Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bản Cập Nhật tương hợp về sau để nâng cấp Windows 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2952664
Giới thiệu
Bản cập nhật này thực hiện chẩn đoán trên hệ thống Windows tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng của Windows. Chẩn đoán này giúp xác định xem vấn đề tương hợp về sau có thể gặp phải khi cài đặt chuyên biệt hệ điều hành Windows mới nhất. Bản cập nhật này sẽ giúp Microsoft và các đối tác đảm bảo tính tương hợp về sau cho các khách hàng muốn cài đặt chuyên biệt hệ điều hành Windows mới nhất.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 7

x86 Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Centel.dll10.0.14361.1000208,89622 tháng 6 năm 201613:06x86
Generaltel.dll10.0.14361.1000468,99217 tháng 6 năm 201618:23x86
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,731,87625 tháng 6 năm 201617:35không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng65,23525 tháng 6 năm 201617:35không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng26.709 người25 tháng 6 năm 201617:35không áp dụng
Aeinv.dll10.0.14361.10001,004,54425 tháng 6 năm 201619:53x86
Aeinv.MOFkhông áp dụng2.278 người25 tháng 6 năm 201617:50không áp dụng
Aepic.dll10.0.14361.1000179,71217 tháng 6 năm 201618:23x86
Acmigration.dll10.0.14361.100065,53617 tháng 6 năm 201618:23x86
Aitstatic.exe10.0.10004.01,167,52023 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-ADVAPI32-L1-1-1.dll10.0.9896.011,77623 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-ADVAPI32-L4-1-0.dll10.0.9896.03,07223 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-kernel32-L1-1-0.dll10.0.9896.038,40023 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-kernel32-L2-1-0.dll10.0.9896.08.704 người23 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-ole32-L1-1-1.dll10.0.9896.07,16823 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-user32-L1-1-1.dll10.0.9896.03.584 người23 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-Version-L1-1-0.dll10.0.9896.03,07223 tháng 3 năm 201622:39x86
Appraiser.dll10.0.14361.10001,288,19217 tháng 6 năm 201618:23x86
Compatprovider.dll10.0.9896.0115,71223 tháng 3 năm 201622:39x86
Compattelrunner.exe10.0.14361.100037.09625 tháng 6 năm 201620:01x86
Devinv.dll10.0.14361.1000461,31217 tháng 6 năm 201618:23x86
Diagtrack.dll10.0.10242.0937,47223 tháng 3 năm 201622:39x86
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.879,04023 tháng 3 năm 201622:39x86
Dismapi.dll10.0.9896.0522,24023 tháng 3 năm 201622:39x86
Dismcore.dll10.0.9896.0300,03223 tháng 3 năm 201622:39x86
Dismcoreps.dll10.0.9896.068,60823 tháng 3 năm 201622:39x86
Dismprov.dll10.0.9896.0186,88023 tháng 3 năm 201622:39x86
Ffuprovider.dll10.0.9896.0100,35223 tháng 3 năm 201622:39x86
Folderprovider.dll10.0.9896.039,93623 tháng 3 năm 201622:39x86
Frxmain.sdbKhông áp dụng4,15429 tháng 4 năm 201613:04Không áp dụng
Imagingprovider.dll10.0.9896.0133,12023 tháng 3 năm 201622:39x86
Invagent.dll10.0.14361.1000251,39217 tháng 6 năm 201618:23x86
Logprovider.dll10.0.9896.0111,61623 tháng 3 năm 201622:39x86
Nxquery.sysKhông áp dụng20,10423 tháng 3 năm 201622:39x86
Vhdprovider.dll10.0.9896.0434,68823 tháng 3 năm 201622:39x86
Wimprovider.dll10.0.9896.0400,38423 tháng 3 năm 201622:39x86
x64 Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Centel.dll10.0.14361.1000268,80022 tháng 6 năm 201613:06x64
Generaltel.dll10.0.14361.1000571,90417 tháng 6 năm 201618:24x64
Appraiser.sdbKhông áp dụng6,902,40225 tháng 6 năm 201617:35Không áp dụng
Appraiser_data.iniKhông áp dụng65,23525 tháng 6 năm 201617:35Không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlKhông áp dụng26.709 người25 tháng 6 năm 201617:35Không áp dụng
Aeinv.dll10.0.14361.10001,208,32026 tháng 6 năm 201600:27x64
Aeinv.MOFKhông áp dụng2.278 người25 tháng 6 năm 201617:51Không áp dụng
Aepic.dll10.0.14361.1000219,13617 tháng 6 năm 201618:24x64
Acmigration.dll10.0.14361.100076,80017 tháng 6 năm 201618:24x64
Aitstatic.exe10.0.10004.01,239,72023 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-ADVAPI32-L1-1-1.dll10.0.9896.011,77623 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-ADVAPI32-L4-1-0.dll10.0.9896.03,07223 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-kernel32-L1-1-0.dll10.0.9896.038,40023 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-kernel32-L2-1-0.dll10.0.9896.08.704 người23 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-ole32-L1-1-1.dll10.0.9896.07,16823 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-user32-L1-1-1.dll10.0.9896.03.584 người23 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-Version-L1-1-0.dll10.0.9896.03,07223 tháng 3 năm 201622:40x64
Appraiser.dll10.0.14361.10001,490,43217 tháng 6 năm 201618:24x64
Compatprovider.dll10.0.9896.0155,64823 tháng 3 năm 201622:40x64
Compattelrunner.exe10.0.14361.100041,70426 tháng 6 năm 201600:35x64
Devinv.dll10.0.14361.1000544,25617 tháng 6 năm 201618:24x64
Diagtrack.dll10.0.10242.01,390,08023 tháng 3 năm 201622:40x64
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.888,25623 tháng 3 năm 201622:40x64
Dismapi.dll10.0.9896.0803,84023 tháng 3 năm 201622:40x64
Dismcore.dll10.0.9896.0378,36823 tháng 3 năm 201622:40x64
Dismcoreps.dll10.0.9896.0148,48023 tháng 3 năm 201622:40x64
Dismprov.dll10.0.9896.0249,34423 tháng 3 năm 201622:40x64
Ffuprovider.dll10.0.9896.0130,56023 tháng 3 năm 201622:40x64
Folderprovider.dll10.0.9896.051,71223 tháng 3 năm 201622:40x64
Frxmain.sdbKhông áp dụng4,15429 tháng 4 năm 201613:05Không áp dụng
Imagingprovider.dll10.0.9896.0186,36823 tháng 3 năm 201622:40x64
Invagent.dll10.0.14361.1000294,91217 tháng 6 năm 201618:24x64
Logprovider.dll10.0.9896.0141,82423 tháng 3 năm 201622:40x64
Nxquery.sysKhông áp dụng21,12823 tháng 3 năm 201622:40x64
Vhdprovider.dll10.0.9896.0555,52023 tháng 3 năm 201622:40x64
Wimprovider.dll10.0.9896.0532,99223 tháng 3 năm 201622:40x64

Thông tin tệp bổ sung

x86 Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.657 người
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_342df7fef44dee8e3f29677e315924bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_960b72156c13ec6c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_a38e3580e9c0d4c0b8c40d1170214b22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_3d938da1d8f76d11.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_bc396c179513b00348adbed7d296dcde_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_a00013b7118a4f4a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_d049fdbe1211720b434bb8d2d24d972b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_07b1163f17bcdeda.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_d6b2c1ad5507ac49ff0eddbbb1367257_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_99f4e1c1c49aecb4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_f3d03020fd93425f626ce9feabd17b22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_bfd476ba39cd98f7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... de ột telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_89f561fd70eaae69.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,214
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:23
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_5b56f08a8e24d516.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,989
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:23
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence từ xa sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_0a6d05f5c192bc58.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp431
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:21
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... rience chương trình data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_73b17942fa9da4d1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,877
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... Xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_8c92b703466c303e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp34,945
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-c... tại-định giá-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_d20d1afdb481be41.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,497
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:21
Nền tảngKhông áp dụng
x64 Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_1e99a43678a7d366fa2a6a34f2091db5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_1027872add29f10a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp739
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_446c6d8973010b826983e2b53f940951_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_a96b19959bf4449f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_47e345856f2b9bb4e5f049e20cdc912e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_f5f4021ae23580fe.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7ab97dc1466708d6229674583766c39c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_788e5ab70620ef1f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a32ca8ecb182eb88220c5ded958d5f38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_a5ebd32d671c1fe4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e7d711a0103c08d0a1707d5e91ef747e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_30cc8b8f64f048ca.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... de ột telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_e613fd8129481f9f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.216
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)00:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_b7758c0e4682464c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,991
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)00:52
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence từ xa sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_668ba17979f02d8e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp433
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)00:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... rience chương trình data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_cfd014c6b2fb1607.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,881
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)00:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... Xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_e8b15286fec9a174.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp34,949
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)00:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-c... tại-định giá-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23488_none_2e2bb6816cdf2f77.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.499
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)00:50
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,667
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)03:26
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2952664 - Xem lại Lần cuối: 07/12/2016 16:53:00 - Bản sửa đổi: 19.0

Windows 7 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2952664 KbMtvi
Phản hồi
>