Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy: Tháng ba năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2793341
Tóm tắt
Bài viết này mô tả Microsoft Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy các vấn đề được cố định trong bản Cập Nhật tích lũy, và ngày tháng năm 2013.
Bài viết này bao gồm các thông tin sau về cumulative update:
 • Các vấn đề cập nhật tích lũy sửa chữa.
 • Điều kiện tiên quyết cho việc áp dụng bản Cập Nhật tích lũy
 • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng tích lũy Cập Nhật
 • Cho dù bản Cập Nhật tích lũy được thay thế bởi bất kỳ bản Cập Nhật tích lũy
 • Cho dù bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập
 • Các tập tin Cập Nhật tích luỹ có chứa

Giới thiệu

Vấn đề cập nhật này sửa chữa

Gói cập nhật này sửa vấn đề là tài liệu trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB) sau đây:
 • 2772396 UCMAPI dựa trên 3.0 Lync Server 2010 thành phần rơi khi một khách hàng có thể gửi thông tin không hợp lệ văn hóa tham gia một hội nghị
Bản cập nhật này cũng sửa chữa các vấn đề trước đó được liệt kê trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:
 • 2740406 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy: tháng 10 năm 2012
 • 2701655 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy: tháng 6 năm 2012
 • 2670539 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy: tháng 2 2012
 • 2500449 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy: tháng 11 năm 2011
 • 2571505 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy: tháng 7 năm 2011
 • 2500448 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy: tháng 4 năm 2011
Thông tin thêm

Trung tâm tải xuống Microsoft

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải xuống gói cập nhật bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng ba năm 2013

Để biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết cho việc áp dụng gói cập nhật này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin thay thế

Bản cập nhật này thay thế Cập Nhật sau đây:
2740406 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010, thời gian Unified Communications quản lý API 3.0 chạy: tháng 10 năm 2012

kiểm nhập thông tin

Sử dụng một trong các Cập Nhật trọn gói trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho các sổ kiểm nhập.

Chi tieát taäp tin

Bản cập nhật này không thể chứa tất cả các tập tin mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để xây dựng mới nhất. Bản cập nhật này chứa chỉ các tập tin mà bạn phải có để sửa chữa các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Sau khi Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt, các phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp, hoặc một phiên bản sau này của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau:
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
File_default.TMXkhông áp dụng1,347,51818-Feb-138:42không áp dụng
File_gac_collaboration.dll4.0.7577.2065,593,71223-Tháng mười-1220:23x 86
File_gac_internal.Media.dll4.0.7577.1907,576,89618-Feb-1220:21x 64
File_gac_sipeps.dll4.0.7577.2161,696,32818-Feb-1310:09x 64
File_ocstracer.exe4.0.7577.172655,1046-Tháng 10-119:42x 64
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về phần mềm Cập Nhật thuật ngữ, bấm vào bài viết sau đây số để xem các Bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft
Để biết thêm chi tiết về các bản cập nhật mới nhất cho Lync Server 2010, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2493736 Cập Nhật cho Lync Server 2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2793341 - Xem lại Lần cuối: 03/14/2013 20:07:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Unified Communications Managed API v3.0 Core Runtime

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2793341 KbMtvi
Phản hồi