Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Microsoft.Exchange.Monitoring.exe quá trình tiêu thụ quá nhiều tài nguyên CPU khi một màn hình máy chủ SCOM máy chủ truy cập khách hàng Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2796950
Triệu chứng
Giả sử bạn đặt cấu hình một máy chủ Microsoft hệ thống Trung tâm hoạt động Manager (SCOM) để giám sát truy cập khách hàng Microsoft Exchange Server 2010 máy chủ trong tổ chức Exchange 2010. Ngoài ra, giả định rằng các máy chủ SCOM thực hiện nhiều thử nghiệm-* kết nối lệnh ghép ngắn. Trong tình huống này, quá trình Microsoft.Exchange.Monitoring.exe tiêu thụ quá nhiều tài nguyên CPU trên máy chủ truy cập khách hàng. Khi vấn đề này xảy ra, tất cả các yêu cầu được gửi đến máy chủ truy cập khách hàng nhận được phản ứng chậm.
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra vì nhiều chủ đề của bản ghi dịch vụ Microsoft Exchange giám sát truy cập không được bảo vệ dữ liệu cùng một lúc. Hành vi này gây ra tham nhũng dữ liệu và sử dụng CPU cao.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) trên máy chủ Exchange Server 2010. Để biết thêm chi tiết về Exchange Server 2010 SP3, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2808208 Mô tả của Exchange Server 2010 gói bản ghi dịch vụ 3
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2796950 - Xem lại Lần cuối: 02/17/2013 06:37:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2796950 KbMtvi
Phản hồi