Khắc phục: "bất động sản khái là ghi chỉ" báo lỗi khi bạn sử dụng System.Xml.XmlDocument trong BizTalk Server 2010 hoặc trong BizTalk Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2835689
Triệu chứng
Xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn tạo ra một mới Microsoft BizTalk Server 2010 hoặc trong Microsoft BizTalk Server 2013 dự án trong Microsoft Visual Studio 2010.
 • Bạn tạo một dàn nhạc cho dự án.
 • Bạn tạo hai biến sau đây trong dàn nhạc:
  • var1: System.Xml.XmlDocument
  • var2: System.String
 • Bạn thêm một biểu hiện hình dạng để dàn nhạc.
 • Bạn thêm đoạn mã sau vào hình dạng biểu hiện:
  var1 = new System.Xml.XmlDocument();var2 = var1.InnerText;
Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
' var1.Khái ': .NET bất động sản là chỉ viết vì nó hiện không có một accessor nhận được.
Giải pháp

Cumulative update Cập nhật thông tin

Cho BizTalk Server 2013

Các hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói cumulative update 2 cho BizTalk Server 2013.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2892599 Cumulative update Cập Nhật gói 2 cho BizTalk Server 2013

Cho BizTalk Server 2010

Các hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói tích lũy cho BizTalk Server 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2855367 Cumulative update Cập Nhật gói 6 cho BizTalk Server 2010

Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố, xác định lại XmlDocument là XmlNode.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2835689 - 上次审阅时间:10/31/2013 18:54:00 - 修订版本: 1.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2835689 KbMtvi
反馈