Mô tả của SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2738040
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành một bản Cập Nhật cho Microsoft SharePoint Server 2013. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 64-bit của SharePoint Server 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm cải tiến độ ổn định và hiệu suất.
Giải pháp

Cập nhật thông tin chi tiết

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ Cập Nhật phát hành trước đó.

Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

64-bit

Tải vềTải xuống gói Cập Nhật 64-bit bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Khởi động lại thông tin

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Làm thế nào để xác định xem bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt

Bản cập nhật này chứa các tập tin được liệt kê trong bảng dưới đây.
64-bit
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gian
Analyticchart.Debug.jskhông áp dụng68,17811-Tháng bảy-135:27
Analyticgrid.Debug.jskhông áp dụng81,14711-Tháng bảy-135:27
Analyticreports.Debug.jskhông áp dụng469,20611-Tháng bảy-135:27
Dashboardframework.Debug.jsKhông áp dụng199,60211-Tháng bảy-135:27
Decompositiontree.XapKhông áp dụng104,02015-Tháng bảy-136:50
Exp_pdf_server.dll15.0.4454.1000140,88814-Tháng bảy-1316:49
Exp_xps_server.dll15.0.4499.100077,48014-Tháng bảy-1316:49
Htmlutil.dll15.0.4535.10002,613,44015-Tháng bảy-136:50
Igxserver.dll15.0.4535.100010,214,56015-Tháng bảy-136:50
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4535.1000786,62415-Tháng bảy-136:50
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89611-Tháng bảy-135:27
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll15.0.4535.10002,217,21615-Tháng bảy-133:15
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll15.0.4442.1000181,96815-Tháng bảy-136:50
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll15.0.4535.1000568,07215-Tháng bảy-136:50
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00014-Tháng bảy-1316:49
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00014-Tháng bảy-1316:49
Migrationscript.Debug.jsKhông áp dụng18,78811-Tháng bảy-135:27
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98411-Tháng bảy-135:27
Mshy3hu.LexKhông áp dụng933,57911-Tháng bảy-135:27
Mshy7bg.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7ct.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7cz.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7da.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7el.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7en.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7es.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7et.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7eu.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7fi.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7fr.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7ge.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7gl.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7hr.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7it.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7lt.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7lv.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7nb.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7nl.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7no.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7pb.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7pl.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7pt.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7ro.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7ru.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7sk.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7sl.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7srm.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7sro.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7sw.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7tr.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Mshy7uk.dll15.0.4535.1000225,48815-Tháng bảy-136:50
Msores.dll15.0.4535.100062,282,94415-Tháng bảy-136:38
Msoserver.dll15.0.4535.100024,869,56815-Tháng bảy-136:50
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28815-Tháng bảy-136:50
Oartodfserver.dll15.0.4535.10003,830,96015-Tháng bảy-136:50
Oartserver.dll15.0.4535.100021,434,55215-Tháng bảy-136:50
Office.ODF15.0.4535.10004,993,70415-Tháng bảy-136:38
Pageoverview.Debug.jsKhông áp dụng3,30911-Tháng bảy-135:27
Parameters.Debug.jsKhông áp dụng168,93811-Tháng bảy-135:27
Ppsma.resxKhông áp dụng47,16811-Tháng bảy-135:27
Riched20.dll15.0.4535.10002,225,32015-Tháng bảy-136:50
Saext.dll15.0.4454.1000303,21615-Tháng bảy-136:40
Samples.jsKhông áp dụng70911-Tháng bảy-135:27
Scorecard.Debug.jsKhông áp dụng280,08211-Tháng bảy-135:27
Script.jsKhông áp dụng30,77011-Tháng bảy-135:27
SP.userprofiles.Debug.jsKhông áp dụng140,56511-Tháng bảy-135:27
SP.userprofiles.jsKhông áp dụng140,55911-Tháng bảy-135:27

TechCenter hệ thống văn phòng chứa đặt hành chính Cập Nhật và triển khai chiến lược nguồn lực cho tất cả các phiên bản của văn phòng. Để biết thêm chi tiết về TechCenter hệ thống văn phòng, đi đến trang web của Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2738040 - Xem lại Lần cuối: 09/10/2013 18:46:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2738040 KbMtvi
Phản hồi