Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả của gói hotfix Office Web Apps Server (Wacserver-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2817350
Tóm tắt
Bài viết này mô tả vấn đề được cố định trong gói hotfix Microsoft Office Web Apps Server là ngày 11 tháng 6 năm 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm cải tiến độ ổn định và hiệu suất.
GIỚI THIỆU

Vấn đề gói hotfix này sửa chữa

  • Khi bạn sử dụng các chức năng thông minh điền để điền vào các ô trong Excel trực tuyến trong một số ngôn ngữ, bạn có thể nhận được kết quả không thể đoán trước.
Thông tin thêm

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng hotfix này chỉ để hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi đến lần cập nhật tiếp theo có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix download available" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý: Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể cần phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý: Các hình thức "Hotfix download available" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Lưu ý:Để cài đặt chuyên biệt hotfix này, hãy xem hướng dẫn tại web site TechNet sau đây:

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Thông tin sổ kiểm nhập

Để sử dụng các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập.

Thông tin tệp

Gói hotfix này có thể chứa tất cả các tập tin mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để xây dựng mới nhất. Gói hotfix này chứa chỉ các tập tin mà bạn phải có để giải quyết vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản toàn cầu của gói hotfix này sử dụng một gói phần mềm Microsoft Windows Installer để cài đặt chuyên biệt gói bản vá nóng. Những ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem chi tieát taäp tin, ngày bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng thời gian khu vực thẻ tab trong ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.

Thông tin tải xuống

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gian
Wacserver.exe15.0.4517.1003681,611,7685-tháng sáu-137:37

Thông tin tập tin .msp Microsoft Windows Installer

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gian
Wacserver-x-none.mspkhông áp dụng706,994,1764-tháng sáu-130:01

Wacserver-x-none.msp tập tin thông tin

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gian
Accessclientdesignerexternal.jskhông áp dụng541,55730-ngày-1321:43
Accessserverscriptsexternal.jskhông áp dụng1,164,70830-ngày-1321:43
Acewdat.dll15.0.4454.10003,051,64830-ngày-1321:43
Acewstr.dll15.0.4454.1000859,2721-tháng sáu-130:17
Acl1026.jskhông áp dụng5,94430-ngày-1321:43
Acl1027.jskhông áp dụng78730-ngày-1321:43
Acl1032.jskhông áp dụng17,52630-ngày-1321:43
Acl1033.jskhông áp dụng19,22330-ngày-1321:43
Acl1035.jskhông áp dụng1.85330-ngày-1321:43
Acl1036.jskhông áp dụng24,76030-ngày-1321:43
Acl1037.jskhông áp dụng31130-ngày-1321:43
Acl1038.jskhông áp dụng4,78630-ngày-1321:43
Acl1039.jskhông áp dụng8,18730-ngày-1321:43
Acl1043.jskhông áp dụng5,09430-ngày-1321:43
Acl1044.jskhông áp dụng6,07730-ngày-1321:43
Acl1048.jskhông áp dụng20,51930-ngày-1321:43
Acl1050.jskhông áp dụng12,99830-ngày-1321:43
Acl1051.jskhông áp dụng2,92230-ngày-1321:43
Acl1055.jskhông áp dụng1,77930-ngày-1321:43
Acl1058.jskhông áp dụng6,47030-ngày-1321:43
Acl1060.jskhông áp dụng11,42930-ngày-1321:43
Acl1061.jskhông áp dụng2,68830-ngày-1321:43
Acl1062.jskhông áp dụng6,81630-ngày-1321:43
Acl1063.jskhông áp dụng4,36230-ngày-1321:43
Acl1094.jskhông áp dụng4.758 người30-ngày-1321:43
Acl1095.jskhông áp dụng42,43530-ngày-1321:43
Acl1097.jskhông áp dụng10,26030-ngày-1321:43
Acl1098.jskhông áp dụng61,96830-ngày-1321:43
Acl1099.jskhông áp dụng28,19130-ngày-1321:43
Acl1102.jskhông áp dụng43,09830-ngày-1321:43
Acl1106.jskhông áp dụng18,02830-ngày-1321:43
Acl2068.jskhông áp dụng7,33330-ngày-1321:43
Acl2070.jskhông áp dụng2.184 người30-ngày-1321:43
Acl2074.jskhông áp dụng19,24430-ngày-1321:43
Acl2108.jskhông áp dụng8,66730-ngày-1321:43
Acl3098.jskhông áp dụng9,99130-ngày-1321:43
Agentmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100026.736 người30-ngày-1321:43
Alger.TTFkhông áp dụng76,58830-ngày-1321:43
Appserverhost.exe15.0.4502.100018,62430-ngày-1321:43
Bauhs93.TTFkhông áp dụng47,64430-ngày-1321:43
Blank10x10.gifkhông áp dụng491-tháng sáu-130:27
Bootedit.jskhông áp dụng1,238,28330-ngày-1321:43
Bootview.jskhông áp dụng844,31130-ngày-1321:43
Box4_cluster.CSSkhông áp dụng2.274 người1-tháng sáu-130:27
Box4intl.jskhông áp dụng74,11530-ngày-1321:43
Branding.dll15.0.4454.100015,96030-ngày-1321:43
Broadcast.attendee.jskhông áp dụng9.23930-ngày-1321:43
Broadcast.info.jskhông áp dụng6,23830-ngày-1321:43
Broadcast.PowerPoint.CSSkhông áp dụng31,42330-ngày-1321:43
Broadcast.PowerPoint.jskhông áp dụng31,88030-ngày-1321:43
Broadcast.Presenter.jskhông áp dụng2,67630-ngày-1321:43
Broadcast.Shared.jskhông áp dụng398,02630-ngày-1321:43
Broadcast.Word.jskhông áp dụng5.10530-ngày-1321:43
Broadcasthost.jskhông áp dụng884,61930-ngày-1321:43
Broadcastintl.jskhông áp dụng3,99830-ngày-1321:43
Broadcastwatchdog_app.exe15.0.4502.100019,63230-ngày-1321:43
Broadcastwatchdog_wfe.exe15.0.4502.100038,59230-ngày-1321:43
Calibril.TTFkhông áp dụng758,19630-ngày-1321:43
Calibrili.TTFkhông áp dụng868,46430-ngày-1321:43
Columnselect.CURkhông áp dụng2,2381-tháng sáu-130:27
Commonintl.jskhông áp dụng40,71930-ngày-1321:43
Crossdomainajax.ashxkhông áp dụng25830-ngày-1321:43
Diskcachewatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-ngày-1321:43
Edit.dll1.jskhông áp dụng28,62830-ngày-1321:43
Editappserverhost.exe15.0.4511.100028,35230-ngày-1321:43
Editappserverhostslim.exekhông áp dụng135,3362-tháng sáu-1323:29
Editsurface.CSSkhông áp dụng6,19030-ngày-1321:43
Ewa.bi.jskhông áp dụng116,74230-ngày-1321:43
Ewa.cuixas.jskhông áp dụng181,42130-ngày-1321:43
Ewa.EV.jskhông áp dụng8.536 người30-ngày-1321:43
Ewa.jskhông áp dụng753,74730-ngày-1321:43
Ewa.Nov.jskhông áp dụng68,71530-ngày-1321:43
Ewa.pi.jskhông áp dụng274,81930-ngày-1321:43
Ewa.Strings.Moss.jskhông áp dụng19.021 người30-ngày-1321:43
Ewa.Strings.WAC.jskhông áp dụng19,01330-ngày-1321:43
Ewa.TS.jskhông áp dụng119,72830-ngày-1321:43
Ewaanth.gifkhông áp dụng2161-tháng sáu-130:28
Ewaantv.gifkhông áp dụng2131-tháng sáu-130:28
Ewamoss.bi.jskhông áp dụng116,77030-ngày-1321:43
Ewamoss.cuixas.jskhông áp dụng181,55930-ngày-1321:43
Ewamoss.ee.jskhông áp dụng32,63130-ngày-1321:43
Ewamoss.EV.jskhông áp dụng8,54030-ngày-1321:43
Ewamoss.EVC.jskhông áp dụng26,36030-ngày-1321:43
Ewamoss.jskhông áp dụng793,00530-ngày-1321:43
Ewamoss.Nov.jskhông áp dụng68,81330-ngày-1321:43
Ewamoss.pi.jskhông áp dụng275,00430-ngày-1321:43
Ewamoss.TS.jskhông áp dụng119,79530-ngày-1321:43
Ewr023.gifkhông áp dụng9081-tháng sáu-130:28
Ewr034.gifkhông áp dụng431-tháng sáu-130:24
Ewr048.gifkhông áp dụng3251-tháng sáu-130:24
Ewr049.gifkhông áp dụng3231-tháng sáu-130:24
Ewrdefault.CSSkhông áp dụng94,87830-ngày-1321:43
Ewrform.CSSkhông áp dụng7,62130-ngày-1321:43
Excelcnv.exe15.0.4517.100329,396,1282-tháng sáu-1323:29
Excelcommonserverimagecluster.CSSkhông áp dụng8.8831-tháng sáu-130:24
Excelframe.CSSkhông áp dụng7,58730-ngày-1321:43
Exceljs.ashxkhông áp dụng25030-ngày-1321:43
Excelribbon.CSSkhông áp dụng44,22230-ngày-1321:43
Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascxkhông áp dụng2,19330-ngày-1321:43
Excelwebrenderernovcontrol.ascxkhông áp dụng1,53530-ngày-1321:43
Exp_pdf_server.dll15.0.4454.1000140,88830-ngày-1321:43
Exp_xps_server.dll15.0.4499.100077,48030-ngày-1321:43
Farmstatemanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-ngày-1321:43
Farmstatereplicator.exe15.0.4502.100015.02430-ngày-1321:43
Favicon_excel.icokhông áp dụng8,9581-tháng sáu-130:28
Favicon_onenote.icokhông áp dụng8,9581-tháng sáu-130:27
Favicon_ppt.icokhông áp dụng8,9581-tháng sáu-130:27
Favicon_word.icokhông áp dụng8,9581-tháng sáu-130:27
Form.jskhông áp dụng228,05930-ngày-1321:43
Formatpainterobject.CURkhông áp dụng3261-tháng sáu-130:27
Gkpowerpoint.dll15.0.4512.10002,577,60030-ngày-1321:43
Gkword.dll15.0.4512.10003,288,76830-ngày-1321:43
Hostingservicewatchdog.exe15.0.4469.100014,96030-ngày-1321:43
IGX.dll15.0.4517.100310,146,9762-tháng sáu-1323:29
Igxserver.dll15.0.4517.100310,215,0722-tháng sáu-1323:26
Imagingservice.exe15.0.4502.100016,07230-ngày-1321:43
Imagingwatchdog.exe15.0.4469.100019,57630-ngày-1321:43
JQuery-1.4.3.min.jskhông áp dụng80,13030-ngày-1321:43
JQuery-giao diện người dùng-1.8.5.custom.min.jskhông áp dụng16,48830-ngày-1321:43
Meetingsdark.cluster.CSSkhông áp dụng2.343 người1-tháng sáu-130:28
Meetingslight.cluster.CSSkhông áp dụng7211-tháng sáu-130:28
Meetingslyncstatusbar.CSSkhông áp dụng24,96030-ngày-1321:43
Meetingstoolbar.CSSkhông áp dụng29,36430-ngày-1321:43
Metlyncframe.CSSkhông áp dụng18.698 người30-ngày-1321:43
Metpptframe.CSSkhông áp dụng18.698 người30-ngày-1321:43
Metricsprovider.exe15.0.4481.100017,01630-ngày-1321:43
Mewa.image.CSSkhông áp dụng1.205 người1-tháng sáu-130:24
Mewa.jskhông áp dụng348,27530-ngày-1321:43
Mewa.string.jskhông áp dụng1,19230-ngày-1321:43
Mewastyles.CSSkhông áp dụng35,23030-ngày-1321:43
Mewastylesrtl.CSSkhông áp dụng35,23230-ngày-1321:43
Microsoft.cobaltcore.dll15.0.4511.10001,177,79230-ngày-1321:43
Microsoft.Data.datafeedclient.dll12.0.0.50823120,75229-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Data.EDM.dll3.5.30729.50823652,69629-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Data.oData.dll3.5.30729.50823788,38429-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Excel.adomdclient.dll11.0.2809.59650,86429-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Excel.amo.dll11.0.2809.591,482,35229-tháng 5-1319: 54
Microsoft.Excel.streaming.dll11.0.2809.59199,28029-tháng 5-1319:52
Microsoft.Excel.xmla.dll11.0.2809.59331,37629-tháng 5-1319:52
Microsoft.Office.Excel.datamodel.dll15.0.4457.1000703,04030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll15.0.4517.1003941,7522-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll15.0.4514.1000454,32830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll15.0.4511.1000265,91230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.dll15.0.4517.10031,189,0482-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.ecswatchdog.exe15.0.4511.100072,38430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll15.0.4507.1000286,41630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.Server.servicehost.dll15.0.4517.1003143,5442-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll15.0.4463.100046,15230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll15.0.4517.10031,119,9442-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Mobile.dll15.0.4460.1000123,48830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Excel.WebUI.mobilea.dll15.0.4481.100072,28830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.PowerPoint.web.Media.Xapkhông áp dụng60,37830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Interface.Data.dll15.0.4502.100031,92030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Interface.Shared.dll15.0.4517.1003269,5042-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Core.dll15.0.4502.100033,47230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Interface.dll15.0.4502.100024,25630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Shared.dll15.0.4502.100017,08830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.web.dll15.0.4502.100058,04830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.powerpointui.dll15.0.4517.1003216,2562-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.Services.dll15.0.4502.100053,44030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.UI.dll15.0.4502.100046,76830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4517.10032,671,7922-tháng sáu-1323:26
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4517.1003444,6082-tháng sáu-1323:27
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.Interface.dll15.0.4511.100025,28030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.webconversion.dll15.0.4517.1003124,0722-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.WebEdit.dll15.0.4517.1003118,9522-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Data.dll15.0.4517.100370,8482-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Data.xmlserializers.dll15.0.4517.1003235,1762-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.dll15.0.4511.100073,92030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.xmlserializers.dll15.0.4511.1000286,37630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Shared.dll15.0.4517.1003265,9202-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Core.dll15.0.4517.1003364,2242-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Interface.dll15.0.4517.100133,98430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Shared.dll15.0.4517.100356.0002-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.dll15.0.4517.100155,48830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.Intl.dll15.0.4466.100020,59230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.Intl.Resources.dll15.0.4466.100042,59230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.datacenterhost.dll15.0.4502.100014,52830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileui.dll15.0.4502.1000118,96030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileuia.dll15.0.4502.100084,65630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.dll15.0.4517.1001158,40030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.Mobile.dll15.0.4502.100021,18430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.UI.dll15.0.4517.100199,52030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.webviewercomponent.dll15.0.4517.1003235,2002-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4517.10013,124,93630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.agentmanager.exe15.0.4481.100069,72830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Apps.Administration.dll15.0.4515.100096,96030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Apps.common.dll15.0.4514.1000201,40830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Apps.environment.wacserver.dll15.0.4517.1003424,6402-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.Apps.environment.ws.xml.dll15.0.4469.100028,27230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Apps.environment.ws.xml.xmlserializers.dll15.0.0.051,26430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.box4.dll15.0.4517.10031,270,4642-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.cellstorage.dll15.0.4517.1003150,2082-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.coauthwrapper.dll15.0.4502.100062,64030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.common.dll15.0.4517.10032,547,9362-tháng sáu-1323:26
Microsoft.Office.web.common.Intl.dll15.0.4448.100013,40830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.common.Intl.Resources.dll15.0.4448.100023,13630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.common.xmlserializers.dll15.0.0.037,0322-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000193,72830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll15.0.4502.100057,53630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.conversion.Viewing.dll15.0.4514.1000106,68830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.diskcache.dll15.0.4502.100042,18430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.filefetcher.dll15.0.4514.100054,46430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.host.wacserver.webonenote.dll15.0.4514.10001504030-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.host.wacserver.webwordviewer.dll15.0.4514.100015,55230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.machinetranslation.dll15.0.4502.100093,37630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.mobilewordviewer.dll15.0.4502.1000110,25630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.mobilewordviewera.dll15.0.4502.100083,64830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.nativeonenoteinterop.dll15.0.4517.1003469,6962-tháng sáu-1323:29
Microsoft.Office.web.nativeutils.dll15.0.4457.1000302,21630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.officemobile.wordviewer.dll15.0.4502.100018,09630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.openfromurl.common.dll15.0.4502.100024,25630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.openfromurl.host.dll15.0.4502.100041,15230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.openfromurl.web.dll15.0.4502.100027,82430-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Proofing.Core.dll15.0.4502.100048,81630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.Proofing.types.dll15.0.4466.100016,49630-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.sandbox.dll15.0.4507.1000176,84830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.webonenotewatchdog.exe15.0.4502.100019,64830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.webonenotewatchdog.exe.configkhông áp dụng6,18530-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.wireprotocol.dll15.0.4512.1000125,63230-ngày-1321:43
Microsoft.Office.web.wordviewer.dll15.0.4511.100070,84830-ngày-1321:43
Microsoft.Office.wordcompanion.OpenXML.dll15.0.4517.10032,398,9282-tháng sáu-1323:29
Microsoft.SharePoint.dll15.0.4517.100326,498,2162-tháng sáu-1314:44
Microsoft.web.commandui.dll15.0.4515.1000124,0801-tháng sáu-130:25
Microsoftajax.jskhông áp dụng101,73630-ngày-1321:43
Moeerrorux.CSSkhông áp dụng3,5271-tháng sáu-130:24
Mppta.image.CSSkhông áp dụng9341-tháng sáu-130:27
Mppta.jskhông áp dụng71,60230-ngày-1321:43
Mppta.string.jskhông áp dụng1.379 người30-ngày-1321:43
Mpptabroadcastproxy.jskhông áp dụng6,27130-ngày-1321:43
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98430-ngày-1321:43
Mshy3hu.Lexkhông áp dụng933,57930-ngày-1321:43
Mshy7bg.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7ct.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7cz.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7da.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7el.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7en.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7es.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7et.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7eu.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7fi.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7fr.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7ge.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7gl.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7hr.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7it.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7lt.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7lv.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7nb.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7nl.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7no.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7pb.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7pl.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7pt.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7ro.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7ru.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7sk.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7sl.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7srm.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7sro.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7sw.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7tr.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mshy7uk.dll15.0.4517.1003225,4882-tháng sáu-1323:26
Mslid.dll15.0.4454.1000583,24830-ngày-1321:43
Msmdlocal.dll11.0.2809.5957,348,20830-ngày-1321:43
Msmdlocal.dll11.0.2809.5974,744,94430-ngày-1321:43
Msmdlocal_xl.dll11.0.2809.5974,744,43230-ngày-1321:43
Msmdsrv.RLL11.0.2809.27942,03230-ngày-1321:43
Msmdsrvi.RLL11.0.2809.27938,96030-ngày-1321:43
Msmgdsrv.dll11.0.2809.5911,474,03230-ngày-1321:43
Msmgdsrv.dll11.0.2809.599,654,38430-ngày-1321:43
Msmgdsrv_xl.dll11.0.2809.5911,475,56830-ngày-1321:43
Mso.dll15.0.4517.100334,891,4562-tháng sáu-1323:18
Msolap110.dll11.0.2809.597,437,42430-ngày-1321:43
Msolap110.dll11.0.2809.598,481,90430-ngày-1321:43
Msolap110_xl.dll11.0.2809.598,483,44030-ngày-1321:43
Msolui110.dll11.0.2809.27302,54430-ngày-1321:43
Msolui110.dll11.0.2809.27322,00030-ngày-1321:43
Msolui110.RLL11.0.2809.2721,45630-ngày-1321:43
Msores.dll15.0.4517.100361,045,4402-tháng sáu-1323:18
Msoserver.dll15.0.4517.100324,803,0082-tháng sáu-1323:26
Msoserverintl.dll15.0.4511.10003,411,64830-ngày-1321:43
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28830-ngày-1321:43
Msspell7.dll15.0.4517.1003916,1682-tháng sáu-1323:27
Mworda.image.CSSkhông áp dụng1.061 người1-tháng sáu-130:27
Mworda.jskhông áp dụng73,68730-ngày-1321:43
Mworda.string.jskhông áp dụng69330-ngày-1321:43
Nirmala.TTFkhông áp dụng1,351,26430-ngày-1321:43
Nirmalab.TTFkhông áp dụng1,303,39630-ngày-1321:43
Oart.dll15.0.4517.100321,012,6482-tháng sáu-1323:29
Oartodf.dll15.0.4517.10033,774,1282-tháng sáu-1323:29
Oartodfserver.dll15.0.4517.10033,830,9602-tháng sáu-1323:26
Oartserver.dll15.0.4517.100321,429,9442-tháng sáu-1323:26
Odeploy.exe15.0.4517.1003393,4642-tháng sáu-1323:27
Office.ODF15.0.4509.10004,993,68030-ngày-1321:43
Officeversion.Inckhông áp dụng11530-ngày-134:16
Oimg.dll15.0.4454.10006,152,28030-ngày-1321:43
On_cluster.CSSkhông áp dụng9,5981-tháng sáu-130:27
OneNote.box4.dll1.jskhông áp dụng21,16630-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll10.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll2.jskhông áp dụng20,56230-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll3.jskhông áp dụng8,11830-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll4.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll5.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll6.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll7.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll8.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
OneNote.box4.dll9.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
OneNote.CSSkhông áp dụng114,95130-ngày-1321:43
OneNote.jskhông áp dụng1,899,50630-ngày-1321:43
OneNote.ObjectModel.jskhông áp dụng3,90430-ngày-1321:43
Onenoteframe.aspxkhông áp dụng9,77230-ngày-1321:43
Onetnative.dll15.0.4517.1003510,6562-tháng sáu-1323:26
Onsrvu.dll15.0.4517.10032,304,7122-tháng sáu-1323:29
OSETUP.dll15.0.4517.10039,001,1282-tháng sáu-1323:27
Osetupps.dll15.0.4454.100047,74430-ngày-1321:43
OSETUPUI.dll15.0.4442.1000141,9601-tháng sáu-130:27
OSETUPUI.dll15.0.4442.1000220,8081-tháng sáu-130:27
OSETUPUI.dll15.0.4454.1000191,58430-ngày-1321:43
Osfruntimeexcelwac.jskhông áp dụng114,10730-ngày-1321:43
Powerpointframe.aspxkhông áp dụng23,15430-ngày-1321:43
Powerpointintl.jskhông áp dụng84,54530-ngày-1321:43
Powerpointwebviewer.jskhông áp dụng27,59830-ngày-1321:43
Ppintl.dll15.0.4454.10001,236,05630-ngày-1321:43
Ppserver.dll15.0.4517.10035,837,4802-tháng sáu-1323:26
Ppteditingbackendwatchdog.exe15.0.4481.100016.992 người30-ngày-1321:43
Pptembedcluster.CSSkhông áp dụng1,3191-tháng sáu-130:28
Pptviewerbackendwatchdog.exe15.0.4502.100020,14430-ngày-1321:43
Pptviewerfrontendwatchdog.exe15.0.4481.100013,92030-ngày-1321:43
Progress.gifkhông áp dụng6951-tháng sáu-130:24
Progress16.gifkhông áp dụng6681-tháng sáu-130:24
Proofingwatchdog.exe15.0.4466.100020,08030-ngày-1321:43
Riched20.dll15.0.4493.10002,223,68830-ngày-1321:43
Rotatehandlecursor.CURkhông áp dụng3261-tháng sáu-130:27
Saext.dll15.0.4454.1000303,21630-ngày-1321:43
Sandboxhost.exe15.0.4502.100015,56030-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp dụng1,39430-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp dụng1,66730-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp dụng23230-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp dụng37430-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp dụng47530-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp dụng48130-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp dụng75630-ngày-1321:43
Settings_service.inikhông áp dụng97630-ngày-1321:43
Setup.exe15.0.4517.10031,061,5682-tháng sáu-1323:26
Slicerrenderercontrol.ascxkhông áp dụng2,48530-ngày-1321:43
Spellingwcfprovider.exe15.0.4502.100024,25630-ngày-1321:43
Spiral.gifkhông áp dụng6441-tháng sáu-130:25
Sqldumper.exe2011.110.2809.27109,52030-ngày-1321:43
Sqldumper.exe2011.110.2809.2795,18430-ngày-1321:43
Strings.jskhông áp dụng1.903 người30-ngày-1321:43
Styleschromeless.CSSkhông áp dụng96,71930-ngày-1321:43
Stylesedit.CSSkhông áp dụng128,19630-ngày-1321:43
Stylesread.CSSkhông áp dụng99,78430-ngày-1321:43
Stylesview.CSSkhông áp dụng113,35030-ngày-1321:43
Sword.dll15.0.4517.10038,473,7762-tháng sáu-1323:29
System.Spatial.dll3.5.30729.50823115,08829-tháng 5-1319: 54
Timeslicerrenderercontrol.ascxkhông áp dụng5.86530-ngày-1321:43
Uls.dll15.0.4517.1003636,6082-tháng sáu-1323:27
Uls.Native.dll15.0.4517.1003444,6082-tháng sáu-1323:27
Ulscontrollerservice.exe15.0.4460.1000196,19230-ngày-1321:43
Ulscontrollerwatchdog.exe15.0.4481.100022,15230-ngày-1321:43
Wacboot.jskhông áp dụng4,08330-ngày-1321:43
Wacmergedmanifest.Mankhông áp dụng815,66030-ngày-1321:43
Wacword.dll15.0.4514.100088,76830-ngày-1321:43
We_cluster.CSSkhông áp dụng10,4901-tháng sáu-130:27
Web.configkhông áp dụng17,73930-ngày-1321:43
Web.configkhông áp dụng18,48230-ngày-1321:43
Web.configkhông áp dụng6,06030-ngày-1321:43
Web.configkhông áp dụng6,21430-ngày-1321:43
Web.configkhông áp dụng8.305 người30-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll1.jskhông áp dụng21,16330-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll10.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll2.jskhông áp dụng20.40830-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll3.jskhông áp dụng8,12330-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll4.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll5.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll6.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll7.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll8.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.box4.dll9.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordeditor.CSSkhông áp dụng94,43530-ngày-1321:43
Wordeditor.jskhông áp dụng1,963,98030-ngày-1321:43
Wordeditor.ObjectModel.jskhông áp dụng3,91930-ngày-1321:43
Wordeditorframe.aspxkhông áp dụng9,28330-ngày-1321:43
Wordeditorintl.jskhông áp dụng4,63130-ngày-1321:43
Wordviewer.CSSkhông áp dụng69,40830-ngày-1321:43
Wordviewer.dll1.jskhông áp dụng126,92030-ngày-1321:43
Wordviewer.dll2.jskhông áp dụng7.50030-ngày-1321:43
Wordviewer.dll3.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordviewer.dll4.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordviewer.dll5.jskhông áp dụng2030-ngày-1321:43
Wordviewer.jskhông áp dụng571,00430-ngày-1321:43
Wordviewer.ObjectModel.jskhông áp dụng3,10530-ngày-1321:43
Wordviewerappmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45630-ngày-1321:43
Wordviewerframe.aspxkhông áp dụng9,23030-ngày-1321:43
Wordviewerintl.jskhông áp dụng18,24830-ngày-1321:43
Wordviewerwfewatchdog.exe15.0.4481.100014,94430-ngày-1321:43
Wv_cluster.CSSkhông áp dụng4,4641-tháng sáu-130:27
Xlembed.aspxkhông áp dụng1.51630-ngày-1321:43
Xlitem.aspxkhông áp dụng1,74830-ngày-1321:43
Xlpreview.aspxkhông áp dụng9,04830-ngày-1321:43
Xlpreview.CSSkhông áp dụng4,28630-ngày-1321:43
Xlpreview.jskhông áp dụng20.807 người30-ngày-1321:43
Xlprintview.aspxkhông áp dụng4.37430-ngày-1321:43
Xlsrv.dll15.0.4517.100325,907,8962-tháng sáu-1323:29
Xlviewerinternal.aspxkhông áp dụng9,57630-ngày-1321:43
Xmlrw.dll2011.110.2809.27202,70430-ngày-1321:43
Xmlrw.dll2011.110.2809.27277,45630-ngày-1321:43
Xmlrw_xl.dll2011.110.2809.59278,12830-ngày-1321:43
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27147,40830-ngày-1321:43
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27196,04830-ngày-1321:43
Xmlrwbin_xl.dll2011.110.2809.59196,72030-ngày-1321:43
Xmsrv.dll11.0.2809.5921,070,44830-ngày-1321:43
Xmsrv.dll11.0.2809.5924,508,52830-ngày-1321:43
Xmsrv_xl.dll11.0.2809.5921,069,93630-ngày-1321:43


Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau đây để đi đến bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2817350 - Xem lại Lần cuối: 04/17/2014 06:10:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Web Apps Server 2013

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2817350 KbMtvi
Phản hồi