Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi khi bạn cố gắng kí nhập vào Lync 2010 cho Android trên một thiết bị chạy Android 4.2 hoặc Android 4.2.1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2793822
Triệu chứng
Giả sử rằng Microsoft Lync 2010 cho Android được cài đặt chuyên biệt trên một thiết bị chạy Android 4.2 hoặc Android 4.2.1. Khi bạn cố gắng kí nhập vào Lync 2010 cho Android trên điện thoại, hoạt động kí nhập không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Không thể kí nhập.

Nguyên nhân
Vấn đề xảy ra bởi vì Android 4.2 hoặc Android 4.2.1 khách hàng bất ngờ gửi một vé web bao gồm một giá trị mật khẩu có sản phẩm nào. Vì vậy, quá trình xác thực vé web không thành công.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau:
2793823 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010 cho Android: Tháng mười hai 2012

Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về các Máy chủ Web bản ghi dịch vụ lo vé, đi đến web site của Microsoft sau đây:

Để biết thêm chi tiết về các bản ghi dịch vụ vé Web, đi đến web site của Microsoft sau đây:


Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2793822 - Xem lại Lần cuối: 01/18/2013 06:33:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Lync 2010 for Android

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kberrmsg kbmt KB2793822 KbMtvi
Phản hồi