Đồ họa đầu ra không hiển thị đúng trên màn hình điện thoại Polycom đang chạy Lync điện thoại Edition

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2802790
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn có một điện thoại Polycom đang chạy Microsoft Lync điện thoại Edition. Bạn cài đặt chuyên biệt Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600, và Polycom CX3000 động đã được phát hành trong tháng 12 năm 2012. Trong tình huống này, bạn gặp một trong những vấn đề sau đây:
  • Đầu ra đồ họa sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại shrunken. Đầu ra đồ họa không điền vào màn hình.
  • Một màn hình trắng với căn dọc đường sẽ được hiển thị trên màn hình.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy sau:
2737911 Các mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 1/2013
Thông tin thêm
Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2802790 - Xem lại Lần cuối: 01/23/2013 03:19:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000

  • kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbqfe kbmt KB2802790 KbMtvi
Phản hồi