Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tính năng "Âm nhạc giữ" không làm việc cho Lync điện thoại Edition cho một điện thoại Aries khi một tập tin âm thanh được cấu hình

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2829272
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn cài đặt chuyên biệt một trong các bản Cập Nhật tích lũy sau cho Microsoft Lync điện thoại Edition cho Aries điện thoại trên một điện thoại Aries trong một môi trường Lync Server 2010:
  • 2737911 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: tháng 1/2013
  • 2737909 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng mười hai 2012
  • 2737910 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng mười hai 2012
  Lưu ý Sau khi một trong các bản Cập Nhật được áp dụng, không phải người quản trị hoặc người dùng có thể đặt cấu hình hoặc tùy chỉnh các tập tin âm thanh được sử dụng cho các tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức".
 • Người quản trị áp dụng một chính sách khách hàng để đặt cấu hình một file âm thanh cho các tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức" Lync Server 2010.
 • Bạn có một cuộc gọi bị giữ lại trên điện thoại Aries.
Trong trường hợp này, "Âm nhạc ngày tổ chức" tính năng không làm việc và người sử dụng trên-giữ không thể nghe thấy bất kỳ âm nhạc.
Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra bởi vì điện thoại Aries không thể xử lý một tình huống mà trong đó một tập tin âm thanh được cấu hình cho các tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức".
Giải pháp
Để giải quyết sự cố, cài đặt chuyên biệt một trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây:
 • 2819315 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng năm 2013
 • 2819320 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng năm 2013
 • 2819322 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync điện thoại Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại: Tháng năm 2013
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2703325 Cập Nhật có sẵn mà kích hoạt tính năng "Âm nhạc ngày tổ chức" trên điện thoại Lync điện thoại Edition
Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2829272 - Xem lại Lần cuối: 04/18/2013 22:49:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip, Microsoft Lync 2010 Phone Edition for HP 4110 and HP 4120, Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2829272 KbMtvi
Phản hồi
> &t=">