Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Giá trị cho các thuộc tính "maxOccurs" là không hợp lệ khi bạn soát hợp thức giản đồ EDI 835 BizTalk X 12 trong một ứng dụng BizTalk EDI trong BizTalk Server 2010 hoặc trong trong BizTalk Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2777584
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn phát triển một ứng dụng Microsoft BizTalk Server 2010 hoặc Microsoft BizTalk Server 2013 EDI trong Microsoft Visual Studio 2010.
  • Bạn thêm giản đồ HIPAA 5010 EDI 835 vào ứng dụng.
  • Bạn phải nhấp vào giản đồ và chọn Xác nhận lược đồ.
Lưu ý Đường dẫn mặc định của giản đồ 835
Microsoft BizTalk Server> \ XSD_Schema\MicrosoftEdiXSDTemplates\HIPAA\5010\835\X12_00501_835.xsd

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Giá trị cho các thuộc tính 'maxOccurs' là không hợp lệ - giá trị cho các thuộc tính 'maxOccurs' phải là xsd:nonNegativeInteger hoặc 'chặn'.

Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra bởi vì giá trị cho thuộc tính maxOccurs "chặn" sai chính tả như là "unboounded".
Giải pháp

Cumulative update Cập nhật thông tin

Cho BizTalk Server 2013

Các hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói cumulative update 2 cho BizTalk Server 2013.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2892599 Cumulative update Cập Nhật gói 2 cho BizTalk Server 2013

Cho BizTalk Server 2010

Các hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói tích lũy cho BizTalk Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2855367 Cumulative update Cập Nhật gói 6 cho BizTalk Server 2010

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Cách giải quyết khác
Để khắc phục vấn đề, khắc phục vấn đề lỗi chính tả trong giản đồ theo cách thủ công.

Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về BizTalk Server hotfixes, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2003907 Thông tin về BizTalk Server hotfix

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2777584 - Xem lại Lần cuối: 10/31/2013 18:51:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2777584 KbMtvi
Phản hồi