Khắc phục: Thông báo bị đình chỉ khi bạn cố gắng để nhận thư được mã hoá AS2 cùng với không đồng bộ MDN trong BizTalk Server 2010 hoặc trong BizTalk Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2778133
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng để nhận được thư ứng dụng tuyên bố 2 (AS2) được mã hoá, cùng với không đồng bộ thư bố trí thông báo (MDN) trong một BizTalk Server 2010 hoặc trong môi trường BizTalk Server 2013, thư bị đình chỉ và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Một tin thư thoại nhận được bộ điều hợp "HTTP" ngày nhận được vị trí"nhận được vị trí"với URI"URI"bị đình chỉ.
Đã có một sự thất bại thực hiện đường ống nhận: "đường ốngPhiên bản = 1.0.0.0, văn hóa = trung lập, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35 "nguồn:"Đường ống"nhận Port:"nhận được cảng"URI:"URI"Lý do: các công cụ thư thoại tin tức thời đã bắt gặp lỗi trong khi đọc dòng tin thư thoại.


Giải pháp

Cumulative update Cập nhật thông tin

Cho BizTalk Server 2013

Các hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói cumulative update 2 cho BizTalk Server 2013.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2892599 Cumulative update Cập Nhật gói 2 cho BizTalk Server 2013

Cho BizTalk Server 2010

Các hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói cumulative update 6 cho BizTalk Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2855367 Cumulative update Cập Nhật gói 6 cho BizTalk Server 2010


Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Cho thông tin về gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích lũy cho BizTalk Server, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2555976 Gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích lũy cho BizTalk Server
Để biết thêm chi tiết về BizTalk hotfix và gói bản ghi dịch vụ hỗ trợ, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2003907 Thông tin về gói bản ghi dịch vụ hỗ trợ và BizTalk hotfix

Thuộc tính

ID Bài viết: 2778133 - Xem lại Lần cuối: 10/31/2013 18:46:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2778133 KbMtvi
Phản hồi