bấm Tiếp theo.
 4. Bấm Sửa máy tính của bạn.
 5. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, chọn ổ đĩa cài đặt Windows của bạn, rồi bấm Tiếp theo.
 6. Tại hộp thoại Tùy chọn Khôi phục Hệ thống, bấmSửa máy tính của bạn.
 7. Bấm vào hệ điều hành mà bạn muốn sửa rồi bấm Tiếp theo.
 8. Trong hộp thoại Tùy chọn Khôi phục Hệ thống , bấm Sửa lỗi Khởi động.
Để biết thêm thông tin về Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, hãy xem Các tuỳ chọn khôi phục hệ thống trong Windows là gì?

Để biết thêm thông tin về Sửa lỗi Khởi động, hãy xem Sửa lỗi Khởi động: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Tạo lại dữ liệu cấu hình khởi động (BCD) từ Môi trường Khôi phục Windows (WinRE)

 1. Chèn đĩa cài đặt Windows vào ổ đĩa, rồi khởi động máy tính
 2. Nhấn một phím khi thông báo Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ CD hoặc DVD xuất hiện.
  Nếu PC của bạn không tự động phát hiện phương tiện
  1. Trong quá trình khởi động, hãy đọc hướng dẫn trên màn hình giải thích cách ngắt quãng quá trình khởi động bình thường và vào tiện ích thiết lập hệ thống đầu vào/đầu ra (BIOS) cơ bản. Hầu hết PC sử dụng phím F2, F10, ESC hoặc DEL để bắt đầu Thiết lập BIOS.
  2. Tìm kiếm tab trong Tiện ích Thiết lập BIOS được dán nhãn Thứ tự Khởi động, Tuỳ chọn Khởi động hoặc Khởi động. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình, sử dụng các phím mũi tên để đi tới Thứ tự Khởi động, rồi nhấn Enter.
  3. Định vị ổ đĩa flash CD, DVD hoặc USB (đây có thể được gọi là Thiết bị Di động) trong danh sách Khởi động. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ổ đĩa lên để nó xuất hiện đầu tiên trong danh sách Khởi động. Nhấn Enter. Thứ tự khởi động bây giờ được thay đổi để khởi động từ ổ đĩa CD, DVD hoặc flash USB.
  4. Nhấn F10 để lưu các thay đổi và để thoát khỏi Tiện ích Thiết lập BIOS. Chọn trong cửa sổ xác nhận. PC sẽ khởi động lại. Cho phép PC khởi động lại bình thường. Quá trình quét có thể mất vài phút và hãy loại bỏ bất kỳ phần mềm độc hại nào có thể can thiệp vào máy tính của bạn.
 3. Chọn ngôn ngữ, thời gian, tiền tệ, bàn phím hoặc phương thức nhập, rồi bấm vàoTiếp theo.
 4. Bấm Sửa máy tính của bạn.
 5. Bấm vào hệ điều hành mà bạn muốn sửa rồi bấm Tiếp theo.
 6. Trong hộp thoại Tùy chọn Khôi phục Hệ thống , bấm Dấu nhắc Lệnh.
 7. Nhập Bootrec /RebuildBcd, rồi nhấn ENTER.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Bootrec.exe, hãy xem Cách sử dụng công cụ Bootrec.exe trong Môi trường Khôi phục Windows để khắc phục và sửa lỗi khởi động trong Windows.

Phương pháp 3: Chạy Khôi phục Hệ thống từ Môi trường Khôi phục Windows (WinRE)

Quan trọng Phương pháp này yêu cầu tính năng Khôi phục Hệ thống được bật trên máy tính của bạn.

Để chạy Khôi phục Hệ thống từ Môi trường Khôi phục Windows (WinRE), hãy làm theo các bước sau:
 1. Chèn đĩa cài đặt Windows vào ổ đĩa, rồi khởi động máy tính.
 2. Nhấn một phím khi thông báo Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ CD hoặc DVD xuất hiện.
  Nếu PC của bạn không tự động phát hiện phương tiện
  1. Trong quá trình khởi động, hãy đọc hướng dẫn trên màn hình giải thích cách ngắt quãng quá trình khởi động bình thường và vào tiện ích thiết lập hệ thống đầu vào/đầu ra (BIOS) cơ bản. Hầu hết PC sử dụng phím F2, F10, ESC hoặc DEL để bắt đầu Thiết lập BIOS.
  2. Tìm kiếm tab trong Tiện ích Thiết lập BIOS được dán nhãn Thứ tự Khởi động, Tuỳ chọn Khởi động hoặc Khởi động. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình, sử dụng các phím mũi tên để đi tới Thứ tự Khởi động, rồi nhấn Enter.
  3. Định vị ổ đĩa flash CD, DVD hoặc USB (đây có thể được gọi là Thiết bị Di động) trong danh sách Khởi động. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển ổ đĩa lên để nó xuất hiện đầu tiên trong danh sách Khởi động. Nhấn Enter. Thứ tự khởi động bây giờ được thay đổi để khởi động từ ổ đĩa CD, DVD hoặc flash USB.
  4. Nhấn F10 để lưu các thay đổi và để thoát khỏi Tiện ích Thiết lập BIOS. Chọn  trong cửa sổ xác nhận.
 3. Chọn một ngôn ngữ, một thời gian và loại tiền tệ và một phương pháp bàn phím hoặc nhập dữ liệu rồi bấm Tiếp theo.
 4. Bấm Sửa máy tính của bạn.
 5. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, chọn ổ đĩa cài đặt Windows của bạn, rồi bấm Tiếp theo.
 6. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm Khôi phục Hệ thống.
 7. Làm theo các hướng dẫn của Thuật sĩ Khôi phục Hệ thống và chọn điểm khôi phục phù hợp.
 8. Bấm vào Hoàn thành để khôi phục hệ thống.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Khôi phục Hệ thống, xem Khôi phục Hệ thống: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 4: Sử dụng tính năng Khôi phục Hệ thống trên máy tính có tuỳ chọn khôi phục đã cài đặt trước trên máy tính của bạn

Quan trọng Phương pháp này chỉ khả dụng nếu Sửa lỗi Khởi động là tuỳ chọn khôi phục được cài đặt trước trên máy tính của bạn.

Nếu bạn không có đĩa cài đặt Windows và Sửa lỗi Khởi động là tuỳ chọn khôi phục được cài đặt trước trên máy tính, hãy làm theo các bước sau để sửa chữa tệp khởi động:
 1. Lấy tất cả đĩa mềm, CD và DVD khỏi máy tính rồi khởi động lại máy tính của bạn bằng cách sử dụng nút nguồn của máy tính.
  • Nếu máy tính của bạn cài đặt một hệ điều hành duy nhất, hãy nhấn và giữ phím F8 khi máy tính của bạn khởi động lại. Bạn phải nhấn F8 trước khi biểu trưng Windows xuất hiện. Nếu biểu trưng Windows xuất hiện, bạn phải thử lại bằng cách đợi đến khi lời nhắc đăng nhập Windows xuất hiện, rồi tắt máy và khởi động lại máy tính của bạn.
  • Nếu máy tính của bạn có nhiều hệ điều hành, hãy sử dụng phím mũi tên để đánh dấu hệ điều hành mà bạn muốn sửa, rồi nhấn và giữ F8.

 2. Trên màn hình Tùy chọn Khởi động Nâng cao, hãy sử dụng các phím mũi tên để lựa chọn Sửa máy tính của bạn rồi nhấn Enter. (Nếu Sửa máy tính của bạn không được liệt kê là một tuỳ chọn, máy tính của bạn không bao gồm các tuỳ chọn khôi phục được cài đặt trước hoặc quản trị viên mạng của bạn đã tắt tuỳ chọn đó.)
 3. Chọn một bố cục bàn phím rồi bấm Tiếp theo.
 4. Chọn tên người dùng, nhập mật khẩu rồi bấm OK.
 5. Trên menu Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống, bấm vào Sửa lỗi Khởi động. Sửa lỗi Khởi động có thể nhắc bạn chọn lựa khi tính năng này cố gắng khắc phục sự cố và nếu cần thiết, tính năng đó có thể khởi động lại máy tính của bạn như khi thực hiện sửa chữa.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2622803 - Xem lại Lần cuối: 05/27/2016 12:34:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • KB2622803
Phản hồi