Không thể thiết lập một phiên 3270 trong máy chủ tích hợp máy chủ 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3014742
Triệu chứng
Bạn chạy một mô phỏng 3270 bên thứ ba như thêm. X-cực trên khách hàng tích hợp máy chủ 64-bit. bản ghi dịch vụ SNABASE được cấu hình để chạy ứng dụng. Khi bạn cố gắng thiết lập một phiên 3270 trong trường hợp này, sự cố thất bại và sự kiện sau được ghi lại:

Nguồn: SNA 3270 mô phỏng
ID sự kiện: 639
Mô tả:
Không thể mở ống dịch vụ SNABASE, rc = 2

Nguyên nhân
Vì mô phỏng trình 32-bit, Hệ thống sẽ cố gắng đọc thông tin truyền tải trong khoá đăng ký sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SnaBase\Parameters
Tuy nhiên, khoá này bị thiếu. Do đó, SNAIP. Tệp DLL không tải.
Giải pháp
Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Bản cập nhật này được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ 2 dành cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013. Để biết thêm thông tin về cách lấy bản tích lũy Cập Nhật gói, hãy xem Gói Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3014742 - Xem lại Lần cuối: 09/30/2015 21:09:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2013

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB3014742 KbMtvi
Phản hồi