Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một bản Cập Nhật có sẵn cho phép Microsoft Lync 2010 cho Windows Phone để hiển thị trạm đậu không hoạt động xuất hiện sau 5 phút ở trạm đậu nhàn rỗi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2750301
Giới thiệu
Bài viết này mô tả một Cập Nhật cho phép Microsoft Lync 2010 cho Windows Phone để xử lý mã thông báo không hoạt động mới từ các bản ghi dịch vụ di động Lync Server. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, Lync 2010 cho Windows Phone Hiển thị trạm đậu hiện diện của bạn như không hoạt động cùng với một thanh vàng hiện diện. Hành vi này xảy ra sau khi bạn thiết lập trạm đậu hiện diện để bận rộn và sau đó lại khách hàng Lync ở trạm đậu nhàn rỗi trong 5 phút.
Thông tin thêm
Để áp dụng các tính năng mới này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật sau đây:
2737907 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010 cho Windows Phone: tháng 10 năm 2012

Lưu ýĐể kích hoạt Cập Nhật, người quản trị môi trường Lync Server 2010 cũng phải cài đặt chuyên biệt các bản Cập Nhật được đề cập trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB) 2743736 trên máy chủ.

Để biết thêm chi tiết về KB 2743736, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2743736 Các mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, tính di động dịch vụ: tháng 10 năm 2010

Để biết thêm thông tin về một vấn đề tương tự trong Lync 2010 cho Android, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2717011 Một bản Cập Nhật có sẵn để kích hoạt Lync 2010 cho Android để hiển thị tình trạng không hoạt động xuất hiện sau 5 phút ở trạm đậu nhàn rỗi
Để biết thêm chi tiết về vấn một đề tương tự trong Lync 2010 cho iPad và Lync 2010 cho iPhone, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2721077 Một bản Cập Nhật có sẵn để kích hoạt Lync 2010 cho iPad và Lync 2010 cho iPhone để hiển thị tình trạng không hoạt động xuất hiện sau 5 phút ở trạm đậu nhàn rỗi

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2750301 - Xem lại Lần cuối: 10/16/2012 17:29:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2750301 KbMtvi
Phản hồi