Ngày 11 tháng 12 năm 2015, bản Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2013 (KB3055019)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3055019
Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3055019 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.
Cải tiến và sửa chữa
Khắc phục sự cố sau:
Luồng công việc SharePoint 2010 được cấu hình khởi động như mong đợi trên SharePoint Server 2013.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt chuyên biệt từ Microsoft Download Center. Yêu cầu quét vi-rút
Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.
Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 đã cài đặt chuyên biệt.
Thông tin

Thông tin về tệp

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

Wssmui-en-us.msp tập tin
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Accessrequestscontrol.CSSkhông áp dụng2,74714 tháng 7 năm 201505:02
Aclinv.CSSkhông áp dụng44914 tháng 7 năm 201505:02
Addgallery.Globalization.Resources.dll15.0.4420.101723,71214 tháng 7 năm 201505:02
Applicensing.CSSkhông áp dụng2.710 người14 tháng 7 năm 201505:02
Autohostedapplicenses.CSSkhông áp dụng1.023 người14 tháng 7 năm 201505:02
Bform.Debug.jskhông áp dụng381,73214 tháng 7 năm 201505:02
Bform.jskhông áp dụng248,91914 tháng 7 năm 201505:02
Blog.CSSkhông áp dụng9,35014 tháng 7 năm 201505:02
Bpstd.aspxkhông áp dụng3.287 người14 tháng 7 năm 201505:02
Bpstd.aspxkhông áp dụng3,64814 tháng 7 năm 201505:02
Calendar.CSSkhông áp dụng29,81414 tháng 7 năm 201505:02
Calendarv4.CSSkhông áp dụng17,03714 tháng 7 năm 201505:02
Core.CSS tôikhông áp dụng136,02714 tháng 7 năm 201505:02
Core.Debug.jskhông áp dụng367,48614 tháng 7 năm 201505:02
Core.en-us.resxkhông áp dụng490,00514 tháng 7 năm 201505:02
Core.jskhông áp dụng239,17314 tháng 7 năm 201505:02
Corev15.CSSkhông áp dụng322,55814 tháng 7 năm 201505:02
Corev15app.CSSkhông áp dụng322,65214 tháng 7 năm 201505:02
Corev4.CSSkhông áp dụng191,93114 tháng 7 năm 201505:02
Corev4.CSSkhông áp dụng208,03514 tháng 7 năm 201505:02
Createnewdocument.CSSkhông áp dụng26414 tháng 7 năm 201505:02
Cui.CSSkhông áp dụng37,47414 tháng 7 năm 201505:02
Cui.CSSkhông áp dụng37.86715 tháng 7 năm 201501:42
Cuidark.CSSkhông áp dụng33.435 người14 tháng 7 năm 201505:02
Cuidark.CSSkhông áp dụng40,26314 tháng 7 năm 201505:02
DatePicker.CSSkhông áp dụng7,48414 tháng 7 năm 201505:02
Datepickerv4.CSSKhông áp dụng7,45714 tháng 7 năm 201505:02
Designpreview.CSSKhông áp dụng1.62014 tháng 7 năm 201505:02
Devdash.CSSKhông áp dụng3,91214 tháng 7 năm 201505:02
Devdash_strings.Debug.jsKhông áp dụng4,41514 tháng 7 năm 201505:02
Devdash_strings.jsKhông áp dụng4,21814 tháng 7 năm 201505:02
Discthread.CSSKhông áp dụng1,92914 tháng 7 năm 201505:02
Error.CSSKhông áp dụng49614 tháng 7 năm 201505:02
Form.jsKhông áp dụng126,71514 tháng 7 năm 201505:02
Forms.CSSKhông áp dụng6,69414 tháng 7 năm 201505:02
Forms.CSSKhông áp dụng7.550 người14 tháng 7 năm 201505:02
Fpext.msgKhông áp dụng170,87115 tháng 7 năm 201501:42
Groupboard.CSSKhông áp dụng1.329 người14 tháng 7 năm 201505:02
Help.CSSKhông áp dụng12,12214 tháng 7 năm 201505:02
Help.CSSKhông áp dụng8203 người14 tháng 7 năm 201505:02
Init.Debug.jsKhông áp dụng172,08114 tháng 7 năm 201505:02
Init.jsKhông áp dụng117,56314 tháng 7 năm 201505:02
Languagepickercontrol.CSSKhông áp dụng1.45614 tháng 7 năm 201505:02
Layouts.CSSKhông áp dụng21,62314 tháng 7 năm 201505:02
Layouts.CSSKhông áp dụng25,35014 tháng 7 năm 201505:02
Mblrte.CSSKhông áp dụng40,11714 tháng 7 năm 201505:02
Menu.CSSKhông áp dụng3,04014 tháng 7 năm 201505:02
Menu-21.cssKhông áp dụng2.350 người14 tháng 7 năm 201505:02
Microsoft.SharePoint.client.Phone.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101722,15214 tháng 7 năm 201505:02
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101739,04814 tháng 7 năm 201505:02
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.Resources.dll15.0.4561.100021,69614 tháng 7 năm 201505:02
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.Resources.dll15.0.4420.101719,59214 tháng 7 năm 201505:02
Microsoft.SharePoint.msg.dll15.0.4745.1000226,02414 tháng 7 năm 201505:02
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll15.0.4745.100097,51214 tháng 7 năm 201505:02
Microsoft.SharePoint.workflowactions.Intl.Resources.dll15.0.4420.101747,75215 tháng 7 năm 201501:42
Microsoft.SharePoint.workflows.Intl.Resources.dll15.0.4420.101719,08015 tháng 7 năm 201501:42
Microsoft.SharePoint.workflowservicesbase.Intl.Resources.dll15.0.4420.101719,63215 tháng 7 năm 201501:42
Minimalv4.CSSKhông áp dụng28,79814 tháng 7 năm 201505:02
Minimalv4.CSSKhông áp dụng29,13314 tháng 7 năm 201505:02
Moeerrorux.CSSKhông áp dụng3,52715 tháng 7 năm 201501:42
Mssmsg.dll15.0.4745.1000193,21614 tháng 7 năm 201505:02
MWS.CSSKhông áp dụng3.261 người14 tháng 7 năm 201505:02
Osfserver.en-us.resxKhông áp dụng45,02515 tháng 7 năm 201501:42
Oslo.CSSKhông áp dụng326,11414 tháng 7 năm 201505:02
Osloapp.CSSKhông áp dụng322,65214 tháng 7 năm 201505:02
OWS.Debug.jsKhông áp dụng336,20114 tháng 7 năm 201505:02
OWS.jsKhông áp dụng219,08314 tháng 7 năm 201505:02
Owsnocr.CSSKhông áp dụng9,91914 tháng 7 năm 201505:02
Pickerscriptresources.en-us.resxKhông áp dụng9,08114 tháng 7 năm 201505:02
Pickertree.CSSKhông áp dụng26,52014 tháng 7 năm 201505:02
Pickertree.CSSKhông áp dụng30,03314 tháng 7 năm 201505:02
Pptmpl.pptxKhông áp dụng27,58814 tháng 7 năm 201505:02
Resources.en-us.resxKhông áp dụng2,07214 tháng 7 năm 201505:02
Search.CSSKhông áp dụng45,44314 tháng 7 năm 201505:02
Searchv15.CSSKhông áp dụng57,65714 tháng 7 năm 201505:02
SharePoint.cachemanifestKhông áp dụng86714 tháng 7 năm 201505:02
SP.datetimeutil.Res.en-us.resxKhông áp dụng5,82514 tháng 7 năm 201505:02
SP.jsgrid.Res.en-us.resxKhông áp dụng16,25914 tháng 7 năm 201505:02
SP.Res.en-us.resxKhông áp dụng73,51514 tháng 7 năm 201505:02
SP.runtimeres.Debug.jsKhông áp dụng6,39714 tháng 7 năm 201505:02
SP.runtimeres.jsKhông áp dụng6.09714 tháng 7 năm 201505:02
Spadmin.en-us.resxKhông áp dụng359,49314 tháng 7 năm 201505:02
Spstd1.aspxKhông áp dụng2,88914 tháng 7 năm 201505:02
Spstd1.aspxKhông áp dụng3.87014 tháng 7 năm 201505:02
Spstd2.aspxKhông áp dụng3,74414 tháng 7 năm 201505:02
Spstd2.aspxKhông áp dụng4.72514 tháng 7 năm 201505:02
Spstd3.aspxKhông áp dụng3,31714 tháng 7 năm 201505:02
Spstd3.aspxKhông áp dụng4,29814 tháng 7 năm 201505:02
Spstd4.aspxKhông áp dụng3,31914 tháng 7 năm 201505:02
Spstd4.aspxKhông áp dụng4.30014 tháng 7 năm 201505:02
Spstd5.aspxKhông áp dụng4,47614 tháng 7 năm 201505:02
Spstd5.aspxKhông áp dụng5,45714 tháng 7 năm 201505:02
Spstd6.aspxKhông áp dụng4,38514 tháng 7 năm 201505:02
Spstd6.aspxKhông áp dụng5,36614 tháng 7 năm 201505:02
Spstd7.aspxKhông áp dụng4,39414 tháng 7 năm 201505:02
Spstd7.aspxKhông áp dụng5,37514 tháng 7 năm 201505:02
Spstd8.aspxKhông áp dụng4,34614 tháng 7 năm 201505:02
Spstd8.aspxKhông áp dụng5.32714 tháng 7 năm 201505:02
Storefront.CSSKhông áp dụng13,20414 tháng 7 năm 201505:02
Sts_initstrings.Debug.jsKhông áp dụng16,41414 tháng 7 năm 201505:02
Sts_initstrings.jsKhông áp dụng15,82514 tháng 7 năm 201505:02
Sts_strings.Debug.jsKhông áp dụng115,83914 tháng 7 năm 201505:02
Sts_strings.jsKhông áp dụng112,38914 tháng 7 năm 201505:02
Survey.CSSKhông áp dụng1,82714 tháng 7 năm 201505:02
Survey.CSSKhông áp dụng2.477 người14 tháng 7 năm 201505:02
Ta_applicensing.CSSKhông áp dụng3,02414 tháng 7 năm 201505:02
Themedlocalizedforegroundimages.CSSKhông áp dụng74214 tháng 7 năm 201505:02
Themev4.CSSKhông áp dụng2,40714 tháng 7 năm 201505:02
Timeline.CSSKhông áp dụng30,41314 tháng 7 năm 201505:02
Wdtmpl.dotxKhông áp dụng11,10714 tháng 7 năm 201505:02
Wiki.CSSKhông áp dụng1,15914 tháng 7 năm 201505:02
Wpeditmode.CSSKhông áp dụng18,94914 tháng 7 năm 201505:02
Wpeditmodev4.CSSKhông áp dụng11,17114 tháng 7 năm 201505:02
Wpeditmodev4.CSSKhông áp dụng17,59614 tháng 7 năm 201505:02
Wsetupui.dll15.0.4561.100068,80014 tháng 7 năm 201505:02
Wshellui.MSTKhông áp dụng14,84814 tháng 7 năm 201505:02
WSS.ActionsKhông áp dụng94,85714 tháng 7 năm 201505:02
WSS.en-us.resxKhông áp dụng722,77814 tháng 7 năm 201505:02
Wssmanifest.ManKhông áp dụng676,10114 tháng 7 năm 201505:02

Thông tin tệp WSS-x-none.msp
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Setup.exe15.0.4745.10001,071,80814 tháng 7 năm 201504:59
Wsssetup.dll15.0.4745.100010,376,87214 tháng 7 năm 201505:00
Tham khảo
Xem các thông tin về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft. Các Trung tâm kỹ thuật hệ thống văn phòng có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3055019 - Xem lại Lần cuối: 08/11/2015 16:19:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

  • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB3055019 KbMtvi
Phản hồi