Khắc phục: cài đặt chuyên biệt đường ống được đặt lại "PassThru" khi bạn sử dụng một đường kết nối tùy chỉnh BizTalk Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3018395
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn sử dụng một đường kết nối tùy chỉnh nhận hoặc gửi đường kết nối trong Microsoft BizTalk Server.
  • Bạn cập nhật nhiều sơ đồ sàn hợp đồng thời trong Panel điều khiển quản trị BizTalk Server.

Trong trường hợp này, đường ống nhận ở vị trí nhận lại đường ống dẫn PassThruReceive và đường ống gửi trong cổng gửi lại PassThruTransmit đường ống dẫn.

Lưu ý: Nếu bạn Cập Nhật sơ đồ sàn hợp một lần, vấn đề này xảy ra.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3018395 - Xem lại Lần cuối: 12/31/2015 17:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3018395 KbMtvi
Phản hồi