Địa phương các tập tin CorePlaybackEngine.resources.dll không hóa một cách chính xác trong một khách hàng Lync 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2684798
TRIỆU CHỨNG
Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được đề cập trong bài viết của Microsoft Knowledge Base (KB), 2514982, trên một phiên bản không phải tiếng Anh của khách hàng Microsoft Lync 2010, các tập tin CorePlaybackEngine.resources.dll không bản địa hoá. Ngoài ra, bạn gặp các vấn đề sau:
  • Các dây trong Lync 2010 ghi âm phát không bản địa hoá khi bạn sử dụng trình Trình quản lý Ghi để chơi một ghi âm.
  • Các Ngôn ngữ bất động sản tại các Thông tin chi tiết tab của tập tin CorePlaybackEngine.resources.dll Thuộc tính Trang bị không đặt đúng.
  • Địa phương các xâu tài nguyên không hóa một cách chính xác nếu bạn giải nén các tập tin CorePlaybackEngine.resources.dll.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản cập nhật sau đây:
2684739 Mô tả về Cập Nhật cho Lync 2010: March 2012

THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2514982 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 2011

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2684798 - Xem lại Lần cuối: 03/28/2012 21:20:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2684798 KbMtvi
Phản hồi