Bản Cập Nhật tương hợp về sau để nâng cấp Windows 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2952664
Giới thiệu
Bản cập nhật này thực hiện chẩn đoán trên hệ thống Windows tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng của Windows. Chẩn đoán này giúp xác định xem vấn đề tương hợp về sau có thể gặp phải khi cài đặt chuyên biệt hệ điều hành Windows mới nhất. Bản cập nhật này sẽ giúp Microsoft và các đối tác đảm bảo tính tương hợp về sau cho các khách hàng muốn cài đặt chuyên biệt hệ điều hành Windows mới nhất.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Làm thế nào để cập nhật thông qua Windows Update.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 7

x64 Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Centel.dll10.0.14913.1002273,40809 tháng năm 201615:54x64
Generaltel.dll10.0.14913.1002586,75209 tháng năm 201615:54x64
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,987,99009 tháng năm 201615:54không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng65,96301 tháng năm 201613:06không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng26,08501 tháng năm 201613:06không áp dụng
Aeinv.dll10.0.14913.10021,226,75212 tháng năm 201621:08x64
Aeinv.MOFkhông áp dụng2.278 người12 tháng năm 201618:57không áp dụng
Aepic.dll10.0.14913.1002224,25609 tháng năm 201615:54x64
Acmigration.dll10.0.14913.1002129,02409 tháng năm 201615:54x64
Aitstatic.exe10.0.10004.01,239,72023 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-ADVAPI32-L1-1-1.dll10.0.9896.011,77623 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-ADVAPI32-L4-1-0.dll10.0.9896.03,07223 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-kernel32-L1-1-0.dll10.0.9896.038,40023 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-kernel32-L2-1-0.dll10.0.9896.08.704 người23 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-ole32-L1-1-1.dll10.0.9896.07,16823 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-user32-L1-1-1.dll10.0.9896.03.584 người23 tháng 3 năm 201622:40x64
API-MS-Win-Downlevel-Version-L1-1-0.dll10.0.9896.03,07223 tháng 3 năm 201622:40x64
Appraiser.dll10.0.14913.10021,629,18409 tháng năm 201615:54x64
Compatprovider.dll10.0.9896.0155,64823 tháng 3 năm 201622:40x64
Compattelrunner.exe10.0.14913.100277,03212 tháng năm 201621:17x64
Devinv.dll10.0.14913.1002575,48809 tháng năm 201615:54x64
Diagtrack.dll10.0.10586.31,386,49601 tháng năm 201613:06x64
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.888,25623 tháng 3 năm 201622:40x64
Dismapi.dll10.0.9896.0803,84023 tháng 3 năm 201622:40x64
Dismcore.dll10.0.9896.0378,36823 tháng 3 năm 201622:40x64
Dismcoreps.dll10.0.9896.0148,48023 tháng 3 năm 201622:40x64
Dismprov.dll10.0.9896.0249,34423 tháng 3 năm 201622:40x64
Ffuprovider.dll10.0.9896.0130,56023 tháng 3 năm 201622:40x64
Folderprovider.dll10.0.9896.051,71223 tháng 3 năm 201622:40x64
Frxmain.sdbKhông áp dụng4,15429 tháng 4 năm 201613:05Không áp dụng
Imagingprovider.dll10.0.9896.0186,36823 tháng 3 năm 201622:40x64
Invagent.dll10.0.14913.1002314,36809 tháng năm 201615:54x64
Logprovider.dll10.0.9896.0141,82423 tháng 3 năm 201622:40x64
Nxquery.sysKhông áp dụng21,12823 tháng 3 năm 201622:40x64
Vhdprovider.dll10.0.9896.0555,52023 tháng 3 năm 201622:40x64
Wimprovider.dll10.0.9896.0532,99223 tháng 3 năm 201622:40x64
x86 Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Centel.dll10.0.14913.1002213,50409 tháng năm 201615:53x86
Generaltel.dll10.0.14913.1002478,20809 tháng năm 201615:53x86
Appraiser.sdbKhông áp dụng6,814,55609 tháng năm 201615:53Không áp dụng
Appraiser_data.iniKhông áp dụng65,96301 tháng năm 201613:04Không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlKhông áp dụng26,08501 tháng năm 201613:04Không áp dụng
Aeinv.dll10.0.14913.10021,017,85612 tháng năm 201620:49x86
Aeinv.MOFKhông áp dụng2.278 người12 tháng năm 201618:56Không áp dụng
Aepic.dll10.0.14913.1002184,32009 tháng năm 201615:53x86
Acmigration.dll10.0.14913.1002107,00809 tháng năm 201615:53x86
Aitstatic.exe10.0.10004.01,167,52023 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-ADVAPI32-L1-1-1.dll10.0.9896.011,77623 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-ADVAPI32-L4-1-0.dll10.0.9896.03,07223 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-kernel32-L1-1-0.dll10.0.9896.038,40023 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-kernel32-L2-1-0.dll10.0.9896.08.704 người23 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-ole32-L1-1-1.dll10.0.9896.07,16823 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-user32-L1-1-1.dll10.0.9896.03.584 người23 tháng 3 năm 201622:39x86
API-MS-Win-Downlevel-Version-L1-1-0.dll10.0.9896.03,07223 tháng 3 năm 201622:39x86
Appraiser.dll10.0.14913.10021,406,97609 tháng năm 201615:53x86
Compatprovider.dll10.0.9896.0115,71223 tháng 3 năm 201622:39x86
Compattelrunner.exe10.0.14913.100267,81612 tháng năm 201620:54x86
Devinv.dll10.0.14913.1002488,44809 tháng năm 201615:53x86
Diagtrack.dll10.0.10586.3935,42401 tháng năm 201613:05x86
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.879,04023 tháng 3 năm 201622:39x86
Dismapi.dll10.0.9896.0522,24023 tháng 3 năm 201622:39x86
Dismcore.dll10.0.9896.0300,03223 tháng 3 năm 201622:39x86
Dismcoreps.dll10.0.9896.068,60823 tháng 3 năm 201622:39x86
Dismprov.dll10.0.9896.0186,88023 tháng 3 năm 201622:39x86
Ffuprovider.dll10.0.9896.0100,35223 tháng 3 năm 201622:39x86
Folderprovider.dll10.0.9896.039,93623 tháng 3 năm 201622:39x86
Frxmain.sdbKhông áp dụng4,15429 tháng 4 năm 201613:04Không áp dụng
Imagingprovider.dll10.0.9896.0133,12023 tháng 3 năm 201622:39x86
Invagent.dll10.0.14913.1002268,80009 tháng năm 201615:53x86
Logprovider.dll10.0.9896.0111,61623 tháng 3 năm 201622:39x86
Nxquery.sysKhông áp dụng20,10423 tháng 3 năm 201622:39x86
Vhdprovider.dll10.0.9896.0434,68823 tháng 3 năm 201622:39x86
Wimprovider.dll10.0.9896.0400,38423 tháng 3 năm 201622:39x86

Thông tin tệp bổ sung

x64 Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_1d3e77464bdc18044ed49bf278205293_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_72801dc1cb473392.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_382fd62b24fe849798bfa9c527438da5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_ef35f7d6acb037d0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_79cd1d2fd33706d9f7c5a485100782e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_6029375da0366e06.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8a11e0e4f8b00011d1b798d8707c9437_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_3d0eb300d2daadaf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp739
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9b4613d5774d18cd032f73467b069e73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_a93a7dc3b180ed51.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cc2c8b9b0e2d0109fdefd7866f199c94_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_2ab56928d05e052f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... de ột telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_e63c3e39292a60fd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,760
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:40
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_b79dccc6466487aa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,991
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:39
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence từ xa sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_66b3e23179d26eec.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp433
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:37
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... rience chương trình data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_cff8557eb2dd5765.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,881
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:40
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... Xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_e8d9933efeabe2d2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp34,609
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:40
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-c... tại-định giá-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_2e53f7396cc170d5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.499
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:37
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,667
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
x86 Windows 7
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.657 người
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_6a0107ab758e8782744e7e37fc86d9e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_7c97acaf74c92c40.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_81e31f90169464666fb1003040ef418e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_26fdd82c1c6adf5b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_8325d0bc07010bd8748a15fdd460dc8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_03234abccdb47ace.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_9fc784af68627f714b9d6fce6d46f284_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_ef91bb6fded175b9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_abf81a29799fa61fc1203838a570df07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_8bb0065834464cc6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_c723c44a37ab685d6125f66dc85635c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_01a1a14b5f216add.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:28
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... de ột telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_8a1da2b570ccefc7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,758
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:19
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_5b7f31428e071674.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp8,989
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:18
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence từ xa sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_0a9546adc174fdb6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp431
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:16
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... rience chương trình data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_73d9b9fafa7fe62f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,877
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:19
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... Xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_8cbaf7bb464e719c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp34,605
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:19
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-c... tại-định giá-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23545_none_d2355bb5b463ff9f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,497
Ngày (UTC)12 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)21:16
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2952664 - Xem lại Lần cuối: 10/04/2016 21:15:00 - Bản sửa đổi: 21.0

Windows 7 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2952664 KbMtvi
Phản hồi