Bảo vệ màn hình không Bắt đầu khi bạn thực hiện hành động truyền thông kết nối trong Lync 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2703309
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn cho phép bảo vệ màn hình, và sau đó chỉ định một giá trị lỗi quá thời gian nhàn rỗi bảo vệ màn hình.
  • Bạn tạo cuộc gặp bằng cách sử dụng Microsoft Lync 2010, và sau đó bạn chia sẻ một bài thuyết trình PowerPoint hoặc một bảng trong cuộc họp.
  • Bạn để cho máy tính rỗi trong một thời gian dài hơn giá trị lỗi quá thời gian nhàn rỗi đã chỉ ra bảo vệ màn hình.
Trong trường hợp này, bảo vệ màn hình không Bắt đầu.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì phiên phương tiện truyền thông Lync 2010 đè cấu hình bảo vệ màn hình. Đây là một hành vi dự định vào năm 2010 Lync.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau đây:
2710584 Mô tả về Cập Nhật cho Lync 2010: tháng năm 2012
Sau khi Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt, các quản trị viên môi trường phải chạy lệnh sau trong Lync Server Management Shell để áp dụng một chính sách khách hàng:
Mới CsClientPolicyEntry-tên "UseDefaultWindowsScreenSaverPolicy" –Value "True"
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về các lệnh New-CsClientPolicyEntry , hãy vào web site của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2703309 - Xem lại Lần cuối: 05/14/2012 10:32:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2703309 KbMtvi
Phản hồi