MS15-084: Lỗ hổng trong XML core services có thể cho phép tiết lộ thông tin: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3080129
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows và Microsoft Office. Các lỗ hổng có thể cho phép tiết lộ thông tin hoặc địa chỉ bộ nhớ exposing nếu người dùng nhấp vào một liên kết đặc biệt crafted hoặc rõ ràng cho phép sử dụng của Secure Socket Layer (SSL) 2.0. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp kẻ tấn công sẽ không có cách nào để buộc người dùng nhấp vào một liên kết đặc biệt crafted. Kẻ tấn công có thể thuyết phục người dùng bấm vào liên kết, thường thông qua một dụ dô trong một email hoặc thư thoại tin tức thời thư thoại.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-084.
Thông tin thêm
Quan trọng
  • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc dựa trên Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
  • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin.
  • 3076895 MS15-084: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows XML core services: 11 tháng 8 năm 2015
  • 2825645 MS15-084: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho gói Office 2007 Microsoft: 11 tháng 8 năm 2015
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS15-084 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3076895-x86.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
Windows6.0-KB3076895-x64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Vista:
msxml6-KB3076895-enu-amd64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe không hỗ trợ việc loại bỏ bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3076895
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3076895-x86.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3076895-x64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008:
msxml6-KB3076895-enu-amd64.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3076895-ia64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2008:
msxml6-KB3076895-enu-amd64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinWUSA.exe không hỗ trợ việc loại bỏ bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, nhấp vào Panel điều khiển, và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3076895
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3076895-x86.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
Windows6.1-KB3076895-x64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 7:
msxml6-KB3076895-enu-amd64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, bấm vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3076895
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3076895-x64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 R2:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3076895-ia64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả phiên bản dựa vào Itanium của Windows Windows Server 2008 R2:
msxml6-KB3076895-enu-amd64.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, bấm vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3076895
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
Windows8-RT-KB3076895-x86.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
Windows8-RT-KB3076895-x64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3076895-x86.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3076895-x64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinDỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong Xem thêm, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3076895
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3076895-x64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe

Đối với Microsoft XML Core Services 3.0 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3076895-x64.msu

Đối với Microsoft XML Core Services 6.0 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
msxml6-KB3076895-enu-x86.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 934307
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinDỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong Xem thêm, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3076895
Xác minh khóa kiểm nhậpLưu ý: Khoá kiểm nhập không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Triển khaiCác bản Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update chỉ.
Khởi động lại yêu cầuTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.
Loại bỏ thông tinNhấp vào Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, và sau đó trong Xem thêm, bấm cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3076895

Microsoft Office 2007 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Office 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
msxml52007-kb2825645-fullfile-x 86-glb.exe
Microsoft InfoPath 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
msxml52007-kb2825645-fullfile-x 86-glb.exe
cài đặt chuyên biệt thiết bị chuyển mạchXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng các tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Loại bỏ thông tinSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem các thông tin về tệp phần
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
msxml52007-kb2825645-fullfile-x 86-glb.exeE4E818F834F7A93520F938BA2851603C2E15264F94592E3DDDE0E9A28BC8AC7F3BF1B0F904E26322CC0D17EBDA9A8C202A093D14
Windows6.0-KB3076895-ia64.msu6BD52774ED55EBFC480509FA4539054DAF7EA9DB058B768B2839E62D94BF61DE17FA61CAB22F1D96B05D20E552E7184D894E6397
Windows6.0-KB3076895-x64.msuC5EE548DE68654F028EF0FA2AC8280C6807B9D9CC11E0873A423D36F2150FEB142757CF007AAE7FF4CF02F2DA7B397CDBC33EA61
Windows6.0-KB3076895-x86.msu0A5020F8E15B01CFF1D8CD085B25923460CECFC42660F711FAD513EDB984CCE139BD30FF2FC90E0111042D5D065894E6DEFD25DF
Windows6.1-KB3076895-ia64.msuA6333C214493BFDB0B0DC1AE69B4EBBAC3BA6DA53E91A571930A14BEA90C5C22380CEAE6D4DFEB65D602E84B40953B58D4B485B4
Windows6.1-KB3076895-x64.msu6A8FB82FA391D09A078B7F6D63A070A481D0750BE4866715BB1866800832D3355C1EA08F16A090CE2EBF3636CFC5DBAD2522BE46
Windows6.1-KB3076895-x86.msuB4E92BB314404801D2816C2D53B6449E654CE6BC254905B50E0FE4D265F801721264592D11C29BF9065A7F101122DF228E438C6B
Windows8.1-KB3076895-arm.msu06197DED083E19A9BF16D8F9754FC1544EEA152FDE333EAF430879D0284595F3AA39A8CAFDD7CABECD5B87CFD7262F1076990246
Windows8.1-KB3076895-x64.msu24498C2C6B322768636629F4FA65884696B35FE87A1CCBE3CA5E0B281366411F338DC5989123908D3D375E9809BF148F49EBD3C0
Windows8.1-KB3076895-x86.msu2C68ADB1F0CF7C444759E3DCE0468E98AFCD2D96CA2097E4AF45A8D278AF104F903E53BEBA95D55237EE58C4C434C54BBF9F007C
Windows8-RT-KB3076895-arm.msuC101A950AC266885594445FF2411BA377068E082A7C9D24F3082EC0FF395FA1B83405F5986B028A7B8F3D084A966C099B3230B95
Windows8-RT-KB3076895-x64.msu717FAE16466BBA4B0323189D2A3573DF61B10795DA7A1E3A2B5C73C1C392DFFA149E58467179B3261B21A4B45111DEA545DFE6F3
Windows8-RT-KB3076895-x86.msuD19CBA004640047D334E2948173B130D6D3FBAE050769FB19ADA4452151C80072F24BE8D031606310B472BAC835E482C2EBB0F7A

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
khai thác tấn công nguy hiểm

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3080129 - Xem lại Lần cuối: 08/16/2015 03:03:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Basic 2007

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3080129 KbMtvi
Phản hồi