Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: "Cột 'PROVIDERTYPE' không thuộc bảng SchemaTable" ngoại khi bạn sử dụng BizTalk Adapter cho bộ máy cơ sở dữ liệu Oracle để kết nối với một bộ máy cơ sở dữ liệu Oracle

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2845538
Bài viết này áp dụng cho các sản phẩm sau:
  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010
  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013
Triệu chứng
Giả sử bạn đặt cấu hình một tài khoản người dùng BizTalk Adapter hoặc BizTalk Adapter bản ghi dịch vụ thời gian chạy tài khoản người dùng để sử dụng một ngôn ngữ chữ. Khi bạn sử dụng BizTalk Adapter cho bộ máy cơ sở dữ liệu Oracle để kết nối với một bộ máy cơ sở dữ liệu Oracle, bạn nhận được thông báo ngoại lệ sau:
Microsoft.ServiceModel.Channels.Common.MetadataException: Truy của siêu dữ liệu hoạt động đã thất bại trong khi xây dựng WSDL tại 'http://Microsoft.LobServices.OracleDB/2007/03/POLLINGSTMT'---> System.ArgumentException: cột 'PROVIDERTYPE' không thuộc về bảng SchemaTable.

Nguyên nhân
Vấn đề này xảy ra bởi vì các bộ chuyển đổi không chính xác xử lý một số siêu dữ liệu. Bộ điều hợp sử dụng các siêu dữ liệu để xác định các cột của datasets. Tuy nhiên, các bộ chuyển đổi trường hợp sử dụng sai định dạng cho các siêu dữ liệu.
Giải pháp

Cumulative update Cập Nhật gói thông tin

Cho BizTalk Adapter gói 2013

Các hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói cumulative update 1 cho BizTalk Adapter Pack 2013.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2892600 Cumulative update Cập Nhật gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 2013

Cho BizTalk Adapter Pack 2010

Các hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong gói cumulative update 3 cho BizTalk Adapter Pack 2010.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2617150 Gói cumulative update 3 cho BizTalk Adapter Pack 2010


Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cách giải quyết khác
Để khắc phục vấn đề, cấu hình một ngôn ngữ đó không phải là chữ cho tài khoản người dùng.
Thông tin thêm
Để biết thêm chi tiết về BizTalk Server hotfixes, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907 Thông tin về BizTalk Server hotfix

Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2845538 - Xem lại Lần cuối: 10/31/2013 18:59:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2845538 KbMtvi
Phản hồi