Khắc phục: Bộ điều hợp MQSeries cho cổng nhận không duy trì thư BizTalk Server 2010 hoặc BizTalk Server 2013 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2951982
Triệu chứng
Trong Microsoft BizTalk Server 2010, BizTalk Server 2013 R2 BizTalk Server 2013, bạn sử dụng bộ điều hợp MQSeries để nhận và xử lý một số lượng lớn thư. Tuy nhiên, bạn thấy thông báo không được lưu giữ theo thứ tự chính xác, ngay cả khi các tùy chọn Để gửi được bật trong vị trí nhận. Trong trường hợp này, không có lỗi được ghi lại trong Nhật ký hệ thống hoặc Nhật ký ứng dụng trên BizTalk server.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server: Lưu ý MQSAgent.dll phải được Cập Nhật trên máy chủ IBM WebSphere MQ để Cập Nhật tích luỹ mức độ tương tự như trên BizTalk Server. Để thực hiện việc này, đảm bảo rằng bạn chạy thiết lập CU cùng trên máy chủ IBM WebSphere MQ. Bạn có thể gặp phải sự cố hoạt động nếu bạn chạy phiên bản không khớp.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2951982 - Xem lại Lần cuối: 10/09/2015 23:28:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2951982 KbMtvi
Phản hồi