Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Gửi cổng có thể được làm chậm khi bạn sử dụng các khách hàng dựa trên MQSeries adapter (MQSC)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2627579
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn sử dụng các adapter Microsoft BizTalk MQSeries khách hàng (MQSC) được bao gồm trong máy chủ Microsoft lưu trữ tích hợp.
  • Bạn sử dụng các MQSC Adapter gửi khách hàng dựa trên cổng để gửi tin nhắn.

Trong trường hợp này, các cảng gửi có thể được làm chậm. Vấn đề này có thể đặc biệt nghiêm trọng khi tin nhắn được gửi qua cao độ trễ mạng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì các adapter MQSC làm việc như đĩa đơn-ren trong gửi kịch bản. Bộ điều hợp chờ đợi cho một sự thừa nhận (ACK) gói cho chiến dịch gửi hiện tại trước khi các bộ chuyển đổi tiếp tục với chiến dịch gửi tiếp theo.
GIẢI PHÁP

Máy chủ Microsoft Integration Server 2010

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói tích lũy 2 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2616519 Tích lũy gói 2 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

Máy chủ Microsoft Integration Server 2009

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói tích lũy 2 cho máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2009.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2645939 Tích lũy gói 2 cho máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2009

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Sửa chữa cho phép bạn xác định số lượng tối đa của các kết nối đồng thời trong vòng các thuộc tính MQSC gửi Handler. Giới hạn mặc định là 10 kết nối.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2627579 - Xem lại Lần cuối: 12/21/2011 19:17:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Adapter for Host Systems, Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0, Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft Host Integration Server 2010, Microsoft Host Integration Server 2009, Microsoft Host Integration Server 2009 Developer Edition

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2627579 KbMtvi
Phản hồi