Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX700 và phiên bản 8540 của LG-Nortel dùng IP điện thoại động: Tháng mười hai 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2737912
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cumulative update for Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và phiên bản 8540 của LG-Nortel dùng IP điện thoại điện thoại ngày tháng 12 năm 2012.

Lưu ý Đổi tên Lync 2010 điện thoại Edition Lync điện thoại Edition. Phần mềm làm việc với Lync 2010 và Lync 2013.
Giới thiệu
Bản Cập Nhật tích lũy này sửa chữa vấn đề sau đây:
  • 2781619 Một bản cập nhật sẵn có thêm hỗ trợ cho trực tuyến Lync trong Lync điện thoại Phiên bản
Ngoài ra, bản cập nhật này sửa chữa các vấn đề được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:
  • 2724545 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và phiên bản 8540 của LG-Nortel dùng IP điện thoại động: tháng 6 năm 2012
  • 2636066 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và phiên bản 8540 của LG-Nortel dùng IP điện thoại: tháng 11 năm 2011
  • 2577593 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và phiên bản 8540 của LG-Nortel dùng IP điện thoại: tháng 7 năm 2011
  • 2529974 Mô tả của cumulative update for Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và phiên bản 8540 của LG-Nortel dùng IP điện thoại: tháng 4 năm 2011
  • 2493722 Mô tả của cumulative update for Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và phiên bản 8540 của LG-Nortel dùng IP điện thoại: tháng 1 năm 2011
Thông tin thêm

Cập nhật thông tin

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng mười hai 2012

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này tích lũy.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này tích lũy.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật tích lũy này thay thế bản Cập Nhật tích lũy sau:
2724545 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và phiên bản 8540 của LG-Nortel dùng IP điện thoại động: tháng 6 năm 2012

kiểm nhập thông tin

Để sử dụng một trong các bản Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Chi tieát taäp tin

Gói cập nhật này chứa một hình ảnh có thể được sử dụng để cập nhật điện thoại sau đây:
  • Polycom CX700
  • Điện thoại 8540 của LG-Nortel dùng IP
Hình ảnh phiên bản này là 7577.4363.
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Lync 2010 điện thoại Edition

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2737912 - Xem lại Lần cuối: 02/20/2013 11:28:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX700 and LG-Nortel IP Phone 8540

  • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2737912 KbMtvi
Phản hồi
/c.microsoft.com/ms.js">