Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2815347
Tóm tắt
Bài viết này mô tả các vấn đề Microsoft Lync 2010 đã được vá trong cumulative update là ngày tháng năm 2013.
Bài viết này bao gồm các thông tin sau về cumulative update:
 • Các vấn đề cập nhật tích lũy sửa chữa.
 • Điều kiện tiên quyết cho việc áp dụng bản Cập Nhật tích lũy
 • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng tích lũy Cập Nhật
 • Cho dù bản Cập Nhật tích lũy được thay thế bởi bất kỳ Cập Nhật tích lũy khác
 • Cho dù bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập
 • Các tập tin Cập Nhật tích luỹ có chứa
Giới thiệu

Vấn đề cập nhật này sửa chữa

Này Cập Nhật tích lũy sửa chữa vấn đề được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB) sau:
 • 2832123 Bạn không thể chạy Lync 2010 sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Tháng ba 2013 lũy cho Lync 2010 trong Windows XP Pro hoặc Windows Server 2003
Bản Cập Nhật tích lũy này cũng sửa chữa các vấn đề được mô tả trong bài KB sau:
 • 2791382 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: Tháng ba năm 2013
 • 2737155 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 10 năm 2012
 • 2726382 MS12-066: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Lync 2010: 9 tháng 10 năm 2011
 • 2701664 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 6 năm 2012
 • 2670326 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 2 2012
 • 2514982 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2571543 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011
 • 2551268 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 5 năm 2011
 • Các bản Cập Nhật sau đây cho Lync 2010 đã được phát hành vào tháng 4 năm 2011.
  • Các hotfix sau được phát hành vào tháng 4 năm 2010:
   2540951 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011
  • Cumulative update sau được phát hành vào ngày 4, 2011:
   2496325 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 4 năm 2011
 • 2467763 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: tháng 1 năm 2011
Thông tin thêm

Microsoft tải về Trung tâm

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về gói Lync.msp x 86 bây giờ.
Tải vềTải về gói Lync.msp x 64 bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2013

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt gói này cumulative update.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính nếu ứng dụng nhất định mà phụ thuộc vào Microsoft Lync 2010 đang chạy khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Ví dụ, bạn phải khởi động lại máy tính nếu Microsoft Outlook đang chạy khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật

Bản Cập Nhật tích lũy này thay thế Cập Nhật tích lũy sau đây:
2791382 Mô tả gói tích lũy cho Lync 2010: Tháng ba năm 2013

kiểm nhập thông tin

Để sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích lũy trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập.

Chi tieát taäp tin

Bản Cập Nhật tích lũy này không thể chứa tất cả các tập tin mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để xây dựng mới nhất. Bản Cập Nhật tích lũy này chứa chỉ các tập tin mà bạn phải có để sửa chữa các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Sau khi tích lũy Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt, các phiên bản toàn cầu của bản Cập Nhật tích lũy này có thuộc tính tệp, hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion:
tập đã đặt tên tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43781,896,50414 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230 Tháng 3 năm 201117:45không áp dụng
Communicatorexe4.0.7577.438412,107,94422 Tháng 3 năm 201316:42x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,32024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
File_communicator.exe.manifestkhông áp dụng1.185 người22 Tháng 3 năm 201312:08không áp dụng
File_cures.dll4.0.7577.4378402,48014 Tháng 2 năm 201321:14x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.438451,88022 Tháng 3 năm 201316:39Không áp dụng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.438431,92822 Tháng 3 năm 201316:40x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4356905,31228 Tháng 12 năm 201112:39x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411 Tháng sáu năm 201212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816 Tháng 12 năm 20118:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,84024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,84024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,63224 Tháng 3 năm 201211:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,76824 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,63224 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,23224 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43846,417,56822 Tháng 3 năm 201316:39x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 Tháng 3 năm 201117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng 12 năm 201112:44x 86
Ucdll4.0.7577.437813,321,79214 Tháng 2 năm 201321:34x 86
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,44024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 20113:39x 86
Cho Lync 2010 x 64-edtion:
Tên tập tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43781,896,50414 Tháng 2 năm 201321:14x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230 Tháng 3 năm 201117:45Không áp dụng
Communicatorexe4.0.7577.438412,107,94422 Tháng 3 năm 201316:42x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,32024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
File_communicator.exe.manifestKhông áp dụng1.185 người22 Tháng 3 năm 201312:08Không áp dụng
File_cures.dll4.0.7577.4378402,48014 Tháng 2 năm 201321:14x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.438451,88022 Tháng 3 năm 201316:39Không áp dụng
File_meetingjoinaxoc644.0.7577.4384294,05622 Tháng 3 năm 201317:23Không áp dụng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.438431,92822 Tháng 3 năm 201316:40x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4356905,31228 Tháng 12 năm 201112:39x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.43561,505,88828 Tháng 12 năm 201114:13x 64
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411 Tháng sáu năm 201212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816 Tháng 12 năm 20118:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,84024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,84024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,63224 Tháng 3 năm 201211:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,76824 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,63224 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,23224 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43846,417,56822 Tháng 3 năm 201316:39x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 Tháng 3 năm 201117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng 12 năm 201112:44x 86
Ucdll4.0.7577.437813,321,79214 Tháng 2 năm 201321:34x 86
Ucmapi64exe4.0.7577.40872,448,65624 Tháng 3 năm 201212:23x 64
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,44024 Tháng 3 năm 201211:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 20113:39x 86
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2815347 - 上次审阅时间:09/04/2013 08:43:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Lync 2010

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2815347 KbMtvi
反馈