Sửa chữa: Sự vi phạm truy nhập khi bạn cố gắng để xây dựng một chỉ số columnstore cho một bảng SQL Server 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2708786
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2012 bản sửa lỗi như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2012 sửa chữa phát hành.
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn có một bảng có chứa nhiều hơn 2 tỷ hàng trong bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Bạn cố gắng để xây dựng một chỉ số columnstore cho các bảng, hoặc bạn chạy một số truy vấn mà quét chỉ số columnstore. Trong trường hợp này, một sự vi phạm truy nhập xảy ra. Ngoài ra, một thông báo lỗi tương tự như sau được ghi lại trong SQL Server error log, và tệp kết xuất được tạo ra:
Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # Sử dụng phiên bản 'dbghelp.dll' '4.0.5'

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # *** Dump ngăn xếp được gửi đến Lái xe: \Data1\MSSQL\MSSQL11.InstanceName\MSSQL\Log\SQLDump0193.txt

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # SqlDumpExceptionHandler: Xử lý ngoại lệ nghiêm trọng # tạo ra c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server chấm dứt quá trình này.

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # * *******************************************************************************

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # *

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # * Bắt đầu ĐỔ NGĂN XẾP:

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # * Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid #

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # *

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # *

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # * Ngoại lệ địa chỉ = 000007FEEABDC8E4 Module(UNKNOWN+0000000000000000)

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # * Mã ngoại lệ = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION

Ngày thời gian bản ghi dịch vụ spid # * Sự vi phạm truy nhập xảy ra đọc địa chỉ 0000000D573C6038
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra vì một bảng băm cắt ngắn vẫn còn không chính xác khi dữ liệu đang được đọc.
Giải pháp

Cumulative update Cập nhật thông tin

Cumulative update Cập Nhật gói 1 cho SQL Server 2012 Service Pack 1

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 1. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2012 Service Pack 1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2765331 Cumulative update Cập Nhật gói 1 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2012 sửa chữa phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đã được phát hành

Cumulative update Cập Nhật gói 3 cho SQL Server 2012

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 3. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2723749 Cumulative update 3 cho SQL Server 2012
Lưu ý Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với trước SQL Server 2012 sửa chữa phát hành. Chúng tôi khuyên bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2012 được phát hành
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2708786 - Xem lại Lần cuối: 11/20/2012 20:57:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server code-named 'Denali' - Community Technology Preview 1, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2708786 KbMtvi
Phản hồi