Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Máy chủ dịch vụ xử lý chỉ chạy dữ liệu phương pháp xác định đầu tiên ngay cả khi nhiều phương pháp được định nghĩa trong các ứng dụng HIP trong một môi trường máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2672662
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn tạo ra một ứng dụng máy chủ bắt đầu quá trình (HÔNG) bao gồm nhiều phương pháp trong một môi trường Microsoft Host Integration Server 2010.
  • Giao dịch máy chủ IBM kêu gọi việc áp dụng HIP để chuyển dữ liệu cho nhiều phương pháp được định nghĩa trong các ứng dụng HÔNG.

Trong trường hợp này, tất cả các dữ liệu từ các giao dịch máy chủ IBM được thông qua với phương pháp đầu tiên được định nghĩa trong ứng dụng HÔNG. Dữ liệu không được xử lý như dự đoán bởi vì nó không được gửi đến các phương pháp chính xác.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì các thành phần máy chủ bắt đầu chế biến không chính xác giải thích dữ liệu đến máy chủ lưu trữ. Điều này xảy ra khi các dữ liệu được dựa trên các độ phân giải chuỗi và vị trí thiết lập mà được định nghĩa trong các ứng dụng HIP khi nhiều phương pháp được xác định.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói tích lũy 3 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2654652 Tích lũy gói 3 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, tạo ra nhiều ứng dụng HIP trong đó mỗi ứng dụng bao gồm một phương pháp. Không sử dụng nhiều phương pháp trong một ứng dụng HÔNG.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Các sản phẩm bên thứ ba mà thảo luận về bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Thuộc tính

ID Bài viết: 2672662 - Xem lại Lần cuối: 02/22/2012 18:56:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2672662 KbMtvi
Phản hồi
n.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); /html>