Khắc phục: Học tràn lỗi xảy ra khi bạn thêm khởi tạo thủ công các mục kiểm nhập cho SQL Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3016165
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014 nhân bản giao dịch. Bạn phải thêm mục kiểm nhập với @sync_type chỉ định là 'nhân bản hỗ trợ chỉ', 'khởi chạy bằng sao lưu' hoặc 'khởi chạy từ lsn' cho và xuất bản id là hơn 99. Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Thông báo lỗi 8115, mức 16, trạm đậu 2, quy trình sp_MSsetupnosyncsubscriptionwithlsn, dòng 237
Học tràn lỗi chuyển đổi biểu dữ liệu nhập nvarchar.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Số lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau của SQL Server.

Giới thiệu về Cập Nhật tích luỹ cho SQL Server

Mỗi bản Cập Nhật tích luỹ mới cho SQL Server có chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với bản Cập Nhật tích luỹ trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3016165 - Xem lại Lần cuối: 06/22/2015 15:16:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Web, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3016165 KbMtvi
Phản hồi