Thông báo lỗi khi bạn cố gắng để kiểm tra miền trong Office 365

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2812881
VẤN ĐỀ
Khi bạn cố gắng để kiểm tra miền trong Microsoft Office 365, bạn nhận được một thông báo lỗi sau:
<Domain_Name>đã đã được xác minh tài khoản của bạn hoặc tài khoản Microsoft bản ghi dịch vụ trực tuyến khác.</Domain_Name>
Không thể xác minh tên miền
<Domain name="">đã được thêm vào tài khoản Office 365 khác XXXX.onmicrosoft.com.</Domain>
kí nhập vào tài khoản đó như là quản trị viên và xoá tên miền <Domain name="">. Rồi quay lại đây và cố gắng thêm <Domain name="">vào tài khoản này lại</Domain> </Domain>
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu tên miền trong một tổ chức Office 365.
GIẢI PHÁP
Thực hiện một trong những thao tác sau tuỳ theo trường hợp của bạn:
  • Nếu bạn đã kiểm tra miền trong Office 365, bạn trước tiên phải gỡ bỏ miền từ vị trí hiện tại của nó. Tên miền chỉ có thể tồn tại trong một vị trí trong Office 365.
  • Nếu bạn không biết những gì tài khoản Office 365 đang sử dụng tên miền tuỳ chỉnh, hoặc nếu bạn không có quyền kiểm soát tài khoản Office 365 đang sử dụng tên miền tuỳ chỉnh, hãy liên hệ với hỗ trợ Office 365.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố xác minh miền trong Office 365, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2515404 Khắc phục sự cố xác minh miền trong Office 365


Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2812881 - Xem lại Lần cuối: 07/18/2016 17:18:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Office 365, Office 365 User and Domain Management

  • o365 o365a o365p o365e o365m o365022013 kbmt KB2812881 KbMtvi
Phản hồi