Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: các giá trị ghost_record_count tiếp tục tăng trong SQL Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2622823
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2008 R2 bản sửa lỗi như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn xóa một số hồ sơ từ một người sử dụng bảng trong một thể hiện của Microsoft SQL Server 2008 R2, các giá trị của cácghost_record_countversion_ghost_record_countcột liên tục tăng trên tất cả các cơ sở dữ liệu của trường hợp.

Ngoài ra, không gian được phân bổ cho các hồ sơ đã xoá không được phát hành như mong đợi. Vì vậy, một số vấn đề khác có thể xảy ra. Ví dụ, một nhiệm vụ co sở dữ liệu có thể không xóa bỏ vũ trụ không sử dụng từ bảng dữ liệu, hoặc một thao tác sao lưu có thể chạy chậm.

Chú ý Để giám sát các giá trị của các ghost_record_countversion_ghost_record_count cột, chạy các tuyên bố sau:
SELECT * FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(N'<DatabaseName>'), OBJECT_ID(N'<TableName>'), NULL, NULL , 'DETAILED');
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2008 R2

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên phát hành gói tích lũy 10. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2591746 Tích lũy gói 10 cho SQL Server 2008 R2
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành bản cập nhật mới có chứa tất cả các hotfix và cập nhật tất cả các bản cập nhật bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng việc phát hành bản cập nhật mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây dựng được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 được phát hành
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về các sys.dm_db_index_physical_stats quản lý năng động năng, truy cập vào trang web MSDN sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2622823 - Xem lại Lần cuối: 10/25/2011 05:57:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2622823 KbMtvi
Phản hồi