Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: Tháng năm 2014

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2909888
Tóm tắt
Bài viết này mô tả cumulative update for Microsoft Lync Server 2010 ngày tháng năm 2014.
Giới thiệu

Vấn đề này Cập Nhật gói sửa chữa

Bản Cập Nhật tích lũy này cải thiện độ tin cậy, ổn định và hiệu suất của Lync Server 2010. Ngoài ra, bản Cập Nhật tích lũy này cũng giải quyết các vấn đề được mô tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau:
 • 2889610 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 10 năm 2013
 • 2860700 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 7 năm 2013
 • 2791381 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: Tháng ba năm 2013
 • 2737915 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 10 năm 2012
 • 2701585 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 6 năm 2012
 • 2670352 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 2 2012
 • 2514980 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2500442 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 4 năm 2011
 • 2571546 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 7 năm 2011
Thông tin thêm

Trung tâm Tải xuống Microsoft

Tệp sau đây có sẵn để tải về từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Tải vềTải xuống gói cập nhật bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng năm 2014

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách nhận tập tin hỗ trợ Microsoft từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét tập tin này để kiểm tra vi-rút. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn vào ngày mà tập tin được đăng. Tập tin này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi không được phép đối với tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế cập nhật

Bản Cập Nhật tích lũy này thay thế Cập Nhật tích lũy sau đây:
2889610 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync Server 2010: tháng 10 năm 2013

Thông tin sổ kiểm nhập

Để sử dụng một trong những gói Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi vào sổ kiểm nhập.

Cập nhật thông tin cài đặt chuyên biệt gói

Để áp dụng bản Cập Nhật tích lũy này, cài đặt chuyên biệt gói Server.msp trên máy tính đang chạy vai trò máy chủ sau đây:
 • Lync Server 2010 - Standard Edition Server
 • Máy chủ Lync Server 2010 - phiên bản doanh nghiệp - phía trước-End
 • Lync Server 2010 - phiên bản doanh nghiệp - độc lập Audio Video Conferencing Server
Lưu ý: Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật tích lũy này, xoá bộ nhớ cache trong Windows Internet Explorer trước khi bạn cố gắng tham gia một cuộc họp trong Lync Server 2010. Điều này là bởi vì bạn không thể tham dự cuộc họp nếu một tập tin Javascript là cache. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong Internet Explorer, hãy mở tùy chọn Internet.
 2. Nhấp vào tab Chung.
 3. Nhấp vào nút chọn một xóa... trong các lịch sử duyệt phần, và sau đó nhấp vào OK.

Thông tin loại bỏ

Để loại bỏ bản Cập Nhật tích lũy này, sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Control Panel.

Đưa đĩa compact nguồn hoặc cung cấp đường dẫn nơi tệp nguồn có thể được tìm thấy nếu bạn sẽ được nhắc để làm điều này.

Thông tin tệp

Gói này có thể chứa tất cả các tập tin mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để xây dựng mới nhất. Gói cập nhật này chứa chỉ các tập tin mà bạn phải có để sửa chữa các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Sau khi bản cập nhật được cài đặt chuyên biệt, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp, hoặc một phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Dbcommon.SQLkhông áp dụng20,51921 Tháng bảy, 20111:32không áp dụng
Dbrtc.SQLkhông áp dụng1,283,46927 Tháng chín năm 20138:14không áp dụng
Dbsetup.wsfkhông áp dụng108,75427 Tháng chín năm 20138:14không áp dụng
File_abserver.exe4.0.7577.190314,13618 Tháng 12 năm 201120:22x 86
File_apiem.dll4.0.7577.1992,342,98425 Tháng 12 năm 20117:30x 64
File_dataproxy.exe4.0.7577.1992,271,82425 Tháng 12 năm 20117:29x 64
File_exumrouting.exe4.0.7577.203764,52005 Tháng 10 năm 20118:44x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415 Tháng 11 năm 201120:12x 86
File_iimfilter.exe4.0.7577.203682,60005 Tháng 10 năm 20118:44x 86
File_inboundrouting.exe4.0.7577.217748,20024 Tháng 6 năm 201319:04x 86
File_inboundroutingteamscript.xmlkhông áp dụng16,04424 Tháng 6 năm 201314:29không áp dụng
File_inboundrulesengine.dll4.0.7577.166183,07221 Tháng bảy, 20113:54x 86
File_instantur.exe4.0.7577.1902,107,16018 Tháng 12 năm 201120:23x 64
File_interclusterrouting.amkhông áp dụng13,12718 Tháng 12 năm 201115:51không áp dụng
File_interclusterrouting.exe4.0.7577.216731,74418-Feb-201310:10x 86
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415 Tháng 11 năm 201120:12x 86
File_outboundrouting.amKhông áp dụng11,58918 Tháng 12 năm 201115:49Không áp dụng
File_outboundrouting.exe4.0.7577.199842,33625 Tháng 12 năm 20117:30x 86
File_replicationapp.exe4.0.7577.166437,01621 Tháng bảy, 20113:52x 86
File_rtcarcha.dll4.0.7577.1993,994,70425 Tháng 12 năm 20117:30x 64
File_rtcmrdrv64.sys4.0.7577.688240,64018-Feb-20137:34x 64
File_rtc_registrar_4_to_5.SQLKhông áp dụng6,07710 Tháng mười hai năm 20138:12Không áp dụng
File_rtc_registrar_5_to_4.SQLKhông áp dụng4,97910 Tháng mười hai năm 20138:12Không áp dụng
File_serveragent.dll4.0.7577.190863,00018 Tháng 12 năm 201120:23x 86
File_server_rtcaggregate.exe4.0.7577.198223,83212 Tháng 12 năm 201113:51x 86
File_server_rtchost.exe4.0.7577.183195,34415 Tháng 11 năm 201120:11x 86
File_server_rtcsrv.exe4.0.7577.199632,40025 Tháng 12 năm 20117:29x 64
File_sipstack.dll4.0.7577.2254,567,20010 Tháng mười hai năm 201312:44x 64
File_translationservice.amKhông áp dụng11,05618 Tháng 12 năm 201115:49Không áp dụng
File_translationservice.exe4.0.7577.190740,13618 Tháng 12 năm 201120:22x 86
File_userpinservice.exe4.0.7577.1971,186,40027-Mar-201214:42x 86
File_wrtces.dll4.0.7577.2167,864,39218-Feb-201310:11x 64
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft
Để biết thêm chi tiết về các bản cập nhật mới nhất cho Lync Server 2010, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2493736 Cập Nhật cho Lync Server 2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2909888 - Xem lại Lần cuối: 01/08/2014 22:37:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2909888 KbMtvi
Phản hồi