Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại bản cho HP 4110 và HP 4120: năm 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2672743
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cumulative Update for update Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120 điện thoại đó có niên đại năm 2012.
GIỚI THIỆU

Các vấn đề này Cập Nhật tích lũy sửa chữa

Bản cập nhật này tích lũy các bản sửa lỗi các vấn đề sau:
  • 2666706 Mô tả về một tính năng mới cho phép người sử dụng thiết lập hoặc thay đổi thông tin sự hiện diện của họ bằng cách sử dụng điện thoại trong ấn bản điện thoại Lync 2010
  • 2666323 Chuoâng tối đa là quá thấp trên một số sản phẩm điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync 2010
  • 2673305 Gói mất mát xảy ra khi bạn kết nối điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync 2010 sang một máy tính
  • 2677217 Trong cuộc gọi màn hình tiêu đề không hiển thị đúng trên một điện thoại Aries đang chạy phiên bản tiếng Trung giản thể của Ấn bản điện thoại Lync 2010
  • 2688319 Một khu vực phổ biến điện thoại không nên cố gắng kí nhập sau khi nó ngắt kết nối từ máy chủ trong một môi trường Lync Server 2010
GIẢI PHÁP

Cập nhật thông tin

Tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Tải vềTải về các gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng hai 2012

Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này tích lũy.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng tích lũy Cập nhật này.

Cập nhật thông tin thay thế

Cập Nhật tích lũy này không thay thế một Cập Nhật tích lũy phát hành trước đó.

kiểm nhập thông tin

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Chi tieát taäp tin

Gói này bao gồm một hình ảnh có thể được cài đặt chuyên biệt trên máy in HP 4110 và HP 4120 telephones. Số phiên bản này của hình ảnh này là 7577.4066.
THAM KHẢO
Cho thông tin thêm về phần mềm Cập Nhật thuật ngữ, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
Các sản phẩm bên thứ ba mà thảo luận về bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
Lync 2010 điện thoại Edition

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2672743 - Xem lại Lần cuối: 03/29/2012 07:55:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition

  • kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2672743 KbMtvi
Phản hồi