Khắc phục: Unpivot công việc chuyển đổi thay đổi null 0 hoặc trống chuỗi SSIS 2014

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3058512
Triệu chứng
Khi bạn thực hiện một gói SQL Server 2014 tích hợp bản ghi dịch vụ (SSIS) trên một bảng có chứa nhiều giá trị không, các gói SSIS có kết quả không chính xác trong cột đích nếu các điều kiện sau là đúng:
  • Trong gói này, bạn sử dụng chuyển đổi Unpivot chuẩn hoá dữ liệu trong bảng.
  • Trong biểu thức chuyển đổi Unpivot, bạn trụ dữ liệu trong bảng thành nhiều cột đích.
Cụ thể, nếu các loại dữ liệu trong cột loại dữ liệu số, giá trị không có thể thay đổi thành 0 (không); Nếu các loại dữ liệu trong cột loại chuỗi dữ liệu, vô giá trị có thể thay đổi thành chuỗi trống.
Giải pháp
Số lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau của SQL Server.

Cập Nhật tích luỹ 1 dành cho SQL Server 2014 SP1

Cập Nhật tích luỹ 8 cho SQL Server 2014

Giới thiệu về Cập Nhật tích luỹ cho SQL Server

Mỗi bản Cập Nhật tích luỹ mới cho SQL Server có chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với bản Cập Nhật tích luỹ trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3058512 - Xem lại Lần cuối: 06/22/2015 14:39:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1

  • kbqfe kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbmt KB3058512 KbMtvi
Phản hồi