Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bản cập nhật tích luỹ Windows 8 và Windows Server 2012: 11/2012

Quan trọng Bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB) chuyển hướng bạn đến bài viết này:
 • 2777166
 • 2758246
 • 2780342
 • 2771821
 • 2771744
 • 2778171
 • 2780523
Các bản cập nhật này có trong bản cập nhật 2770917 khi bạn cài đặt bản cập nhật 2770917 bằng cách sử dụng Windows Update.
Tóm tắt
Bài viết này mô tả bản cập nhật tích luỹ dành cho Windows 8 và Windows Server 2012 được đề tháng 11 năm 2012. Gói cập nhật tích luỹ này bao gồm các cải tiến về hiệu năng và độ tin cậy cho Windows 8 và Windows Server 2012. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản cập nhật tích luỹ này như một phần trong công việc bảo trì thường xuyên.
Giới thiệu
Bản cập nhật tích lũy này bao gồm những cải tiến về hiệu năng và độ tin cậy:
 • Cho phép khách hàng doanh nghiệp tuỳ chỉnh màn hình khoá mặc định.
 • Cải thiện hiệu năng khi bạn khởi chạy lại máy tính và khi máy tính ở chế độ ngủ để cải thiện tuổi thọ pin
 • Khắc phục sự cố có thể ngăn các Ứng dụng của Cửa hàng Windows được cài đặt hoàn toàn
 • Các bản cập nhật phần mềm khác và cải tiến hiệu năng
Thông tin thêm

Thông tin cập nhật

Cách tải bản cập nhật

Bản cập nhật này sẵn có từ Windows Update.

Chú ý
 • Bản cập nhật này được cung cấp ở dạng bản cập nhật quan trọng.
 • Nếu bạn chọn thiết đặt Cài đặt bản cập nhật tự động (được khuyến nghị) trong Windows Update, bản cập nhật này sẽ được cài đặt tự động.
 • Nếu bạn chọn thiết đặt khác trong Windows Update, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt ngay bản cập nhật này thông qua Windows Update.
Bạn cũng có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsof. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trung tâm Tải xuống của Microsof, rồi tìm kiếm KB2770917.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Thông tin Khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế các bản cập nhật khác đã được phát hành trước đây.

Thông tin tệp

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2782531 Thông tin tệp cho bản cập nhật 2770917
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Thuộc tính

ID Bài viết: 2770917 - Xem lại Lần cuối: 12/28/2012 19:38:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload KB2770917
Phản hồi