Ngày 14 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2013 (KB3054953)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3054953
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3054953 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 được phát hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.
Cải tiến và sửa chữa
Cải thiện tính năng Chia sẻ & theo dõi tên trong phiên bản tiếng Đức SharePoint Server 2013.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt chuyên biệt từ Microsoft Download Center. Yêu cầu quét vi-rút
Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.
Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 đã cài đặt chuyên biệt.
Thông tin

Thông tin về tệp

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

Wssmui-en-us.msp tập tin
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Accessrequestscontrol.CSSkhông áp dụng2,74716 tháng 6 năm 201508:33
Aclinv.CSSkhông áp dụng44916 tháng 6 năm 201508:33
Addgallery.Globalization.Resources.dll15.0.4420.101723,71216 tháng 6 năm 201508:33
Applicensing.CSSkhông áp dụng2.710 người16 tháng 6 năm 201508:33
Autohostedapplicenses.CSSkhông áp dụng1.023 người16 tháng 6 năm 201508:33
Bform.Debug.jskhông áp dụng381,73216 tháng 6 năm 201508:33
Bform.jskhông áp dụng248,91916 tháng 6 năm 201508:33
Blog.CSSkhông áp dụng9,35016 tháng 6 năm 201508:33
Bpstd.aspxkhông áp dụng3.287 người16 tháng 6 năm 201508:33
Bpstd.aspxkhông áp dụng3,64816 tháng 6 năm 201508:33
Calendar.CSSkhông áp dụng29,81416 tháng 6 năm 201508:33
Calendarv4.CSSkhông áp dụng17,03716 tháng 6 năm 201508:33
Core.CSS tôikhông áp dụng136,02716 tháng 6 năm 201508:33
Core.Debug.jskhông áp dụng367,48616 tháng 6 năm 201508:33
Core.en-us.resxkhông áp dụng490,00516 tháng 6 năm 201508:33
Core.jskhông áp dụng239,17316 tháng 6 năm 201508:33
Corev15.CSSkhông áp dụng322,55816 tháng 6 năm 201508:33
Corev15app.CSSkhông áp dụng322,65216 tháng 6 năm 201508:33
Corev4.CSSkhông áp dụng191,93116 tháng 6 năm 201508:33
Corev4.CSSkhông áp dụng208,03516 tháng 6 năm 201508:33
Createnewdocument.CSSkhông áp dụng26416 tháng 6 năm 201508:33
Cui.CSSkhông áp dụng37,47416 tháng 6 năm 201508:33
Cui.CSSKhông áp dụng37.86716 tháng 6 năm 201522:09
Cuidark.CSSKhông áp dụng33.435 người16 tháng 6 năm 201508:33
Cuidark.CSSKhông áp dụng40,26316 tháng 6 năm 201508:33
DatePicker.CSSKhông áp dụng7,48416 tháng 6 năm 201508:33
Datepickerv4.CSSKhông áp dụng7,45716 tháng 6 năm 201508:33
Designpreview.CSSKhông áp dụng1.62016 tháng 6 năm 201508:33
Devdash.CSSKhông áp dụng3,91216 tháng 6 năm 201508:33
Devdash_strings.Debug.jsKhông áp dụng4,41516 tháng 6 năm 201508:33
Devdash_strings.jsKhông áp dụng4,21816 tháng 6 năm 201508:33
Discthread.CSSKhông áp dụng1,92916 tháng 6 năm 201508:33
Error.CSSKhông áp dụng49616 tháng 6 năm 201508:33
Form.jsKhông áp dụng126,71516 tháng 6 năm 201508:33
Forms.CSSKhông áp dụng6,69416 tháng 6 năm 201508:33
Forms.CSSKhông áp dụng7.550 người16 tháng 6 năm 201508:33
Fpext.msgKhông áp dụng170,87116 tháng 6 năm 201522:09
Groupboard.CSSKhông áp dụng1.329 người16 tháng 6 năm 201508:33
Help.CSSKhông áp dụng12,12216 tháng 6 năm 201508:33
Help.CSSKhông áp dụng8203 người16 tháng 6 năm 201508:33
Init.Debug.jsKhông áp dụng172,08116 tháng 6 năm 201508:33
Init.jsKhông áp dụng117,56316 tháng 6 năm 201508:33
Languagepickercontrol.CSSKhông áp dụng1.45616 tháng 6 năm 201508:33
Layouts.CSSKhông áp dụng21,62316 tháng 6 năm 201508:33
Layouts.CSSKhông áp dụng25,35016 tháng 6 năm 201508:33
Mblrte.CSSKhông áp dụng40,11716 tháng 6 năm 201508:33
Menu.CSSKhông áp dụng3,04016 tháng 6 năm 201508:33
Menu-21.cssKhông áp dụng2.350 người16 tháng 6 năm 201508:33
Microsoft.SharePoint.client.Phone.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101722,15216 tháng 6 năm 201508:33
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101739,04816 tháng 6 năm 201508:33
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.Resources.dll15.0.4561.100021,69616 tháng 6 năm 201508:33
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101719,59216 tháng 6 năm 201508:33
Microsoft.SharePoint.msg.dll15.0.4514.1000226,02416 tháng 6 năm 201508:33
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll15.0.4420.101793,37616 tháng 6 năm 201508:33
Microsoft.SharePoint.workflowactions.Intl.Resources.dll15.0.4420.101747,75216 tháng 6 năm 201522:09
Microsoft.SharePoint.workflows.Intl.Resources.dll15.0.4420.101719,08016 tháng 6 năm 201522:09
Microsoft.SharePoint.workflowservicesbase.Intl.Resources.dll15.0.4420.101719,63216 tháng 6 năm 201522:09
Minimalv4.CSSKhông áp dụng28,79816 tháng 6 năm 201508:33
Minimalv4.CSSKhông áp dụng29,13316 tháng 6 năm 201508:33
Moeerrorux.CSSKhông áp dụng3,52716 tháng 6 năm 201522:09
MWS.CSSKhông áp dụng3.261 người16 tháng 6 năm 201508:33
Osfserver.en-us.resxKhông áp dụng45,02516 tháng 6 năm 201522:09
Oslo.CSSKhông áp dụng326,11416 tháng 6 năm 201508:33
Osloapp.CSSKhông áp dụng322,65216 tháng 6 năm 201508:33
OWS.Debug.jsKhông áp dụng336,20116 tháng 6 năm 201508:33
OWS.jsKhông áp dụng219,08316 tháng 6 năm 201508:33
Owsnocr.CSSKhông áp dụng9,91916 tháng 6 năm 201508:33
Pickerscriptresources.en-us.resxKhông áp dụng9,08116 tháng 6 năm 201508:33
Pickertree.CSSKhông áp dụng26,52016 tháng 6 năm 201508:33
Pickertree.CSSKhông áp dụng30,03316 tháng 6 năm 201508:33
Pptmpl.pptxKhông áp dụng27,58816 tháng 6 năm 201508:33
Resources.en-us.resxKhông áp dụng2,07216 tháng 6 năm 201508:33
Search.CSSKhông áp dụng45,44316 tháng 6 năm 201508:33
Searchv15.CSSKhông áp dụng57,65716 tháng 6 năm 201508:33
SharePoint.cachemanifestKhông áp dụng86716 tháng 6 năm 201508:33
SP.datetimeutil.Res.en-us.resxKhông áp dụng5,82516 tháng 6 năm 201508:33
SP.jsgrid.Res.en-us.resxKhông áp dụng16,25916 tháng 6 năm 201508:33
SP.Res.en-us.resxKhông áp dụng73,51516 tháng 6 năm 201508:33
SP.runtimeres.Debug.jsKhông áp dụng6,39716 tháng 6 năm 201508:33
SP.runtimeres.jsKhông áp dụng6.09716 tháng 6 năm 201508:33
Spadmin.en-us.resxKhông áp dụng359,49316 tháng 6 năm 201508:33
Spstd1.aspxKhông áp dụng2,88916 tháng 6 năm 201508:33
Spstd1.aspxKhông áp dụng3.87016 tháng 6 năm 201508:33
Spstd2.aspxKhông áp dụng3,74416 tháng 6 năm 201508:33
Spstd2.aspxKhông áp dụng4.72516 tháng 6 năm 201508:33
Spstd3.aspxKhông áp dụng3,31716 tháng 6 năm 201508:33
Spstd3.aspxKhông áp dụng4,29816 tháng 6 năm 201508:33
Spstd4.aspxKhông áp dụng3,31916 tháng 6 năm 201508:33
Spstd4.aspxKhông áp dụng4.30016 tháng 6 năm 201508:33
Spstd5.aspxKhông áp dụng4,47616 tháng 6 năm 201508:33
Spstd5.aspxKhông áp dụng5,45716 tháng 6 năm 201508:33
Spstd6.aspxKhông áp dụng4,38516 tháng 6 năm 201508:33
Spstd6.aspxKhông áp dụng5,36616 tháng 6 năm 201508:33
Spstd7.aspxKhông áp dụng4,39416 tháng 6 năm 201508:33
Spstd7.aspxKhông áp dụng5,37516 tháng 6 năm 201508:33
Spstd8.aspxKhông áp dụng4,34616 tháng 6 năm 201508:33
Spstd8.aspxKhông áp dụng5.32716 tháng 6 năm 201508:33
Storefront.CSSKhông áp dụng13,20416 tháng 6 năm 201508:33
Sts_initstrings.Debug.jsKhông áp dụng16,41416 tháng 6 năm 201508:33
Sts_initstrings.jsKhông áp dụng15,82516 tháng 6 năm 201508:33
Sts_strings.Debug.jsKhông áp dụng115,83916 tháng 6 năm 201508:33
Sts_strings.jsKhông áp dụng112,38916 tháng 6 năm 201508:33
Survey.CSSKhông áp dụng1,82716 tháng 6 năm 201508:33
Survey.CSSKhông áp dụng2.477 người16 tháng 6 năm 201508:33
Ta_applicensing.CSSKhông áp dụng3,02416 tháng 6 năm 201508:33
Themedlocalizedforegroundimages.CSSKhông áp dụng74216 tháng 6 năm 201508:33
Themev4.CSSKhông áp dụng2,40716 tháng 6 năm 201508:33
Timeline.CSSKhông áp dụng30,41316 tháng 6 năm 201508:33
Wdtmpl.dotxKhông áp dụng11,10716 tháng 6 năm 201508:33
Wiki.CSSKhông áp dụng1,15916 tháng 6 năm 201508:33
Wpeditmode.CSSKhông áp dụng18,94916 tháng 6 năm 201508:33
Wpeditmodev4.CSSKhông áp dụng11,17116 tháng 6 năm 201508:33
Wpeditmodev4.CSSKhông áp dụng17,59616 tháng 6 năm 201508:33
Wsetupui.dll15.0.4561.100068,80016 tháng 6 năm 201508:33
Wshellui.MSTKhông áp dụng14,84816 tháng 6 năm 201508:33
WSS.ActionsKhông áp dụng94,85716 tháng 6 năm 201508:33
WSS.en-us.resxKhông áp dụng722,77816 tháng 6 năm 201508:33
Wssmanifest.ManKhông áp dụng662,77116 tháng 6 năm 201508:33

Thông tin tệp WSS-x-none.msp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Setup.exe15.0.4735.10001,071,80816 tháng 6 năm 201508:31
Wsssetup.dll15.0.4735.100010,376,87216 tháng 6 năm 201508:31
Tham khảo
Xem các thông tin về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft. Các Trung tâm kỹ thuật hệ thống văn phòng có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3054953 - Xem lại Lần cuối: 07/14/2015 19:35:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB3054953 KbMtvi
Phản hồi