Bạn không thể khởi động Windows Movie Maker 2012 khi thẻ đồ hoạ chỉ hỗ trợ DirectX 9 được cài đặt chuyên biệt trên máy tính chạy Windows Server 2008 R2 hoặc Windows 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2741355
Triệu chứng
Giả định rằng thẻ đồ họa chỉ hỗ trợ DirectX 9 được cài đặt chuyên biệt trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 và bạn cố gắng khởi động Windows Movie Maker 2012 trên máy tính. Trong trường hợp này, Windows Movie Maker 2012 không khởi động.
Nguyên nhân
Vấn đề này là do sự vi phạm truy nhập xảy ra trong tệp D3d11.dll.
Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Microsoft Update
Bản cập nhật này có sẵn từ website sau của Microsoft Update:
Trung tâm Tải xuống của Microsoft
Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm MicrosoftDownload:
hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên IA64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) của Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 gói bản ghi dịch vụ, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về gói bản ghi dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Ghi chú về thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Bản cập nhật Windows 7 và Windows Server 2008 R2 bản Cập Nhật được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, bản Cập Nhật trên trang yêu cầu bản Cập Nhật được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói Cập Nhật áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn bản Cập Nhật được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản Cập Nhật áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các bản Cập Nhật được phát hành.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thêm tệp thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
D3d10level9.dll6.1.7600.17089490,49602 tháng 8 năm 201217:05
D3d10level9.dll6.1.7600.21291490,49602 tháng 8 năm 201218:48
D3d10level9.dll6.1.7601.17920490,49602 tháng 8 năm 201216:57
D3d10level9.dll6.1.7601.22077490,49602 tháng 8 năm 201216:53
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
D3d10level9.dll6.1.7600.17089574,46402 tháng 8 năm 201217:55
D3d10level9.dll6.1.7600.21291574,46402 tháng 8 năm 201217:56
D3d10level9.dll6.1.7601.17920574,46402 tháng 8 năm 201217:58
D3d10level9.dll6.1.7601.22077574,46402 tháng 8 năm 201217:48
Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
D3d10level9.dll6.1.7600.17089743,42402 tháng 8 năm 201216:42
D3d10level9.dll6.1.7600.21291743,42402 tháng 8 năm 201216:40
D3d10level9.dll6.1.7601.17920743,42402 tháng 8 năm 201216:35
D3d10level9.dll6.1.7601.22077743,42402 tháng 8 năm 201216:38

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Thuộc tính tệpMô tả
Tên tệpX86_2374a06b3d5595e8e062166469866a5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_817aa930b15ec628.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpX86_833bf5ab4587d7a66e26b6fc3a8dcb5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_29d9d915a6d250ab.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpX86_b1c34328e138c44237265f5121eed88f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_42abd09f55a2eaa3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpX86_bb7ce78972aa09f695abb6859ca9e612_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_521204fefacd2d3d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpX86_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_e338a78400e2b39a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,239
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)17:36
Tên tệpX86_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_e3af73f91a0fa1c4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,239
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)19:14
Tên tệpX86_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_e5570d21fde05add.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,239
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)17:30
Tên tệpX86_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_e5b1729317206dd8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,239
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)17:39
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thuộc tính tệpMô tả
Tên tệpAmd64_2374a06b3d5595e8e062166469866a5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_dd9944b469bc375e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_437b89d7b2f2d1588f2ac23568b43292_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_82f15d78614ffa8a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệplà 1.062 người
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_48a67456009f8b9235723c4bf02db0b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_b90d0861382f1e75.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệplà 1.062 người
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_5521b4cf79f67209d0c3ce0a74a41091_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_6064d4ef12087d70.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệplà 1.062 người
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_66618a567fcb90515d787a98b130d36b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_5ac84b32eba47a16.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_8208f3d6587d2f696babf20654f8cd8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_f8996804b9aa1e27.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_833bf5ab4587d7a66e26b6fc3a8dcb5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_85f874995f2fc1e1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_97b979d9d86ab9d4d978b38a1bc992a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_0214447818f87ce9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệplà 1.062 người
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_b1c34328e138c44237265f5121eed88f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_9eca6c230e005bd9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_b7009a61360da8abb14aecaaf62947c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_fdca79d3ad8d88b8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_bb7ce78972aa09f695abb6859ca9e612_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_ae30a082b32a9e73.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_f9f1c7a2c69cfca611a35ac046999070_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_2bf7f6059484ecc5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_3f574307b94024d0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,241
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)18:27
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_3fce0f7cd26d12fa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,241
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)20:12
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_4175a8a5b63dcc13.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,241
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)18:39
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_41d00e16cf7ddf0e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,241
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)18:23
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thuộc tính tệpMô tả
Tên tệpIa64_25382ca2733a128bd27ad5a273aecd75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_22ced7915318d3ba.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpIa64_56923349af77c8821b524bf4955527e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_270be3e9f47537d1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpIa64_8e2bdb642e8b4166384427641aba9d9d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_f6f36e0cd26e681e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpIa64_ee35473025f9e8c6f9d8d9cfdea6b53e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_57683f52618654f1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,060
Ngày (UTC)03 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)15:50
Tên tệpIa64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17089_none_e33a4b7a00e0bc96.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.240 người
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)18:27
Tên tệpIa64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21291_none_e3b117ef1a0daac0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.240 người
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)20:09
Tên tệpIa64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17920_none_e558b117fdde63d9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.240 người
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)18:15
Tên tệpIa64_microsoft-windows-directx-d3d10level9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22077_none_e5b31689171e76d4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.240 người
Ngày (UTC)02 tháng 8 năm 2012
Thời gian (UTC)18:09

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2741355 - Xem lại Lần cuối: 05/14/2016 01:03:00 - Bản sửa đổi: 14.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2741355 KbMtvi
Phản hồi