Khắc phục:-readonly trường/thuộc tính truy cập giới hạn "lỗi" khi bạn tạo một dự án BizTalk Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2961378
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
 • Bạn có một kết hợp trong một dự án Microsoft BizTalk Server 2010 hoặc Microsoft BizTalk Server 2013 trong Microsoft Visual Studio.
 • Bạn tạo hai loại sau biến trong kết hợp:

  var1: System.Xml.XmlDocument
  var2: System.String
 • Bạn thêm một hình biểu hiện có chứa mã sau đây để kết hợp:

  var1 = mới System.Xml.XmlDocument();
  var2 = var1. DocumentElement.NamespaceURI;
Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn tạo dự án này:
readonly trường/thuộc tính truy nhập bị giới hạn đặc trưng trường lớp dựa trên thư.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thông tin về gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Gói bản ghi dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: Thông tin về BizTalk hotfix và gói bản ghi dịch vụ hỗ trợ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2961378 - 上次审阅时间:10/10/2015 00:13:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2961378 KbMtvi
反馈