Khắc phục: Giao dịch Integrator truy tìm không cung cấp đủ chi tiết cho TRMFlowControl trường hợp ngoại lệ trong máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2656751
TRIỆU CHỨNG
Bạn có một ứng dụng máy chủ dịch vụ xử lý (HÔNG) trả về lỗi. Là một phần của quá trình xử lý sự cố, bạn bật truy tìm giao dịch nhà tích hợp (TI) trong Microsoft Host Integration Server 2010 để có được thêm chi tiết về các lỗi đó là xảy ra. Water TI bao gồm thư mà trông giống như dưới đây:

Thư 1
TRMFlowControl kiểm tra để chặn DataTables từ máy chủ cho phương pháp method_name.
Thư 2
TRMFlowControl đã gặp phải một ngoại lệ sau khi đánh dấu tiến độ 130.
Tuy nhiên, các thư này không cung cấp đủ chi tiết cho TRMFlowControl trường hợp ngoại lệ.

NGUYÊN NHÂN
Microsoft.HostIntegration.TI.DotNetInvoker.dll không cung cấp truy tìm mã. Điều này làm việc thiếu các chi tiết trong dấu vết TI cho TRMFlowControl trường hợp ngoại lệ.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix resolves vấn đề này được bao gồm trong tích lũy Cập Nhật gói 3 cho máy chủ lưu trữ hội nhập 2010.For thêm thông tin về làm thế nào để có được gói cumulative Update update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2654652 Tích lũy gói 3 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2656751 - Xem lại Lần cuối: 02/22/2012 19:01:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2656751 KbMtvi
Phản hồi