Làm thế nào để sử dụng nút chọn một tùy chọn kiểm tra lỗi trong Excel

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 291361
Tóm tắt
Bài viết này giải thích các chức năng của các Tùy chọn kiểm tra lỗi nút chọn một trong Microsoft Excel.

Tùy chọn kiểm tra lỗi

Các Tùy chọn kiểm tra lỗi nút chọn một được hiển thị khi công thức trong một bảng tính Excel cell gây ra một lỗi. Thêm vào các nút chọn một, các tế bào riêng của mình được đánh dấu kiểm bằng một hình tam giác màu xanh lá cây nhỏ ở góc trên bên trái.

Khi bạn nhấp vào nút chọn một, loại lỗi được hiển thị, theo danh sách sau đây của việc kiểm tra lỗi tùy chọn:
  • Giúp đỡ về lỗi này: Hiển thị thông tin cụ thể cho các loại lỗi
  • Hiển thị tính bước: chứng minh tất cả các bước dẫn đến lỗi
  • Bỏ qua lỗi: cho phép bạn chấp nhận công thức như nhập, mà không có Excel Hiển thị Lỗi kiểm tra lựa chọn thông minh thẻ
  • Chỉnh sửa công thức thanh: cho phép bạn chỉnh sửa công thức tạo ra các lỗi trong thanh công thức
  • Tùy chọn kiểm tra lỗi: mở hộp thoại Options , nơi bạn có thể chọn các quy tắc áp dụng cho kiểm tra lỗi
  • Hiển thị công thức kiểm toán Toolbar: Hiển thị thanh Công thức kiểm toán
Lưu ý Để truy cập vào hầu hết các tùy chọn trước, sử dụng một trong các thủ tục sau đây, như là thích hợp cho các phiên bản của Excel mà bạn đang chạy:
  • Trong Microsoft Office Excel 2003 và các phiên bản trước của Excel, bấm vào Kiểm tra lỗi trên các Công cụ trình đơn.
  • Trong Microsoft Office Excel 2007 và 2010, bấm vào cácCông thức tab, và sau đó bấm vào Kiểm tra lỗi.
Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về các nút tùy chọn trong Excel, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
289148Mô tả chức năng thẻ đoạn thông minh trong Excel
291357 Làm thế nào để sử dụng các nút chọn một tùy chọn AutoCorrect trong Excel
291359 Làm thế nào để sử dụng tự động điền vào nút tùy chọn trong Excel
291358 Làm thế nào để sử dụng nút chọn một tùy chọn dán trong Excel 2002
291363 Làm thế nào để sử dụng "Chèn tùy chọn" nút chọn một trong Excel 2002 hoặc Excel 2003
INF XL2003 XL2007 XL2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 291361 - Xem lại Lần cuối: 04/21/2013 03:47:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

  • kbexpertisebeginner kbhowtomaster kbmt KB291361 KbMtvi
Phản hồi