Khắc phục: Một bản ghi Dịch vụ Web không thành công khi một nhà tích hợp giao dịch.NET Framework hội bao gồm một phương pháp với "Bao gồm các tham số bối cảnh" tài sản được thiết lập để "Tru...

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2677893
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn có một hệ thống đang chạy Microsoft Host Integration Server 2010 với một trong các bản Cập Nhật của người tích lũy sau đây áp dụng:
    • 2616519 Tích lũy gói 2 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010
    • 2533330 Tích lũy gói 1 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010
  • Bạn tạo ra một mới giao dịch nhà tích hợp (TI).NET Framework hội bằng cách sử dụng các nhà thiết kế TI trong Visual Studio.
  • Bạn định nghĩa một phương pháp có nhữngBao gồm tham số bối cảnh bất động sản thiết lập để Sự thật.
  • Bạn tạo ra một bản ghi Dịch vụ Web để tiêu thụ TI.NET Framework Cynulliad.

Trong trường hợp này, các bản ghi Dịch vụ Web không thành công và trả về một thông báo lỗi tương tự với sau khi TI.NET Framework hội đang được tiêu thụ:

Không thể serialize thành viên Microsoft.HostIntegration.TI.BaseRemoteEnvironment.VendorREEntries của loại System.Collections.Hashtable, bởi vì nó thực hiện IDictionary.

Lưu ý Vấn đề này không xảy ra khi các Bao gồm tham số bối cảnh tài sản được thiết lập để Sai.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói tích lũy 3 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói tích lũy, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2654652 Tích lũy gói 3 cho máy chủ lưu trữ Integration Server 2010

TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2677893 - Xem lại Lần cuối: 05/07/2012 20:14:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2677893 KbMtvi
Phản hồi