Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể kí nhập vào Lync 2010 cho Android khi trương mục người dùng được liên kết với nhiều địa chỉ email trong một môi trường Lync Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2717010
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn có nhiều địa chỉ email liên kết với tài khoản người dùng, bạn không thể kí nhập vào Microsoft Lync 2010 cho Android.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì kích thước của thẻ Live ID vé web nhận được từ các bản ghi Dịch vụ Web vé là lớn hơn kích thước lớn nhất yêu cầu vận tải. Điều này là do các tài khoản có nhiều địa chỉ email. Vì vậy, Lync 2010 cho Android khách hàng sẽ gửi một vé web mà không có cơ thể xà phòng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau đây:
2716895 Mô tả của gói tích lũy cho Lync 2010 cho Android: tháng 6 năm 2012


CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, loại bỏ các địa chỉ email không cần thiết có liên quan đến tài khoản người dùng.
THÔNG TIN THÊM
Các sản phẩm bên thứ ba mà thảo luận về bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Để biết thêm chi tiết về Máy chủ Web vé bản ghi dịch vụ, hãy vào web site của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2717010 - Xem lại Lần cuối: 06/18/2012 08:03:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010 for Android

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB2717010 KbMtvi
Phản hồi