Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho Office Web Apps Server 2013 (KB3054930)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3054930
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3054930 cho Microsoft Office Web Apps Server 2013. Bản cập nhật này được phát hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2015, và có mộtđiều kiện tiên quyết.
Cải tiến và sửa chữa
Khắc phục sự cố sau:
Khi bạn xem một email có chứa hình ảnh trong ngăn đọc phiên bản x 64 của Microsoft Outlook 2013, hình ảnh có thể hiển thị không đúng.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt chuyên biệt từ Microsoft Download Center. Yêu cầu quét vi-rút
Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.
Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải Office Web Apps Server 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 đã cài đặt chuyên biệt.
Thông tin

Thông tin về tệp

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Wacserver-x-none.msp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Accessclientdesignerexternal.jskhông áp dụng541,55716 tháng 6 năm 201523:31
Accessserverscriptsexternal.jskhông áp dụng1,165,37216 tháng 6 năm 201523:31
Accsrvclientstrings.jskhông áp dụng65,07516 tháng 6 năm 201523:31
Acewdat.dll15.0.4695.10003,051,74416 tháng 6 năm 201523:31
Acewstr.dll15.0.4695.1000859,34417 tháng 6 năm 201512:59
Acl1026.jskhông áp dụng5,94416 tháng 6 năm 201523:31
Acl1027.jskhông áp dụng78716 tháng 6 năm 201523:31
Acl1032.jskhông áp dụng17,52616 tháng 6 năm 201523:31
Acl1033.jskhông áp dụng19,22316 tháng 6 năm 201523:31
Acl1035.jskhông áp dụng1.85316 tháng 6 năm 201523:31
Acl1036.jskhông áp dụng24,76016 tháng 6 năm 201523:31
Acl1037.jskhông áp dụng31116 tháng 6 năm 201523:31
Acl1038.jskhông áp dụng4,78616 tháng 6 năm 201523:31
Acl1039.jskhông áp dụng8,18716 tháng 6 năm 201523:31
Acl1043.jskhông áp dụng5,09416 tháng 6 năm 201523:31
Acl1044.jskhông áp dụng6,07716 tháng 6 năm 201523:31
Acl1048.jskhông áp dụng20,51916 tháng 6 năm 201523:31
Acl1050.jskhông áp dụng12,99816 tháng 6 năm 201523:31
Acl1051.jskhông áp dụng2,92216 tháng 6 năm 201523:31
Acl1055.jskhông áp dụng1,74116 tháng 6 năm 201523:31
Acl1058.jskhông áp dụng6,47016 tháng 6 năm 201523:31
Acl1060.jskhông áp dụng11,42916 tháng 6 năm 201523:31
Acl1061.jskhông áp dụng2,68816 tháng 6 năm 201523:31
Acl1062.jskhông áp dụng6,81616 tháng 6 năm 201523:31
Acl1063.jskhông áp dụng4,36216 tháng 6 năm 201523:31
Acl1094.jskhông áp dụng4.758 người16 tháng 6 năm 201523:31
Acl1095.jskhông áp dụng42,43516 tháng 6 năm 201523:31
Acl1097.jskhông áp dụng10,26016 tháng 6 năm 201523:31
Acl1098.jskhông áp dụng61,96816 tháng 6 năm 201523:31
Acl1099.jskhông áp dụng28,19116 tháng 6 năm 201523:31
Acl1102.jskhông áp dụng43,09816 tháng 6 năm 201523:31
Acl1106.jskhông áp dụng18,02816 tháng 6 năm 201523:31
Acl2068.jskhông áp dụng7,33316 tháng 6 năm 201523:31
Acl2070.jskhông áp dụng2.184 người16 tháng 6 năm 201523:31
Acl2074.jskhông áp dụng19,24416 tháng 6 năm 201523:31
Acl2108.jskhông áp dụng8,66716 tháng 6 năm 201523:31
Acl3098.jskhông áp dụng9,99116 tháng 6 năm 201523:31
Agentmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100026.736 người16 tháng 6 năm 201523:31
Agentmanagerwatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Alger.TTFkhông áp dụng76,58816 tháng 6 năm 201523:31
Appserverhost.exe15.0.4502.100018,62416 tháng 6 năm 201523:31
Arialn.TTFkhông áp dụng175,95616 tháng 6 năm 201523:31
Arialnb.TTFkhông áp dụng180,74016 tháng 6 năm 201523:31
Arialnbi.TTFkhông áp dụng180,08416 tháng 6 năm 201523:31
Arialni.TTFkhông áp dụng181,12416 tháng 6 năm 201523:31
Bauhs93.TTFkhông áp dụng47,64416 tháng 6 năm 201523:31
Blank10x10.gifkhông áp dụng4917 tháng 6 năm 201513:14
Bootedit.jskhông áp dụng1,245,21416 tháng 6 năm 201523:31
Bootview.jskhông áp dụng853,77616 tháng 6 năm 201523:31
Box4_cluster.CSSkhông áp dụng2.274 người17 tháng 6 năm 201513:14
Box4intl.jskhông áp dụng74,29516 tháng 6 năm 201523:31
Branding.dll15.0.4454.100015,96016 tháng 6 năm 201523:31
Broadcast.attendee.jskhông áp dụng9.23916 tháng 6 năm 201523:31
Broadcast.info.jskhông áp dụng6,23816 tháng 6 năm 201523:31
Broadcast.PowerPoint.CSSkhông áp dụng31,42316 tháng 6 năm 201523:31
Broadcast.PowerPoint.jskhông áp dụng31,88016 tháng 6 năm 201523:31
Broadcast.Presenter.jskhông áp dụng2,67616 tháng 6 năm 201523:31
Broadcast.Shared.jskhông áp dụng399,99716 tháng 6 năm 201523:31
Broadcast.Word.jskhông áp dụng5.10516 tháng 6 năm 201523:31
Broadcasthost.jskhông áp dụng889,77616 tháng 6 năm 201523:31
Broadcastintl.jskhông áp dụng3,99816 tháng 6 năm 201523:31
Broadcastwatchdog_app.exe15.0.4502.100019,63216 tháng 6 năm 201523:31
Broadcastwatchdog_app.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Broadcastwatchdog_wfe.exe15.0.4717.100039,10416 tháng 6 năm 201523:31
Broadcastwatchdog_wfe.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Calibril.TTFkhông áp dụng758,19616 tháng 6 năm 201523:31
Calibrili.TTFkhông áp dụng868,46416 tháng 6 năm 201523:31
Columnselect.CURkhông áp dụng2,23817 tháng 6 năm 201513:14
Commonintl.jskhông áp dụng40,71916 tháng 6 năm 201523:31
Compat.Browserkhông áp dụng13.006 người16 tháng 6 năm 201523:31
Compat.jskhông áp dụng6,99316 tháng 6 năm 201523:31
Diagnostics.asmxkhông áp dụng19616 tháng 6 năm 201523:31
Diskcache.SVCkhông áp dụng20316 tháng 6 năm 201523:31
Diskcachewatchdog.exe15.0.4481.100015,45616 tháng 6 năm 201523:31
Diskcachewatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Edit.dll1.jskhông áp dụng19,66616 tháng 6 năm 201523:31
Editappserverhost.exe15.0.4511.100028,35216 tháng 6 năm 201523:31
Editappserverhostslim.exekhông áp dụng135,32816 tháng 6 năm 201523:31
Editsurface.CSSkhông áp dụng6,19016 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.bi.jskhông áp dụng116,74216 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.cuixas.jskhông áp dụng181,33816 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.EV.jskhông áp dụng8.536 người16 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.jskhông áp dụng756,96616 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.Nov.jskhông áp dụng68,73816 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.pi.jskhông áp dụng275,44916 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.ribbon.jskhông áp dụng143,07716 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.Strings.Moss.jskhông áp dụng19.021 người16 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.Strings.WAC.jskhông áp dụng19,01316 tháng 6 năm 201523:31
Ewa.TS.jskhông áp dụng120,38516 tháng 6 năm 201523:31
Ewaanth.gifkhông áp dụng21617 tháng 6 năm 201513:15
Ewaantv.gifkhông áp dụng21317 tháng 6 năm 201513:15
Ewamoss.bi.jskhông áp dụng116,77116 tháng 6 năm 201523:31
Ewamoss.cuixas.jskhông áp dụng181,47216 tháng 6 năm 201523:31
Ewamoss.ee.jskhông áp dụng32,41316 tháng 6 năm 201523:31
Ewamoss.EV.jskhông áp dụng8,54816 tháng 6 năm 201523:31
Ewamoss.EVC.jskhông áp dụng26.36416 tháng 6 năm 201523:31
Ewamoss.jskhông áp dụng796,21916 tháng 6 năm 201523:31
Ewamoss.Nov.jskhông áp dụng68,84016 tháng 6 năm 201523:31
Ewamoss.pi.jskhông áp dụng275,61916 tháng 6 năm 201523:31
Ewamoss.TS.jskhông áp dụng120,45216 tháng 6 năm 201523:31
Ewr023.gifkhông áp dụng90817 tháng 6 năm 201513:15
Ewr034.gifkhông áp dụng4317 tháng 6 năm 201513:10
Ewr048.gifkhông áp dụng32517 tháng 6 năm 201513:10
Ewr049.gifkhông áp dụng32317 tháng 6 năm 201513:10
Ewrdefault.CSSkhông áp dụng94,93616 tháng 6 năm 201523:31
Ewrform.CSSkhông áp dụng7,62116 tháng 6 năm 201523:31
Excelcnv.exe15.0.4737.100029,488,80016 tháng 6 năm 201523:31
Excelcommonserverimagecluster.CSSkhông áp dụng8.88317 tháng 6 năm 201513:10
Excelframe.CSSkhông áp dụng7,70716 tháng 6 năm 201523:31
Excelribbon.CSSkhông áp dụng44,22216 tháng 6 năm 201523:31
Excelwebrenderer.ascxkhông áp dụng5,90716 tháng 6 năm 201523:31
Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascxkhông áp dụng2,19316 tháng 6 năm 201523:31
Excelwebrenderernovcontrol.ascxkhông áp dụng1,53516 tháng 6 năm 201523:31
Exp_pdf_server.dll15.0.4725.1000140,98416 tháng 6 năm 201523:31
Exp_xps_server.dll15.0.4725.100077,49616 tháng 6 năm 201523:31
Facet.thmxkhông áp dụng738,42916 tháng 6 năm 201523:31
Farmstatemanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45616 tháng 6 năm 201523:31
Farmstatemanagerwatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Farmstatereplicator.exe15.0.4502.100015.02416 tháng 6 năm 201523:31
Farmstatereplicator.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Favicon_excel.icokhông áp dụng8,95817 tháng 6 năm 201513:15
Favicon_onenote.icokhông áp dụng8,95817 tháng 6 năm 201513:14
Favicon_ppt.icokhông áp dụng8,95817 tháng 6 năm 201513:14
Favicon_word.icokhông áp dụng8,95817 tháng 6 năm 201513:14
Form.jskhông áp dụng229,87616 tháng 6 năm 201523:31
Formatpainterobject.CURkhông áp dụng32617 tháng 6 năm 201513:14
Gkpowerpoint.dll15.0.4699.10002,576,05616 tháng 6 năm 201523:31
Gkword.dll15.0.4699.10003,221,69616 tháng 6 năm 201523:31
Hostingservicewatchdog.exe15.0.4469.100014,96016 tháng 6 năm 201523:31
Hostingservicewatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
IGX.dll15.0.4727.100010,369,18416 tháng 6 năm 201523:31
Igxserver.dll15.0.4727.100010,429,08816 tháng 6 năm 201523:31
Imagingservice.exe15.0.4502.100016,07216 tháng 6 năm 201523:31
Imagingservice.exe.configkhông áp dụng6,29216 tháng 6 năm 201523:31
Imagingwatchdog.exe15.0.4599.100019,68016 tháng 6 năm 201523:31
Imagingwatchdog.exe.configkhông áp dụng6,18316 tháng 6 năm 201523:31
Integral.thmxkhông áp dụng3,446,18816 tháng 6 năm 201523:31
Ion boardroom.thmxkhông áp dụng1,594,85916 tháng 6 năm 201523:31
Ion.thmxkhông áp dụng1,837,53116 tháng 6 năm 201523:31
JQuery-1.4.3.min.jskhông áp dụng94,16316 tháng 6 năm 201523:31
Meetingsdark.cluster.CSSkhông áp dụng2.343 người17 tháng 6 năm 201513:15
Meetingslight.cluster.CSSkhông áp dụng72117 tháng 6 năm 201513:15
Meetingslyncstatusbar.CSSkhông áp dụng24,96016 tháng 6 năm 201523:31
Meetingstoolbar.CSSkhông áp dụng29,36416 tháng 6 năm 201523:31
Metlyncframe.CSSkhông áp dụng19,01616 tháng 6 năm 201523:31
Metpptframe.CSSkhông áp dụng19,01616 tháng 6 năm 201523:31
Metricsprovider.exe15.0.4481.100017,01616 tháng 6 năm 201523:31
Metricsprovider.exe.configkhông áp dụng6,38116 tháng 6 năm 201523:31
Mewa.image.CSSkhông áp dụng1.205 người17 tháng 6 năm 201513:10
Mewa.jskhông áp dụng350,54516 tháng 6 năm 201523:31
Mewa.string.jskhông áp dụng1,19216 tháng 6 năm 201523:31
Mewastyles.CSSkhông áp dụng35,23016 tháng 6 năm 201523:31
Mewastylesrtl.CSSkhông áp dụng35,23216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.cobaltcore.dll15.0.4557.10001,183,42416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Data.datafeedclient.dll12.0.0.50823120,75216 tháng 6 năm 201509:57
Microsoft.Data.EDM.dll3.5.30729.50823652,69616 tháng 6 năm 201509:57
Microsoft.Data.oData.dll3.5.30729.50823788,38416 tháng 6 năm 201509:57
Microsoft.Excel.adomdclient.dll11.0.2830.57650,91216 tháng 6 năm 201509:57
Microsoft.Excel.amo.dll11.0.2830.571,482,40816 tháng 6 năm 201509:57
Microsoft.Excel.streaming.dll11.0.2830.57199,32816 tháng 6 năm 201509:56
Microsoft.Excel.xmla.dll11.0.2830.57331,42416 tháng 6 năm 201509:56
Microsoft.Office.Excel.datamodel.dll15.0.4671.1000707,23216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll15.0.4657.1000943,28016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll15.0.4625.1000454,32816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll15.0.4521.1000266,42416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.Server.dll15.0.4737.10001,190,58417 tháng 6 năm 201513:15
Microsoft.Office.Excel.Server.ecswatchdog.exe15.0.4511.100072,38416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll15.0.4625.1000286,41616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.Server.servicehost.dll15.0.4525.1000144,05616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll15.0.4463.100046,15216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll15.0.4737.10001,121,48017 tháng 6 năm 201513:15
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Mobile.dll15.0.4460.1000123,48816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Excel.WebUI.mobilea.dll15.0.4481.100072,28816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.OFC.dll15.0.0.034.984 người16 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.PowerPoint.web.Media.Xapkhông áp dụng60,37816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.Interface.Data.dll15.0.4502.100031,92016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.Interface.Shared.dll15.0.4717.1000272,05616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Core.dll15.0.4502.100033,47216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Interface.dll15.0.4502.100024,25616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.Shared.dll15.0.4502.100017,08816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.Pipe.web.dll15.0.4502.100058,04816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.powerpointui.dll15.0.4611.1000218,30416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.Services.dll15.0.4502.100053,44016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.broadcast.web.UI.dll15.0.4717.100046,78416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.dll15.0.4731.10002,676,91217 tháng 6 năm 201513:12
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4699.1000444,60016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.Interface.dll15.0.4553.100025,79216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.webconversion.dll15.0.4567.1000124,07216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Core.WebEdit.dll15.0.4567.1000127,14416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Data.dll15.0.4625.100071,36016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Data.xmlserializers.dll15.0.4625.1000235,17616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.dll15.0.4511.100073,92016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Edit.xmlserializers.dll15.0.4511.1000286,37616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Interface.Shared.dll15.0.4611.1000268,48016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Core.dll15.0.4625.1000364,73616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Interface.dll15.0.4519.100033,98416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.Shared.dll15.0.4525.100056.00016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.dll15.0.4519.100055,48816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.Intl.dll15.0.4707.100020,66416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.Pipe.web.Intl.Resources.dll15.0.4707.100042,68016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.datacenterhost.dll15.0.4502.100014,52816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileui.dll15.0.4502.1000118,96016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.mobileuia.dll15.0.4717.100085,17616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.dll15.0.4707.1000159,41616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.Services.Mobile.dll15.0.4502.100021,18416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.UI.dll15.0.4611.1000100,03216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.PowerPoint.web.webviewercomponent.dll15.0.4611.1000236,73616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll15.0.4731.10003,157,70416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.agentmanager.exe15.0.4481.100069,72816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.Apps.Administration.dll15.0.4567.100097,47216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.Apps.Administration.dll.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.Apps.common.dll15.0.4543.1000201,40816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.Apps.environment.wacserver.dll15.0.4693.1000431,29616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.Apps.environment.ws.xml.dll15.0.4469.100028,27216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.Apps.environment.ws.xml.xmlserializers.dll15.0.0.051,26416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.box4.dll15.0.4707.10001,273,53616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.cellstorage.dll15.0.4645.1000150,20816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.coauthwrapper.dll15.0.4502.100062,64016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.common.dll15.0.4699.10002,551,00017 tháng 6 năm 201513:12
Microsoft.Office.web.common.Intl.dll15.0.4448.100013,40816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.common.Intl.Resources.dll15.0.4448.100023,13616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.common.xmlserializers.dll15.0.0.037,03216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.conversion.Framework.dll15.0.4511.1000193,72816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.conversion.Storage.dll15.0.4519.100057,53616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4514.100028,35216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.conversion.Viewing.dll15.0.4514.1000106,68816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.diskcache.dll15.0.4502.100042,18416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.filefetcher.dll15.0.4514.100054,46416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.host.wacserver.webonenote.dll15.0.4514.10001504016 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.host.wacserver.webwordviewer.dll15.0.4514.100015,55216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.machinetranslation.dll15.0.4502.100093,37616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.mobilewordviewer.dll15.0.4502.1000110,25616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.mobilewordviewera.dll15.0.4701.100084,15216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.nativeonenoteinterop.dll15.0.4729.1000469,69616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.nativeutils.dll15.0.4627.1000307,42416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.officemobile.wordviewer.dll15.0.4502.100018,09616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.openfromurl.common.dll15.0.4502.100024,25616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.openfromurl.host.dll15.0.4502.100041,15216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.openfromurl.web.dll15.0.4502.100027,82416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.Proofing.Core.dll15.0.4525.100048,83216 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.Proofing.types.dll15.0.4466.100016,49616 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.sandbox.dll15.0.4729.1000176,84816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.webonenotewatchdog.exe15.0.4599.100019,64816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.webonenotewatchdog.exe.configkhông áp dụng6,18516 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.wireprotocol.dll15.0.4707.1000125,62416 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.web.wordviewer.dll15.0.4511.100070,84816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.Office.wordcompanion.OpenXML.dll15.0.4525.10002,398,92816 tháng 6 năm 201523:31
Microsoft.SharePoint.dll15.0.4737.100026,741,41617 tháng 6 năm 201513:11
Microsoft.SharePoint.Security.dll15.0.4420.101716,51216 tháng 6 năm 201522:47
Microsoft.web.commandui.dll15.0.4693.1000125,61617 tháng 6 năm 201513:11
Microsoftajax.jskhông áp dụng101,73616 tháng 6 năm 201523:31
Moeerrorux.CSSkhông áp dụng3,52717 tháng 6 năm 201513:09
Mppta.image.CSSkhông áp dụng93417 tháng 6 năm 201513:14
Mppta.jskhông áp dụng71,67616 tháng 6 năm 201523:31
Mppta.string.jskhông áp dụng1.379 người16 tháng 6 năm 201523:31
Mpptabroadcastproxy.jskhông áp dụng6,27116 tháng 6 năm 201523:31
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98416 tháng 6 năm 201523:31
Mshy3hu.Lexkhông áp dụng933,57916 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7bg.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7ct.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7cz.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7da.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7el.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7en.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7es.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7et.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7eu.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7fi.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7fr.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7ge.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7gl.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7hr.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7it.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7lt.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7lv.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7nb.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7nl.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7no.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7pb.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7pl.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7pt.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7ro.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7ru.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7sk.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7sl.dll15.0.4699.1000225,48816 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7srm.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7sro.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7sw.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7tr.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mshy7uk.dll15.0.4699.1000225,48016 tháng 6 năm 201523:31
Mslid.dll15.0.4454.1000583,24816 tháng 6 năm 201523:31
Msmdlocal.dll11.0.2830.5757,355,93616 tháng 6 năm 201523:31
Msmdlocal.dll11.0.2830.5774,756,25616 tháng 6 năm 201523:31
Msmdlocal_xl.dll11.0.2830.5774,755,74416 tháng 6 năm 201523:31
Msmdsrv.RLL11.0.2809.27942,03216 tháng 6 năm 201523:31
Msmdsrvi.RLL11.0.2809.27938,96016 tháng 6 năm 201523:31
Msmgdsrv.dll11.0.2830.579,659,55216 tháng 6 năm 201523:31
Msmgdsrv.dll11.0.2830.5711,481,76016 tháng 6 năm 201523:31
Msmgdsrv_xl.dll11.0.2830.5711,482,78416 tháng 6 năm 201523:31
Mso.dll15.0.4737.100037,422,27216 tháng 6 năm 201523:31
Msolap110.dll11.0.2830.577,444,64816 tháng 6 năm 201523:31
Msolap110.dll11.0.2830.578,491,68016 tháng 6 năm 201523:31
Msolap110_xl.dll11.0.2830.578,493,73616 tháng 6 năm 201523:31
Msolui110.dll11.0.2809.27302,54416 tháng 6 năm 201523:31
Msolui110.dll11.0.2809.27322,00016 tháng 6 năm 201523:31
Msolui110.RLL11.0.2809.2721,45616 tháng 6 năm 201523:31
Msores.dll15.0.4733.1000112,326,84816 tháng 6 năm 201523:31
Msoserver.dll15.0.4737.100025,712,83216 tháng 6 năm 201523:31
Msoserverintl.dll15.0.4713.10003,430,58416 tháng 6 năm 201523:31
Msptls.dll15.0.4719.10001,522,88016 tháng 6 năm 201523:31
Msspell7.dll15.0.4699.1000916,68016 tháng 6 năm 201523:31
Mworda.image.CSSkhông áp dụng1.061 người17 tháng 6 năm 201513:14
Mworda.jskhông áp dụng73,76116 tháng 6 năm 201523:31
Mworda.string.jskhông áp dụng69316 tháng 6 năm 201523:31
Nirmala.TTFkhông áp dụng1,382,64016 tháng 6 năm 201523:31
Nirmalab.TTFkhông áp dụng1,334,01216 tháng 6 năm 201523:31
Oart.dll15.0.4733.100021,214,88816 tháng 6 năm 201523:31
Oartodf.dll15.0.4727.10003,774,64016 tháng 6 năm 201523:31
Oartodfserver.dll15.0.4727.10003,831,47216 tháng 6 năm 201523:31
Oartserver.dll15.0.4733.100021,638,32816 tháng 6 năm 201523:31
Odeploy.exe15.0.4735.1000393,46416 tháng 6 năm 201523:31
Văn phòng theme.thmxkhông áp dụng326,05316 tháng 6 năm 201523:31
Office.ODF15.0.4627.10005,241,00016 tháng 6 năm 201523:31
Officeversion.Inckhông áp dụng11516 tháng 6 năm 201519:08
Oimg.dll15.0.4545.10006,152,37616 tháng 6 năm 201523:31
On_cluster.CSSkhông áp dụng9,64817 tháng 6 năm 201513:14
OneNote.box4.dll1.jskhông áp dụng14,73716 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll10.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll2.jskhông áp dụng20,56416 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll3.jskhông áp dụng8,11816 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll4.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll5.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll6.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll7.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll8.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.box4.dll9.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.CSSkhông áp dụng115,31916 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.jskhông áp dụng1,902,20616 tháng 6 năm 201523:31
OneNote.ObjectModel.jskhông áp dụng3,90416 tháng 6 năm 201523:31
Onenoteframe.aspxkhông áp dụng9,77216 tháng 6 năm 201523:31
Onetnative.dll15.0.4699.1000510,64816 tháng 6 năm 201523:31
Onsrvu.dll15.0.4735.10002,313,92816 tháng 6 năm 201523:31
Organic.thmxkhông áp dụng8,705,56916 tháng 6 năm 201523:31
OSETUP.dll15.0.4735.10009,452,71216 tháng 6 năm 201523:31
Osetupps.dll15.0.4454.100047,74416 tháng 6 năm 201523:31
OSETUPUI.dll15.0.4709.1000221,88017 tháng 6 năm 201513:14
OSETUPUI.dll15.0.4703.1000192,18416 tháng 6 năm 201523:31
OSETUPUI.dll15.0.4709.1000142,01617 tháng 6 năm 201513:14
Osfruntime_strings.jskhông áp dụng4,21316 tháng 6 năm 201523:31
Osfruntimeexcelwac.jskhông áp dụng127,41316 tháng 6 năm 201523:31
Powerpointframe.aspxkhông áp dụng23,15416 tháng 6 năm 201523:31
Powerpointintl.jskhông áp dụng84,74016 tháng 6 năm 201523:31
Powerpointwebviewer.jskhông áp dụng28,10416 tháng 6 năm 201523:31
Ppintl.dll15.0.4723.10001,241,77616 tháng 6 năm 201523:31
Ppserver.dll15.0.4729.10005,905,06416 tháng 6 năm 201523:31
Ppteditingbackendwatchdog.exe15.0.4481.100016.992 người16 tháng 6 năm 201523:31
Ppteditingbackendwatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Pptembedcluster.CSSkhông áp dụng1,31917 tháng 6 năm 201513:15
Pptviewerbackendwatchdog.exe15.0.4502.100020,14416 tháng 6 năm 201523:31
Pptviewerbackendwatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Pptviewerfrontendwatchdog.exe15.0.4481.100013,92016 tháng 6 năm 201523:31
Pptviewerfrontendwatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Progress.gifkhông áp dụng69517 tháng 6 năm 201513:10
Progress16.gifkhông áp dụng66817 tháng 6 năm 201513:10
Proofingwatchdog.exe15.0.4599.100020,16016 tháng 6 năm 201523:31
Retrospect.thmxkhông áp dụng1,623,26016 tháng 6 năm 201523:31
Riched20.dll15.0.4737.10002,227,36816 tháng 6 năm 201523:31
Rotatehandlecursor.CURkhông áp dụng32617 tháng 6 năm 201513:14
Saext.dll15.0.4454.1000303,21616 tháng 6 năm 201523:31
Sandboxhost.exe15.0.4502.100015,56016 tháng 6 năm 201523:31
Sandboxhost.exe.configkhông áp dụng5,41216 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng1,66716 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng97616 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng37416 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng23216 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng12716 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng12616 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng47516 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng1,39416 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng44616 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng26516 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng48116 tháng 6 năm 201523:31
Settings_service.inikhông áp dụng75616 tháng 6 năm 201523:31
Setup.exe15.0.4735.10001,071,80816 tháng 6 năm 201523:31
Slice.thmxkhông áp dụng864,81016 tháng 6 năm 201523:31
Slicerrenderercontrol.ascxkhông áp dụng2,48516 tháng 6 năm 201523:31
Slicers.CSSkhông áp dụng4,55916 tháng 6 năm 201523:31
Spellingwcfprovider.exe15.0.4502.100024,25616 tháng 6 năm 201523:31
Spiral.gifkhông áp dụng64417 tháng 6 năm 201513:11
Sqldumper.exe2011.110.2809.2795,18416 tháng 6 năm 201523:31
Sqldumper.exe2011.110.2809.27109,52016 tháng 6 năm 201523:31
Sscompat.jskhông áp dụng7.471 người16 tháng 6 năm 201523:31
Start.batkhông áp dụng48216 tháng 6 năm 201523:31
Strings.jskhông áp dụng1.903 người16 tháng 6 năm 201523:31
Styleschromeless.CSSkhông áp dụng97,08916 tháng 6 năm 201523:31
Stylesedit.CSSkhông áp dụng128,56616 tháng 6 năm 201523:31
Stylesread.CSSkhông áp dụng100,15416 tháng 6 năm 201523:31
Stylesview.CSSkhông áp dụng113,72016 tháng 6 năm 201523:31
Sword.dll15.0.4737.10008,487,60016 tháng 6 năm 201523:31
System.Spatial.dll3.5.30729.50823115,08816 tháng 6 năm 201509:57
Timeslicerrenderercontrol.ascxkhông áp dụng5.86516 tháng 6 năm 201523:31
Uls.dll15.0.4525.1000636,60816 tháng 6 năm 201523:31
Uls.Native.dll15.0.4699.1000444,60016 tháng 6 năm 201523:31
Ulscontrollerservice.exe15.0.4460.1000196,19216 tháng 6 năm 201523:31
Ulscontrollerwatchdog.exe15.0.4481.100022,15216 tháng 6 năm 201523:31
Ulscontrollerwatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Ulscontrollerwrapper.exe15.0.4420.101715,52016 tháng 6 năm 201523:31
Ulscontrollerwrapper.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Userreport.ashxkhông áp dụng18516 tháng 6 năm 201523:31
Wacairspaceanimationlibrary.jskhông áp dụng31,60316 tháng 6 năm 201523:31
Wacboot.jskhông áp dụng4,08316 tháng 6 năm 201523:31
Wacmergedmanifest.Mankhông áp dụng815,66016 tháng 6 năm 201523:31
Wacofficeonlineproxy.ashxkhông áp dụng19916 tháng 6 năm 201523:31
Wacword.dll15.0.4545.100088,76816 tháng 6 năm 201523:31
We_cluster.CSSkhông áp dụng10,54117 tháng 6 năm 201513:14
Web.configkhông áp dụng8.305 người16 tháng 6 năm 201523:31
Web.configkhông áp dụng6,21416 tháng 6 năm 201523:31
Web.configkhông áp dụng6,06016 tháng 6 năm 201523:31
Web.configkhông áp dụng18,48216 tháng 6 năm 201523:31
Web.configkhông áp dụng17,73916 tháng 6 năm 201523:31
Web.configkhông áp dụng10,39216 tháng 6 năm 201523:31
Web.configkhông áp dụng9,27416 tháng 6 năm 201523:31
Wisp.thmxkhông áp dụng772,03316 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll1.jskhông áp dụng14,73416 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll10.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll2.jskhông áp dụng20.40816 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll3.jskhông áp dụng8,12316 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll4.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll5.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll6.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll7.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll8.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.box4.dll9.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.CSSkhông áp dụng94,82916 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.jskhông áp dụng1,966,84916 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditor.ObjectModel.jskhông áp dụng3,91916 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditorframe.aspxkhông áp dụng9,28316 tháng 6 năm 201523:31
Wordeditorintl.jskhông áp dụng4,63116 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewer.CSSkhông áp dụng69,75116 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewer.dll1.jskhông áp dụng126,94416 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewer.dll2.jskhông áp dụng7.50016 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewer.dll3.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewer.dll4.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewer.dll5.jskhông áp dụng2016 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewer.jskhông áp dụng573,54616 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewer.ObjectModel.jskhông áp dụng3,10516 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewerappmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45616 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewerappmanagerwatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewerframe.aspxkhông áp dụng9,23016 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewerintl.jskhông áp dụng18,24816 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewerwfewatchdog.exe15.0.4481.100014,94416 tháng 6 năm 201523:31
Wordviewerwfewatchdog.exe.configkhông áp dụng5,68116 tháng 6 năm 201523:31
Wsaupload.ashxkhông áp dụng19616 tháng 6 năm 201523:31
Wv_cluster.CSSkhông áp dụng4,46417 tháng 6 năm 201513:14
Wwintl.dll15.0.4631.1000865,44016 tháng 6 năm 201523:31
Xlembed.aspxkhông áp dụng1.51616 tháng 6 năm 201523:31
Xlintl32.dll15.0.4703.10004,483,76816 tháng 6 năm 201523:31
Xlitem.aspxkhông áp dụng1,74816 tháng 6 năm 201523:31
Xlpreview.aspxkhông áp dụng9,04816 tháng 6 năm 201523:31
Xlpreview.CSSkhông áp dụng4,28616 tháng 6 năm 201523:31
Xlpreview.jskhông áp dụng20.807 người16 tháng 6 năm 201523:31
Xlprintview.aspxkhông áp dụng4.37416 tháng 6 năm 201523:31
Xlsrv.dll15.0.4737.100025,942,71216 tháng 6 năm 201523:31
Xlsrvintl.dll15.0.4661.1000262,32816 tháng 6 năm 201523:31
Xlviewerinternal.aspxkhông áp dụng9,57616 tháng 6 năm 201523:31
Xmlrw.dll2011.110.2809.27202,70416 tháng 6 năm 201523:31
Xmlrw.dll2011.110.2809.27277,45616 tháng 6 năm 201523:31
Xmlrw_xl.dll2011.110.2830.57278,17616 tháng 6 năm 201523:31
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27147,40816 tháng 6 năm 201523:31
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27196,04816 tháng 6 năm 201523:31
Xmlrwbin_xl.dll2011.110.2830.57196,76816 tháng 6 năm 201523:31
Xmsrv.dll11.0.2830.5724,508,57616 tháng 6 năm 201523:31
Xmsrv.dll11.0.2830.5721,071,00816 tháng 6 năm 201523:31
Xmsrv_xl.dll11.0.2830.5721,070,49616 tháng 6 năm 201523:31
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft. Các Trung tâm kỹ thuật hệ thống văn phòng có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3054930 - Xem lại Lần cuối: 07/15/2015 13:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB3054930 KbMtvi
Phản hồi