"Error_FILE_NOT_FOUND" khi bạn in tới máy in được chia sẻ mạng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2965351
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng in một tài liệu trên máy in mạng chia sẻ, in hoạt động không thành công. Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Error_FILE_NOT_FOUND

Giải pháp
Chúng tôi đã phát hành bản Cập Nhật cho Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012, hoặc Windows 8 và chúng tôi đã phát hành hotfix cho Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows 7.

Thông tin cập nhật

Bản Cập Nhật sau đây có sẵn cho Windows Server 2012 R2 hoặc Windows 8.1.

Bản Cập Nhật sau đây có sẵn cho Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bản ghi dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý: Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý: Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải Gói bản ghi dịch vụ 1 Đối với Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 cài đặt chuyên biệt, hoặc bạn phải Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Quan trọng Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8.1" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bản Sản phẩm Bản gốc Chi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.3.960 0.16XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 RTMGDR
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 RTM GDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Compstui.dll6.3.9600.16384279,04022 tháng 8 năm 201303:04không áp dụng
Dafprintprovider.dll6.3.9600.17237188,41616 tháng 7 năm 201414:16không áp dụng
Findnetprinters.dll6.3.9600.1638451.20022 tháng 8 năm 201302:40không áp dụng
Printui.exe6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201303:09không áp dụng
Puiapi.dll6.3.9600.17237160,25616 tháng 7 năm 201414:40không áp dụng
Puiobj.dll6.3.9600.17237295,42416 tháng 7 năm 201415:35không áp dụng
Localspl.dll6.3.9600.17237750,08016 tháng 7 năm 201414:29không áp dụng
Winprint.dll6.3.9600.1638431,74422 tháng 8 năm 201302:16không áp dụng
Win32spl.dll6.3.9600.17237518,14416 tháng 7 năm 201414:31không áp dụng
Prnntfy.dll6.3.9600.17237189,44016 tháng 7 năm 201415:28không áp dụng
Windows.systemtoast.Print.Notification.LNKkhông áp dụng1.515 người21 tháng 8 năm 201323:33không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Pmcsnap.dll6.3.9600.17237697,34416 tháng 7 năm 201416:28x 86
Ppcsnap.dll6.3.9600.17237229,37616 tháng 7 năm 201416:25x 86
In management.lnkkhông áp dụng1.11821 tháng 8 năm 201323:39không áp dụng
Printmanagement.msckhông áp dụng146,38918 tháng 6 năm 201312:40không áp dụng
Compstui.dll6.3.9600.16384289,79222 tháng 8 năm 201303:55x 86
Dafprintprovider.dll6.3.9600.17237200,19216 tháng 7 năm 201414:58x 86
Findnetprinters.dll6.3.9600.1638454,27222 tháng 8 năm 201303:25x 86
Printui.exe6.3.9600.1638462,46422 tháng 8 năm 201304:04x 86
Puiapi.dll6.3.9600.17237162,81616 tháng 7 năm 201415:22x 86
Puiobj.dll6.3.9600.17237328,70416 tháng 7 năm 201416:32x 86
Localspl.dll6.3.9600.17237837,63216 tháng 7 năm 201415:13x 86
Winprint.dll6.3.9600.1638433,79222 tháng 8 năm 201302:48x 86
Win32spl.dll6.3.9600.17237553,98416 tháng 7 năm 201415:13x 86
Prnntfy.dll6.3.9600.17237195,58416 tháng 7 năm 201416:24x 86
Windows.systemtoast.Print.Notification.LNKkhông áp dụng1.515 người21 tháng 8 năm 201323:39không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Pmcsnap.dll6.3.9600.17237785,40816 tháng 7 năm 201417:02x64
Ppcsnap.dll6.3.9600.17237249,85616 tháng 7 năm 201416:58x64
In management.lnkkhông áp dụng1.11822 tháng 8 năm 201306:44không áp dụng
Printmanagement.msckhông áp dụng146,38918 tháng 6 năm 201315:10không áp dụng
Compstui.dll6.3.9600.17237308,73616 tháng 7 năm 201418:22x64
Dafprintprovider.dll6.3.9600.17237263,68016 tháng 7 năm 201414:57x64
Findnetprinters.dll6.3.9600.163846451222 tháng 8 năm 201310:45x64
Printui.exe6.3.9600.1638462,97622 tháng 8 năm 201311:32x64
Puiapi.dll6.3.9600.17237187,39216 tháng 7 năm 201415:27x64
Puiobj.dll6.3.9600.17237438,27216 tháng 7 năm 201417:08x64
Localspl.dll6.3.9600.172371,029,63216 tháng 7 năm 201415:16x64
Winprint.dll6.3.9600.163844454422 tháng 8 năm 201309:57x64
Win32spl.dll6.3.9600.17237806,40016 tháng 7 năm 201415:16x64
Prnntfy.dll6.3.9600.17237215,55216 tháng 7 năm 201416:57x64
Windows.systemtoast.Print.Notification.LNKkhông áp dụng1.515 người22 tháng 8 năm 201306:44không áp dụng
Compstui.dll6.3.9600.16384289,79222 tháng 8 năm 201303:55x 86
Dafprintprovider.dll6.3.9600.17237200,19216 tháng 7 năm 201414:58x 86
Findnetprinters.dll6.3.9600.1638454,27222 tháng 8 năm 201303:25x 86
Printui.exe6.3.9600.1638462,46422 tháng 8 năm 201304:04x 86
Puiapi.dll6.3.9600.17237162,81616 tháng 7 năm 201415:22x 86
Puiobj.dll6.3.9600.17237328,70416 tháng 7 năm 201416:32x 86
Prnntfy.dll6.3.9600.17237195,58416 tháng 7 năm 201416:24x 86

Ghi chú thông tin tệp Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

Quan trọng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows 8" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.2.920 0.16 xxxWindows RT, Windows 8 và Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,21xxxWindows RT, Windows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MẸ, kê, và sự bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục đều rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Localspl.dll6.2.9200.17041722,43225 tháng 6 năm 201406:56không áp dụng
Winprint.dll6.2.9200.1645132,76806 tháng 12 năm 201103:24không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Compstui.dll6.2.9200.16384288,76826 tháng 7 năm 201203:18x 86
Dafprintprovider.dll6.2.9200.2115845,05625 tháng 6 năm 201404:05x 86
Findnetprinters.dll6.2.9200.1638453,76026 tháng 7 năm 201203:18x 86
Printui.exe6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201203:20x 86
Puiapi.dll6.2.9200.16384162,30426 tháng 7 năm 201203:19x 86
Puiobj.dll6.2.9200.16384339,96826 tháng 7 năm 201203:19x 86
Localspl.dll6.2.9200.17041832,51225 tháng 6 năm 201407:14x 86
Winprint.dll6.2.9200.1645132,25606 tháng 12 năm 201104:20x 86
Localspl.dll6.2.9200.21158841,21625 tháng 6 năm 201404:05x 86
Winprint.dll6.2.9200.2055532,25606 tháng 12 năm 201104:24x 86
Win32spl.dll6.2.9200.21158502,27225 tháng 6 năm 201404:06x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8 và Windows Server 2012
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Compstui.dll6.2.9200.16384308,73626 tháng 7 năm 201203:05x64
Dafprintprovider.dll6.2.9200.2115855,80825 tháng 6 năm 201404:20x64
Findnetprinters.dll6.2.9200.1638466,04826 tháng 7 năm 201203:05x64
Printui.exe6.2.9200.1638462,97626 tháng 7 năm 201203:08x64
Puiapi.dll6.2.9200.16384187,39226 tháng 7 năm 201203:07x64
Puiobj.dll6.2.9200.21158458,24025 tháng 6 năm 201404:21x64
Localspl.dll6.2.9200.170411,023,48825 tháng 6 năm 201407:07x64
Winprint.dll6.2.9200.1645139,93606 tháng 12 năm 201104:19x64
Localspl.dll6.2.9200.211581,037,31225 tháng 6 năm 201404:20x64
Winprint.dll6.2.9200.2055539,93606 tháng 12 năm 201104:25x64
Win32spl.dll6.2.9200.21158733,18425 tháng 6 năm 201404:22x64
Compstui.dll6.2.9200.16384288,76826 tháng 7 năm 201203:18x 86
Dafprintprovider.dll6.2.9200.2115845,05625 tháng 6 năm 201404:05x 86
Findnetprinters.dll6.2.9200.1638453,76026 tháng 7 năm 201203:18x 86
Printui.exe6.2.9200.1638461,95226 tháng 7 năm 201203:20x 86
Puiapi.dll6.2.9200.16384162,30426 tháng 7 năm 201203:19x 86
Puiobj.dll6.2.9200.16384339,96826 tháng 7 năm 201203:19x 86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và ghi chú

Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelChi nhánh bản ghi dịch vụ
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạm đậu của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Localspl.dll6.1.7601.22671776,70401 tháng 5 năm 201402:09x 86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 tháng 11 năm 201012:21x 86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Localspl.dll6.1.7601.22671966,65601 tháng 5 năm 201402:34x64
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420 tháng 11 năm 201013:27x64
Localspl.dll6.1.7601.22671776,70401 tháng 5 năm 201402:09x 86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 tháng 11 năm 201012:21x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Localspl.dll6.1.7601.226712,080,76801 tháng 5 năm 201401:47IA-64
Winprint.dll6.1.7601.1751490,62420 tháng 11 năm 201010:28IA-64

Thông tin tệp bổ sung


Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tệp bổ sung cho Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_cb4d3fd10437d8dd42c81bea6664f11f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_054818328529dfca.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.445 người
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)20:39
Tên tệpArm_f9f4ef8d15d80bdae3a6b7ba6a5007b8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_85de453930b2793c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)20:39
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_6b2f6e4b1157dbba.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp25,052
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)20:39
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_c4f68ca6ae19a9a9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5,201
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)20:39
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_ce4e69648c5594c0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,485
Ngày (UTC)16 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)21:06
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... randprintui-asyncui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_10bc80c70d91b61b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,706
Ngày (UTC)16 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)21:06
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản Windows 8.1 trên x86
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpX86_2281de4fa1a6f5bc3fffa2e2d1cd2d1f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_452bf524db3ad214.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:52
Tên tệpX86_69bf2bf580a71d749aca41e3b337c7ed_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_382c7e6578920968.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp728
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:52
Tên tệpX86_8cf70b323c8b1b2adecba2f88aa471e0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_4fbcb1772d6cd29a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.445 người
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:52
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... erandprintui-pmcppc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_a040fe3f9c201790.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp26,472
Ngày (UTC)16 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)21:40
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_6b2cfbf3115abcf4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp25,052
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:52
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_c4f41a4eae1c8ae3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,204
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:52
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_ce4bf70c8c5875fa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,485
Ngày (UTC)16 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)21:41
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... randprintui-asyncui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_10ba0e6f0d949755.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,706
Ngày (UTC)16 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)21:41
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_077b3507caacb2e8a4aad864f1324203_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_0ba61b97adaf75a9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:41
Tên tệpAmd64_53f62f04df6ecb54aa113d42a3d77fc5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_7c6694aa62a7d4d3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.089
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:41
Tên tệpAmd64_9816b4ae22805ea1200ccc331b24f484_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_8a8c67c29994aa39.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:41
Tên tệpAmd64_bc067fc0f0933b8fd56295866ea5f54a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_e13d21e3b17c32dd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:41
Tên tệpAmd64_fed7ae1556db3d93e01593d421e381ad_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_e91fe61f93b3ff05.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,453
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:41
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... erandprintui-pmcppc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_fc5f99c3547d88c6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp26,480
Ngày (UTC)17 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)00:37
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_c74b9776c9b82e2a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp25,056
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:41
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_2112b5d26679fc19.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5.205 người
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:41
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_2a6a929044b5e730.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,489
Ngày (UTC)17 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)00:37
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... randprintui-asyncui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_6cd8a9f2c5f2088b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,714
Ngày (UTC)17 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)00:37
Tên tệpWow64_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_d1a041c8fe18f025.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp24,310
Ngày (UTC)24 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)18:41
Tên tệpWow64_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_34bf3ce27916a92b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,276
Ngày (UTC)16 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)21:37
Tên tệpWow64_microsoft-windows-p... randprintui-asyncui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17237_none_772d5444fa52ca86.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,906
Ngày (UTC)16 tháng 7 năm 2014
Thời gian (UTC)21:40

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho Windows RT
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_03c65d1a221c483cb6f32c64d13fc21e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17041_none_c2b43c7666974491.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:43
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17041_none_2cf0fe8c63f462c5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,201
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:43
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Windows 8
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpX86_514d52af838577a0a28843adca1b73ec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_2cd0142d5eb8421c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.080
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:44
Tên tệpX86_58422fe72a3afc7bc284070d58128f41_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_a96b508d1925329a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.445 người
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:44
Tên tệpX86_a9f9f405e041c67afd15520779368dee_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_ed9dbad130d37e69.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:44
Tên tệpX86_ad67767281a5dbe09b7b83713956a3f6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17041_none_a74deba0cf935ed5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:44
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_d3ad3cbde054e32c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp24,890
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:44
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17041_none_2cee8c3463f743ff.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,204
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:44
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_2d745b197d16b11b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,204
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:44
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_36cc37d75b529c32.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,485
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)05:18
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8 và Windows Server 2012
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_01ec010a140c808cd8bc87911e5a7fc2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_a6d87d037d9794b9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,453
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpAmd64_06edac0c0718d93d6bd84838c9b01872_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_551772cf29a0a240.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.450
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpAmd64_a5831944618973fd9423e69b25f84990_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_e2c1cd1712957b85.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.089
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpAmd64_a7a956e4466db1ffba1f4a53b46533e3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_1a4f6a0ed3214426.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,092
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpAmd64_b636ac7162e727792be38169ce10474e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17041_none_770c32e540d0a874.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_2fcbd84198b25462.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp24,894
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.2.9200.17041_none_890d27b81c54b535.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5.205 người
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_8992f69d35742251.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5.205 người
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_92ead35b13b00d68.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,489
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)07:19
Tên tệpWow64_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_3a208293cd13165d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp24,148
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)22:45
Tên tệpWow64_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21158_none_9d3f7dad4810cf63.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,276
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2014
Thời gian (UTC)05:18

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tên tệpPackage_1_for_kb2965351 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,824
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2965351 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.826
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2965351_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,918
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_012f59f0853cc5b21645d424c82b4fc3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22671_none_316c37e8c636fb19.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22671_none_32686d840a4146f2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,844
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:57
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_012f59f0853cc5b21645d424c82b4fc3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22671_none_8d8ad36c7e946c4f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_de559ca692510cae03bacb77cd6bb33b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22671_none_cf420a6127b22fc8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22671_none_8e870907c29eb828.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4.845 người
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)11:01
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2965351 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.043
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_2_for_kb2965351 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.847
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_3_for_kb2965351 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.836 người
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2965351_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.632 người
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22671_none_32686d840a4146f2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,844
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)11:01
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_4f361ab5b85a42c8dfd3ff1493d782d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22671_none_47fa62efe70ac3eb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22671_none_326a117a0a3f4fee.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp4,844
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_1_for_kb2965351 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.829
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpPackage_for_kb2965351_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,446
Ngày (UTC)01 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)10:53
Nền tảngKhông áp dụng
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2965351 – останній перегляд: 07/25/2015 17:27:00 – виправлення: 4.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2965351 KbMtvi
Зворотний зв’язок