Cập Nhật có sẵn mà kích hoạt tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức" trên điện thoại Lync điện thoại Edition

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2703325
Giới thiệu
Bài viết mô tả các bản Cập Nhật có sẵn cho điện thoại Microsoft Lync điện thoại Edition. Các bản Cập Nhật cho phép "Âm nhạc ngày tổ chức" tính năng trên điện thoại sau đây:
  • Phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip
  • Phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120
  • Phiên bản điện thoại Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000
Thông tin thêm
Để kích hoạt các tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức" trong Lync điện thoại Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau:
2737909 Các mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng mười hai 2012

Để kích hoạt tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức" trong Lync điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau:
2737910 Các mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng mười hai 2012
Để kích hoạt tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức" trong Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau:
2737911 Các mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 1/2013
Ghi chú
  • Để kích hoạt tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức", người quản trị phải thiết lập giá trị của chính sách khách hàng EnableClientMusicOnHold để "sự thật". Để làm điều này, người quản trị phải chạy các lệnh ghép ngắn sau trong Lync Server Management Shell:
    Thiết lập-CSClientPolicy-nhận dạngPolicy_Identity> - EnableClientMusicOnHold:$ TRUE
  • Sau khi Cập Nhật được áp dụng, quản trị viên không người dùng có thể đặt cấu hình hoặc tùy chỉnh các tập tin âm thanh được sử dụng cho các tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức". Hành vi này xảy ra bởi vì các tập tin âm thanh được nhúng trong bản Cập Nhật.
  • Sau khi Cập Nhật được áp dụng, và bạn có nhiều hơn một cuộc gọi trên giữ cùng một lúc, âm nhạc được chơi chỉ dành cho các cuộc gọi đầu tiên. Điều này xảy ra bởi vì sức mạnh xử lý của điện thoại là giới hạn.
Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2703325 - Xem lại Lần cuối: 01/23/2013 03:13:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000, Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip, Microsoft Lync 2010 Phone Edition for HP 4110 and HP 4120

  • kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2703325 KbMtvi
Phản hồi