Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Thông báo lỗi khi bạn mở một tập tin dấu vết của giao dịch nhà tích hợp trong máy chủ lưu trữ Integration Server 2010: "tập tin có thể không được giải thích - định dạng TI thời gian khôn...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2658584
TRIỆU CHỨNG
Bạn nắm bắt một tập tin dấu vết nhà tích hợp giao dịch trên một máy chủ đang chạy Microsoft Host Integration Server 2010. Khi bạn mở tệp dấu vết trên một máy chủ đang chạy máy chủ lưu trữ hội nhập, bạn nhận được thông báo lỗi water Viewer tiện ích sau:
Theo dõi lỗi tệp - path\trace_file_name
Tệp có thể không được giải thích - TI định dạng thời gian không công nhận.

Lưu ýVấn đề này xảy ra nếu bạn chụp một dấu vết nhà tích hợp giao dịch trên một hệ thống sử dụng một ngày và định dạng thời gian sử dụng giá trị số cho tháng như giá trị 12 để đại diện cho tháng của tháng mười hai.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì các máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ water Viewer tiện ích kiểm tra tên ba ký tự cho tháng khi nó phân tích các lĩnh vực thời gian và ngày trong tập tin dấu vết.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói tích lũy 3 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2654652 Tích lũy gói 3 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thuộc tính

ID Bài viết: 2658584 - Xem lại Lần cuối: 02/22/2012 18:52:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2658584 KbMtvi
Phản hồi
cation.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");