Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Vấn đề đã biết cho Khuôn khổ .NET 4.5.2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2962547
Tóm tắt
Danh sách bài viết này được biết đến vấn đề mà bạn có thể gặp phải sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Microsoft Khuôn khổ .NET 4.5.2. Để biết thêm thông tin về các sự cố và giải pháp có sẵn, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft.
Các vấn đề về sản phẩm cho Khuôn khổ .NET 4.5.2
Bài viết Cơ sở tri thức MicrosoftMô tả
KB2971001Bất thường rộng cho một số ứng dụng Windows Forms Khuôn khổ .NET 4.5.2
KB2971004Tên loại sự cố khi bạn biên dịch một ứng dụng VB.NET nhắm mục tiêu Khuôn khổ .NET 4.5.2
KB2971005Ứng dụng có thể gặp phải lỗi biên soạn khi nhắm mục tiêu Khuôn khổ .NET 4.5.2
KB2909958Ngoại lệ trong Windows PowerShell, các ngôn ngữ động và tự động thực hiện C# mã khi mã nhắm mục tiêu Khuôn khổ .NET gọi một số phương pháp
KB2964071Hồ có thể gửi số thứ tự trong Khuôn khổ .NET 4.5.2
KB2867723Không thể mở hoặc tạo tập tin JavaScript hoặc C++ dự án trong Visual Studio 2012 sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Khuôn khổ .NET 4.5.1 hoặc Khuôn khổ .NET 4.5.2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2962547 - Xem lại Lần cuối: 02/10/2015 21:01:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB2962547 KbMtvi
Phản hồi
>