Thay đổi trong các phương pháp ToString() lớp ContentDispositionHeaderValue trong Khuôn khổ .NET 4.6

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3069495
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn đã nâng cấp lên Microsoft Khuôn khổ .NET 4.6 trên máy tính của bạn. Lớp ContentDispositionHeaderValue sẽ không loại bỏ Zero hàng đầu trong phần giờ thời gian.

Trong phiên bản trước của Khuôn khổ .NET, phần giờ thời gian trong phương pháp ToString()sẽ giảm số không đứng đầu. Trong Khuôn khổ .NET 4.6, định dạng phần giờ thời gian sẽ luôn là hai chữ số và có một số không đứng đầu nếu cần.

Ví dụ: bạn nhập một lần "Sun, ngày 15 tháng 4 năm 2012 09:55:44 GMT," trong phiên bản trước của Khuôn khổ .NET, nó sẽ được thay đổi để "Sun, ngày 15 tháng 4 năm 2012 09:55:44 GMT." Tuy nhiên, trong Khuôn khổ .NET 4.6, đó là notmodified.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do thay đổi ToString()methodin ContentDispositionHeaderValueclassin Khuôn khổ .NET 4.6.
Giải pháp
Nếu máy chủ yêu cầu không đứng đầu Zero, loại bỏ hàng đầu Zero trước khi các giá trị được chấp nhận vào xây dựng tiêu đề bố trí nội dung.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề trong Khuôn khổ .NET 4.6, hãy xem Vấn đề đã biết cho Khuôn khổ .NET 4.6.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thay đổi phiên bản của sản phẩm và các hiệu ứng trong Khuôn khổ .NET 4.6, hãy xemtương hợp về sau ứng dụng trong Khuôn khổ .NET 4.6.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3069495 - Xem lại Lần cuối: 07/20/2015 14:16:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB3069495 KbMtvi
Phản hồi